Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου

Απόστολος Τριφύλλης
Αποσπάστηκα στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου. Επαφή με τη Σερβία προηγουμένως δεν υπήρχε και προσήλθα στη διαδικασία επιλογής, έχοντας κατά νου ν' αποσπαστώ σε μια εκ των χωρών της ανατολικής Ευρώπης.

8 Μαρτίου 2007

Ήδη είχα διανύσει μια τριετία απόσπασης στα ελληνικά σχολεία της Αλεξάνδρειας, ερχόμενος σε άμεση επαφή με την κουλτούρα και την ιδιοσυγκρασία του αραβικού κόσμου και επιθυμούσα να γνωρίσω ακόμα μια κοινωνία μετάβασης προς το δυτικό - μάταιο - καταναλωτικό όνειρο. Βέβαια για να είμαι ειλικρινής ο μόνος λόγος για τον οποίο επιθυμούσα την απόσπαση ήταν η πανεπιστημιακή προοπτική, αφού και τώρα ακόμα νιώθω ότι έχω αφήσει ένα κομμάτι του εαυτού μου στην αγαπημένη πολιτεία.
Με ανάμικτα, λοιπόν, συναισθήματα και ισορροπώντας πάνω σε μια βασανιστική διχοστασία μεταξύ ενός συναρπαστικού παρελθόντος στην Αίγυπτο κι ενός άδηλου μέλλοντος στη Σερβία, ανέλαβα τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν.
Συγκεκριμένα κλήθηκα ν' αναλάβω τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του τμήματος, ακολουθώντας τη μέθοδο των Μαυρούλια - Γεωργαντζή "Ελληνικά για ξενόγλωσσους". Παρά το γεγονός ότι θεωρώ τη μέθοδο αυτή δύσκαμπτη και αρκούντως ξεπερασμένη για τα δεδομένα της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας, δέχτηκα να την εφαρμόσω κυρίως για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος και με παρηγορητική την εφαρμογή της μεθόδου του ζεύγους Τριανταφυλλίδη "Επικοινωνήστε Ελληνικά" για τους πρωτοετείς φοιτητές, με προοπτική ν' ακολουθήσει η μέθοδος "Ελληνικά για προχωρημένους" του Αριστοτελείου.
Έχοντας ν' αντιμετωπίσω από τη μια τα σφιχτά χρονικά περιθώρια του εξαμήνου και από την άλλη το εύρος της προβλεπόμενης διδακτέας ύλης, οι δυνατότητες για παρεμβολή εναλλακτικών διδακτικών αντικειμένων ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Η προετοιμασία των φοιτητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας τον προσεχή Μάϊο, μπορεί ν' αποτελεί μια επιπλέον υποχρέωση, ωστόσο προσφέρει τη δυνατότητα να ξεφύγω από τα περιοριστικά πλαίσια της μεθόδου και να διαμορφώσω ελεύθερα τη διδασκαλία μέσω επιλογής από ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, ιδιαίτερα στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
Η προϋπηρεσία μου στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας επί τριετία στο Παράρτημα Αλεξανδρείας του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στάθηκε πολύτιμος αρωγός στην αντιμετώπιση όλων των διδακτικών προκλήσεων.
Αρχικοί φόβοι για δυσκολία στην επικοινωνία, λόγω πλήρους άγνοιας εκ μέρους μου της σερβικής γλώσσας, διασκεδάστηκαν, όταν διαπίστωσα το υψηλό επίπεδο ελληνομάθειας των φοιτητών. Και είναι αυτό ακριβώς το ακροατήριο που αποτελεί για μένα αστείρευτη πηγή ικανοποίησης, κυρίως γιατί η επαφή με τους φοιτητές του τμήματος πραγματώνει καθημερινά εκείνη τη σπάνια αμφίδρομη σχέση, όπου γνωστική περιέργεια και ειλικρινές ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα πορεύονται μαζί μ' έναν ανεπιτήδευτο ενθουσιασμό για κάθετι ελληνικό. Ο ενθουσιασμός αυτός εδράζεται αφενός στις παραδοσιακές σχέσεις καλής γειτονίας, αμοιβαίου σεβασμού και θρησκευτικής ομοδοξίας, αφετέρου στην έντονη παρουσία του ελληνικού οικονομικού παράγοντα, ως αποτέλεσμα μιας μιας επιθετικής οικονομικής διείσδυσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Έτσι ο θαυμασμός του ελληνικού πολιτιστικού παρελθόντος, ως αποτέλεσμα της παιδείας αλλά και το ενδιαφέρον για το ελληνικό πολιτιστικό παρόν, ως αποτέλεσμα της ταξιδιωτικής επαφής, συνδυάζονται με την πρακτική ανάγκη για αποτελεσματική κατάρτιση στην ελληνική γλώσσα, ως πολύτιμου εφοδίου για στελέχωση εταιρειών ελληνικού ενδιαφέροντος.
Αν κάποιος λοιπόν επιθυμεί να γνωρίσει το σύγχρονο πρόσωπο της Σερβίας, πέρα απ' το ενίοτε παραμορφωτικό πρίσμα της πρόσφατης τραυματικής πολιτικής ιστορίας, δεν έχει παρά ν' αντικρίσει αυτή τη νεολαία. Έχοντας στις παρακαταθήκες της βαθιά κουλτούρα συνδυασμένη με ευγένεια ψυχής και ζωντάνια χαρακτήρα, αναζητεί το στίγμα της στο σύγχρονο κόσμο, φιλτράροντας κριτικά τα ιστορικά βιώματα και τις προκλήσεις ενός μέλλοντος με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα