Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Δημόσια διάλεξη του Δημήτρη Κουτσογιάννη στην Αδελαΐδα

gfrazis writes, "Ο Δημήτρης Κουτσογιάννης προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου Flinders έδωσε δημόσια διάλεξη στην αίθουσα της Παμμακεδονικής Ένωσης.
Γιώργος Φραζής
"

14 Ιουνίου 2007

Από τις 23 Μαΐου ο Δημήτρης Κουτσογιάννης βρίσκεται στην Αδελαΐδα προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου Flinders για μια σειρά διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και για το 7ο Διεθνές Συνέδριο που οργανώνει το Νεοελληνκό Τμήμα του Πανεπιστημίου Flinders (27 Ιουνίου-3 Ιουλίου).

Ο Δημήτρης Κουτσογιάννης έχει ήδη επισκεφτεί σχολεία δημόσια και ιδιωτικά, έχει κάνει συναντήσεις με τους συντονιστές εκπαίδευσης στη Νότια Αυστραλία και έχει συναντηθεί με διδάσκοντες την Ελληνική Γλώσσα.

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2007 έδωσε διάλεξη με θέμα "Παγκοσμιοποίηση και ελληνική γλώσσα: η αξιοποίηση του διαδικτύου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων". Με την ομιλία αυτή "ξεκίνησε το 7ο διεθνές συνέδριο του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Flinders", όπως ανέφερε στην εισαγωγή του ο Διευθυντής του Τμήματος Μιχάλης Τσιανίκας. Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσογιάννη ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και ακολούθησε συζήτηση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στους Αντίποδες και τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Τις προσεχείς εβδομάδες θα επισκεφτεί σχολεία ιδιωτικά και δημόσια, θα λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών και στο συνέδριο του Νεοελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Flinders.

Η διαμονή του στην Αδελαΐδα καθώς και όλες οι δραστηριότητες γίνονται χάρις στην ευγενή προσφορά του Επιχειρηματία Αλέξανδρου Καρυτινού.

Γιώργος Φρατζής

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα