Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

How does Seferis’ mythical method interact with Greece’s lasting socio-political issues?

Seferis uses the mythical method in his poetry to allude to and comment upon social and political issues in Greece in his lifetime. Before discussing his poetry, it is important to define what is meant by Seferis’ mythical method. This method can be described as allusive, as although Seferis does make direct references to myth he does so in inventive ways, for example by using narrative space, symbols and characters to evoke Greek myths.

How does Seferis’ mythical method interact with Greece’s lasting socio-political issues?

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

In Ritsos’ Moonlight Sonata what sentiments does the woman’s confession provoke/inspire to you and how these compare to the ones felt by the young man who remains silent throughout her long monologue.

Yannis Ritsos' "Moonlight Sonata" is a poignant and emotionally charged poem that presents a deeply intimate monologue of a woman speaking to a silent young man. The setting is night, with the moonlight casting a dreamlike atmosphere over the scene. The woman's confession, filled with personal revelations, memories, and emotions, evokes a variety of sentiments in the reader and provokes a complex response.

In Ritsos’ Moonlight Sonata what sentiments does the woman’s confession provoke/inspire to you and how these compare to the ones felt by the young man who remains silent throughout her long monologue.

The form of Dramatic Monologue as perfected by Ritsos’ poetry.

Yannis Ritsos is widely regarded as one of the most significant figures in contemporary Greek poetry. He managed to revolutionise the idea of a dramatic monologue and create not just beautiful poetry, but also a multifaceted art form that has depth on psychological, social, and philosophical levels throughout all of his publications. The dramatic monologue form was popularised by Victorian poets such as Robert Browning, but Ritsos revitalised it and many poets to this day still use his style as inspiration. His ability to construct identities and characters that the reader can genuinely sense and almost experience is skilful.

The form of Dramatic Monologue as perfected by Ritsos’ poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Theatricality, didacticism, prosaic verse, use of persons as symbols, contemplative mood, flashbacks are some of Cavafy’s recurring ‘tropes’. Discuss.

Within the vast poetry collection of Constantine Cavafy, arguably, a pattern of recurring tropes emerges, offering the readers an in depth understanding of what defines his artistry. The poems that I have chosen for this essay being Young Men of Sidon, Alexandrian Kings and Kaisarion, from his book The Collected poems. One might say that they serve as an example of Cavafy’s gravitation towards an array of literary devices such as theatricality, didacticism, prosaic verse, use of persons as symbols, contemplative mood and flashbacks, one might say that they create a narrative that extends beyond the individual poems, inviting us to explore the timeless themes captured by Cavafy.

Theatricality, didacticism, prosaic verse, use of persons as symbols, contemplative mood, flashbacks are some of Cavafy’s recurring ‘tropes’. Discuss.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Οι φοιτητές της νέας ελληνικής

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Περιγραφή Προγράμματος: 
Εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με απόδοση διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους.

Theatricality, didacticism, prosaic verse, use of persons as symbols, contemplative mood, flashbacks are some of Cavafy’s recurring ‘tropes’. Discuss.

Latisha Cope, Classics undergraduate
Supervisor: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
University of Reading

In summary, Cavafy’s poems Young Men of Sidon, Alexandrian Kings and Kaisarion,
collectively showcase his recurring tropes which shape a narrative that transcends the
individual works. His use of theatricality, didacticism and prosaic verse, influenced by
Hellenistic culture and Greek theatre, Cavafy uses these tropes to offer insight into historical
narratives. The interruption in Young Men of Sidon symbolises the critique of contemporary

Resources: 

How does Seferis’ mythical method interact with Greece’s lasting socio-political issues?

Hannah Cage, second year Classics undergraduate
Supervisor: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
University of Reading

Resources: 

In Ritsos’ Moonlight Sonata what sentiments does the woman’s confession provoke/inspire to you and how these compare to the ones felt by the young man who remains silent throughout her long monologue.

Madison Tran, classics undergraduate
Supervisor: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
University of Reading

Title photo: Dimitra Kreps performing Moonlight Sonata for Master’s in Physical theatre, photo credit: Yannis Katsaris

The poem unfolds entirely as a singular, cohesive narrative, primarily through the monologue of the female
character, this being juxtaposed with brief encounters with the narrator at the beginning and end - in the
prologue and epilogue. and our reencounter with the narrator in the epilogue prompts us to recall the

The form of Dramatic Monologue as perfected by Ritsos’ poetry.

Maddie Gosling, 2nd year Classics student at the University of Reading
Supervisor: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps, University of Reading
Title photo: Dimitra Kreps performing Moonlight Sonata for Master’s in Physical theatre, photo credit: Yannis Katsaris

Yannis Ritsos is widely regarded as one of the most significant figures in contemporary
Greek poetry. He managed to revolutionise the idea of a dramatic monologue and create
not just beautiful poetry, but also a multifaceted art form that has depth on psychological,

Resources: 

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry»
By Yousuf Danawi, 2nd year Classics student at the University of Reading
Supervisor: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps, University of Reading

Title photo: Cavafy’s manuscript of the hidden poem ‘At the theatre’, the Onassis foundation digital archives

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

An amazing essay by Joseph Watson, one of my Classics students this year with a superb flair for scholarship and great feeling too, a top performance indeed with heartfelt theatricality and such a pleasure and pride to read! 

Resources: 

"Όταν κοπάζει ο θόρυβος"

Η φοιτήτρια της Σίσσυς Αθανασοπούλου Francamaria Gaglione μεταφράζει από τα ελληνικά στα ιταλικά το ποίημα του Τίτου Πατρίκιου "Όταν κοπάζει ο θόρυβος".

 

Δείτε το συνημμένο

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα