Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

« Η πολιτική της ενίσχυσης της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού».

Πολύβία Παραρά

 Με αφορμή το άρθρο του κ. Δ. Τζιόβα, καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ,  που δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 29ης Αυγούστου 2010 με τίτλο « Η εξαφάνιση των Νεοελληνικών Σπουδών», ο οποίος επανέρχεται για δεύτερη φορά με άρθρο του εναντίον των επιλογών της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελληνικής Πολιτείας για τη στήριξη και  ενίσχυση των Ελληνικών Σπουδών στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με Έλληνες εκπαιδευτικούς, θα σημείωνα ότι θα ήταν περισσότερο  κατανοητή η αγωνία για το μέλλον των Νεοελληνικών Σπουδών, αν συνοδευόταν από συγκεκριμένα επιχειρήματα για αυτήν την πολιτική και εποικοδομητικές προτάσεις και όχι από ειρωνεία γι αυτήν την πολιτική και συνεπακόλουθα για τους καθηγητές φιλολόγους που την υπηρετούν.

Πεποίθησή μου είναι  ότι από τον στείρο ανταγωνισμό που παρουσιάζεται στο άρθρο είναι πιο ευφυής για το μέλλον των Νεολληνικών Σπουδών η γόνιμη συνεργασία και  συνένωση των δυνάμεων που υπηρετούν τις Νεοελληνικές Σπουδές εντός και εκτός της Ελλάδας καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Ελληνική Πολιτεία. Ο μηδενισμός των προσπαθειών  αναρρωτιέται κανείς με ποιο τρόπο βοηθάει τις Νεοελληνικές Σπουδές και πού  τελικά αποσκοπεί.

Από τον Οκτώβριο του 2002, η Ελληνική Πολιτεία στηρίζει την εκπαιδευτική πολιτική  του Υπουργείου Παιδείας για τη υποστήριξη των Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό αποσπώντας Έλληνες φιλολόγους με μεταπτυχιακές σπουδές, για να υπηρετήσουν σε έδρες Ελληνικών Σπουδών σε τριτοβάθμια ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Η πολιτική αυτή της Ελληνικής Πολιτείας είναι  εμπνευσμένη, γιατί παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως: 1. η Ελληνική Πολιτεία αποκτά βήμα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αξιοποιώντας τις   υποδομές που αυτά προσφέρουν , αναλαμβάνοντας την υποχρέωση μόνο  του μισθού του Έλληνα εκπαιδευτικού, 2. δημιουργείται  ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας και φιλίας με τα πανεπιστήμια και την Ελλάδα που έχει τη δυναμική να λάμβάνει  προεκτάσεις προς όφελος της ευρύτερης ελληνικής πολιτικής, 3. αναβαθμίζεται  το εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας επαναπατρίζοντας καθηγητές φιλολόγους με πανεπιστημιακή εμπειρία σε θέματα έρευνας, διδασκαλίας και αξιολόγησης και κυρίως εμπειρία που έχει διαμορφωθεί σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς που συμπορεύεται με την εποχή της παγκοσμιοποίσης. Αλλά τα θετικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι εξίσου μετρήσιμα και από το γεγονός ότι τα πανεπιστήμιο είναι ευγνώμονα για αυτή τη συνεργασία  με το Υπουργείο Παιδείας, τη συνεχίζουν  και άλλα πανεπιστήμια επιδιώκουν να αποτελέσουν μέρος αυτής της πολιτικής. Τα οκτώ χρόνια εφαρμογής αυτής της πολιτικής, χιλιάδες ξένοι φοιτητές και ομογενείς έχουν προστεθεί στον κατάλογο των διδασκομένων την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και η αξία αυτού του δεδομένου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, για τον απολογισμό αυτής της πολιτικής.

 Περιθώρια βελτίωσης  υπάρχουν πάντοτε  σε κάθε πολιτική. Για τη συγκεκριμένη θα πρότεινα να δοθεί περισσότερη έμφαση και στο σκέλος της έρευνας σε σχέση με τη διδασκαλία, ώστε να επιδιωχθεί η συμμετοχή των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη διάρκεια της θητείας τους σε  συνέδρια Ελληνικών Σπουδών. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο αυτού του θεσμού ως η φυσική εξέλιξή του. Ο θεσμός είναι σχετικά νεοσυσταθείς δεδομένου ότι οι  Έλληνες εκπαιδευτικοί υπηρετούν ακόμα την πρώτη τους θητεία. Σε κάθε νέο  διαγωνισμό  που θα προκηρύσσεται εγγύηση για την επιτυχία της πολιτικής αυτής είναι να επιλέγονται  για να αποσπώνται  οι άριστοι μεταξύ των υποψηφίων Ελλήνων φιλολόγων του ΥΠΔΜΘ, ώστε να υπηρετούνται  με άριστο τρόπο οι Ελληνικές σπουδές στην αλλοδαπή. Εξάλλου δόγμα και δέσμευση της νέας διακυβέρνησης είναι να υπηρετούν οι άριστοι με αξιοκρατικά κριτήρια και αυτή είναι  και η συνταγή της επιτυχίας για κάθε πολιτεία, συνταγή παραδομένη από τον Περικλή και τον Θουκυδίδη. 

 

Η δρ Πολυβία Παραρά, φιλόλογος, είναι επισκέπτρια καθηγήτρια της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ουάσιγκτον.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα