Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Δραστηριότητες του Τμήματος Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Μονς

Δραστηριότητες του Τμήματος Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Μονς

κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004

Παπαγιαννοπούλου Ευδοκία

21 Νοεμβρίου 2004

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευδοκία(Εύη) Διδάκτωρ Ιστορίας και Πολιτισμού

Σχολή Διεθνών Διερμηνέων και Γλωσσολογικό Ινστιτούτο

Αποσπασμένη στο Πανεπιστήμιο της ΜΟΝΣ

Στο Βέλγιο

• Κοινοποίηση : Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

• ΦρυκτωρίεςΒρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2004Θέμα :

Δραστηριότητες του Τμήματος Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Μονς

κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 δίδαξα έξι διαφορετικά (εκ των οποίων ένα γενικό που απευθύνεται στο σύνολο των 250 περίπου πρωτοετών φοιτητών της Σχολής) μαθήματα. Η συνάδελφός μου Άρτεμις Μενούνου διδάσκει τρία συνολικά μαθήματα : Ελληνική γλώσσα για ξένους σε διαφορετικά επίπεδα, Ετυμολογία μέσω των ελληνικών ριζών και από τον Σεπτέμβριο του 2004, το μάθημα Λογοτεχνικής μετάφρασης. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται στη γαλλική γλώσσα, πέραν της μετάφρασης - για την οποία απαιτείται η ελληνική και η γαλλική ταυτόχρονα.Αναλυτικά τα μαθήματα του τμήματος Ελληνικών είναι τα εξής :

1) Τα Μεγάλα Ρεύματα της Τέχνης (στα γαλλικά). Η διδασκαλία επιμένει ιδιαίτερα στον ουσιαστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα και το Βυζάντιο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και τον παγκόσμιου πολιτισμού (εγγεγραμμένοι 250 περίπου φοιτητές). Διδάσκεται από την υπογράφουσα.

2) Ελληνικός Πολιτισμός στη γαλλική γλώσσα από την ιδία

3) Ετυμολογία από τις Ελληνικές ρίζες από τη συνάδελφο

4) Eισαγωγή στην Oρολογία της Τέχνης (στην ελληνική, γαλλική, αγγλική και ιταλική γλώσσα) από εμένα.

5) Μετάφραση εκ της γαλλικής προς την ελληνική γλώσσα

6) Μετάφραση εκ της ελληνικής στη γαλλική από την υπογράφουσα

7) Ευρωπαϊκά θέματα για τη Μετάφραση από τα γαλλικά προς τα ελληνικά για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Γλωσσολογικού Ινστιτούτου

8) Λογοτεχνική μετάφραση από τη συνάδελφο

9) Νέο-Ελληνική Γλώσσα σε ξένους από τη συνάδελφο

10) Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και Διεύθυνση πτυχιακών μεταφραστικών εργασιών που συνίστανται στη μετάφραση λογοτεχνικών και άλλων έργων στην ελληνική ή γαλλική γλώσσα με προοπτική έκδοσής τους από εκδοτικούς οίκους.Το σύνολο των φοιτητών μας ξεπερνάει τους 300.Πέραν των παραπάνω, δεχόμαστε φοιτητές ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων μέσω των προγραμμάτων ERASMUS καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ινστιτούτου Γλωσσολογίας που προέρχονται κυρίως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και από τη Σχολή Μεταφραστών του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Πρόσφατα υπογράψαμε σύμβαση για ανταλλαγή φοιτητών του προγράμματος ERASMUS με τη Σχολή Γαλλικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΕπίσης, ενεργούμε για την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και Γλώσσας μέσω της ενεργού συμμετοχής μας σε Βελγικούς Φιλελληνικούς Συλλόγους, σε Συνέδρια και οργανώνουμε διαλέξεις και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με διάφορους επίσημους φορείς. Έτσι :1. Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες μου στη Διερμηνεία ανέλαβαν, υπό την εποπτεία μου, τη διερμηνεία, από τα Γαλλικά και τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα, των εισηγήσεων του 15ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους Έλληνες Εκπαιδευτικούς της Μπενελούξ που συνδιοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών με Θέμα «τις Μητρικές Γλώσσες στη διευρυμένη Ευρώπη», στις 6 Μαΐου 2004

2. Στις 21 Φεβρουαρίου 2004, πραγματοποίησα διάλεξη στο Μουσείο Καλών Τεχνών για τους Φλαμανδούς ζωγράφους για τους Έλληνες Εκπαιδευτικούς

( βλ. 5η Εγκύκλιο της 18/02/2004 του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών)

3. Στις 24 Απριλίου 2004, οργάνωσα αρχαιολογική περιήγηση της πόλης των Βρυξελλών με την υπεύθυνη Αρχαιολόγο της περιφερειακής Διεύθυνσης Αρχαιολογίας για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και τους Έλληνες Εκπαιδευτικούς (Βλ. Ανακοίνωση Γραφείου Συντον. Εκπ/σης Βρυξελλών της 06/04/2004

4. Στις 13 Μαΐου 2004, έκανα διάλεξη για τους Πρώιμους Φλαμανδούς Ζωγράφους προς τους Έλληνες Εκπαιδευτικούς Μπενελούξ στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης (Βλ. Εγκύκλιο της 28/04/2004 υπ. Αρ. 7)

5. Στις 25 Μαΐου 2004, συμμετείχαμε σε ημερίδα με θέμα τη «Διδασκαλία και τη διάδοση της νεοελληνικής γλώσσας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στις ανώτερες σχολές του Βελγίου» που οργάνωσε το Ελληνικό και Διαπολιτιστικό Κέντρο Βρυξελλών

6.Δημοσίευση στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών ενημερωτικού φυλλαδίου για τη Διδασκαλία της νεοελληνικής Γλώσσας (http://www.gsev.gr)Τέλος, εκδόθηκαν από τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις της Μονς και φέτος δυο συγγράμματά μου στη γαλλική γλώσσα με ορολογία προς την ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα. Εμπεριέχουν την ύλη τριών εκ των μαθημάτων μου, προς χρήση των φοιτητών (επέδωσα αντίτυπα τους στην Υπηρεσία)Η ηλεκρονική διεύθυνση της Ecole d' Interprètes Internationaux (E.I.I) και του Institut de Linguistique του Πανεπιστημίου είναι: http://www.umh.ac.be Μπορείτε να το συμβουλευτείτε σχετικά με τα μαθήματα μας.

Ε. Παπαγιαννοπούλου


© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα