Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Diversonopoly

Tο Diversonopolyαναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Grundtvig και είναι προϊόν εκπαιδευτικής σύμπραξης επτά εταίρων από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ένα χρήσιμο και καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει την εμπλοκή των παικτών σε γνήσιες διαπολιτισμικές καταστάσεις και αποσκοπεί στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης. Οι συμμετέχοντες/ουσες στο παιχνίδι έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό των άλλων και να εντοπίσουν ενδεχόμενες διαφορές και ομοιότητες που αφορούν σε ένα μεγάλο εύρος θεματικών ενοτήτων.

Το «Diversonopoly», στον τρόπο εφαρμογής του, μοιάζει με ένα κλασικό παιχνίδι ερωτήσεων με κάρτες, μόνο που αυτές παραπέμπουν σε επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές καταστάσεις και αποτελούν αφορμή για συνδιαλλαγή, συζήτηση, παιχνίδια ρόλων και σενάρια.

Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές ως μεμονωμένοι παίκτες ή ως εκπρόσωποι της ίδιας εθνικής ομάδας, που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες χώρες, ενώ οι διδάσκοντες μπορούν να προσαρμόσουν το γλωσσικό επίπεδο.

Το παιχνίδι δομείται γύρω από έξι διαφορετικές θεματικές κατηγορίες (διαχωρίζονται με διαφορετικά χρώματα) που γίνονται αφορμή για συζήτηση και διαπολιτισμική συνδιαλλαγή. Oι κατηγορίες αυτές είναι: ελεύθερος χρόνος, καθημερινή ζωή, έθιμα-παραδόσεις, επικοινωνία, φιλοσοφία-στάση ζωής, εκπαίδευση και εργασία.

Συνολικά, περιλαμβάνονται 600 διαφορετικές κάρτες, η καθεμία από τις οποίες περιγράφει μία ξεχωριστή κατάσταση ή σενάριο. Για παράδειγμα, στην κατηγορία «έθιμα - παραδόσεις», σε μία ερώτηση αναφέρεται: «Σε μερικές κουλτούρες οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους, όταν γίνουν 18 χρονών. Σε άλλες παραμένουν στο σπίτι μέχρι να παντρευτούν. Τι συμβαίνει στη δική σας κουλτούρα;»

Ο παίκτης πρέπει να απαντήσει και έπειτα μπορεί να ζητήσει τη συνεισφορά του επόμενου παίκτη. Η εναλλαγή των ερωτήσεων και των θεματικών ενοτήτων γίνεται με πιόνια, που κινούνται σε ειδικά ταμπλό, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα φέρει το ζάρι.

Δείτε το βίντεο από μια από τις πιλοτικές εφαρμογές του παιχνιδιού στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ

Multimedia: 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα