Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

This is a heartfelt yet rigorous and intelligent essay submitted by Sophie Prewett for the course I teach to 3rd year undergraduate Classics students at the University of Reading where I have been teaching for the last thirteen years. My course bears the title 'My Mother's sin and other stories' aiming at introducing some major authors and works as well as trends in Modern Greek Poetry and Fiction from the late 19th century to the late 20th century in connection with both the history, sociocultural context and wider literary developments of their period and illustrating attitudes to the ancient past in the work of some selected poets and novelists. All texts are taught from English translations. My students take this course as optional and for the majority a whole new world of hidden Modern Greek treasures is unveiled. Many have called the experience of my course as 'a breath of fresh air' which i consider an ultimate credit...

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

Το   μεγαλύτερο  κατόρθωμα   του  Κατσαντώνη   που   τραγουδήθηκε   και   πέρασε   στο   θρύλο   και   την   ιστορία  , ήταν   ο  θάνατος   του   πιο   γνωστού  και  σκληρού   δερβέναγα   του   Αλή  -  πασά  , του  Βελή  Γκέκα . Oι  δυο  τους  , Κατσαντώνης  και  Βελή  Γκέκας   συναντήθηκαν  στη  Φιδόσκαλα  του  Προσηλιάκου, ανάμεσα  στα  χωριά  Μάραθος  και  Άγραφα . Πριν, ο  Βελή Γκέκας  είχε  καταλύσει στο   χωριό   Χρύσω. Στη   διάρκεια της  φοβερής  μάχης  σκοτώθηκε  ο  Βελή  Γκέκας ,  άγνωστο   από    ποιο   χέρι .  Όμως   οι   ιστορικές   πηγές ,   οι   μαρτυρίες   αλλά  και τα  δημοτικά   τραγούδια   διέσωσαν   την   πληροφορία   ότι   το   βόλι   του   Κατσαντώνη   ήταν   αυτό   που   προκάλεσε   το   θάνατό  του . Λέγεται , ότι   όταν   σκοτώθηκε  ο  Βελή   Γκέκας ,  ο  Κατσαντώνης   φώναξε   τους  κλέφτες  και  τους   Αρβανίτες  να  σταματήσουν   τη  μάχη   για  να  θάψουν  το   άψυχο  σώμα  του  Δερβέναγα .  Σαράντα   κλέφτες   από   τη   μια   και  σαράντα   Αρβανίτες   από   την   άλλη ,  έθαψαν  το   Βελή  Γκέκα   στο   διάσελο  του   Προσηλιάκου , ρίχνοντας   πολλές   ντουφεκιές  στον   αέρα . Ο Κατσαντώνης,  όπως  και  οι  άλλοι  οπλαρχηγοί  της  κλεφτουριάς  έγιναν  με  την  ηρωική  θυσία τους  τα  θεμέλια  που  θα  κρατούσαν  ακλόνητο  και  απόρθητο  το  κάστρο  της  εθνικής  ελευθερίας . Ο  ίδιος  με  την  ανεκτίμητη  προσφορά  και  το  έργο  του  για  τον  αγώνα  , πέρασε   στο   θρύλο   και  ανυψώθηκε   σε   φλάμπουρο   εθνικής   απολύτρωσης .Στάθηκε   από   τους   πρωτεργάτες ,  αλλά   και  πρωτομάρτυρες   της  απελευθέρωσης   του  γένους   από   τη   σκλαβιά ,  αιώνιο  σύμβολο  παλικαριάς  και ρωμιοσύνης  , ατρόμητος και  ασυμβίβαστος  με   κάθε  μορφή  τυραννίας   και   δεσποτισμού . Ο   λαός   δικαίωσε   τους   αγώνες   και   τη   θυσία  του .  Ο   ηρωϊσμός  ,  τα  κατορθώματά   του   και   ο άδικος  χαμός   του   έγιναν  τραγούδια  του   λαού   και   πέρασαν   μέχρι   σήμερα   από   γενιά   σε   γενιά   υπενθυμίζοντας   πως  αξίζει   κανείς   να   θυσιάζεται   για   την   πατρίδα .

Resources: 
© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα