Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Η διδασκαλία ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Παν/μιο Πεκίνου

Στο πανεπιστήμιο του Πεκίνου, από το 2001, λειτουργεί, το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, που ιδρύθηκε, με χορηγία Έλληνος εφοπλιστού και στεγάζεται στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου.

Το κείμενο αυτό είχε δημοσιευτεί και παλαιότερα στις Φρυκτωρίες, αλλά δυστυχώς είχε χαθεί...Ευχαριστούμε τον κύριο Σιγάλα που φρόντισε να το στείλει ξανά με FAX από το Πεκίνο

Σκοπός του είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, η σπουδή του Ελληνικού Πολιτισμού και η δυναμική και συνεχής εξέλιξη της πολιτισμικής εμπειρίας που πηγάζει από τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα.
Από διετίας διδάσκει Νέα Ελληνική Γλώσσα ο πρώην εν Ελλάδι και εν Κύπρο ελληνομαθής πρέσβης της Κίνας ενίοτε παρευρίσκεται και ο γράφων για γραμματική στήριξη. Από το τρέχον εξάμηνο, ο γράφων διδάσκει Αρχαία Ελ/κή γλώσσα και Αρχαία Ελ/κή Ιστορία ως μαθήματα επιλογής. Επίσης Κινέζος καθηγητής, ελληνομαθής διδάσκει Αρχαία Ελ/κά σε μεταπτυχιακούς. Στα αναφερθέντα τμήματα ο αριθμός των φοιτητών κυμαίνεται από 10 μέχρι 20.
Ήδη στο μάθημα αρχαίας ελληνικής του γράφοντος, οι φοιτητές ξεπέρασαν τη δυσκολία της κατανοήσεως και εμπεδώσεως της φωνητικής του ελληνικού αλφάβητου και έχουμε εισέλθει στην καθαρή διδασκαλία της αρχαίας και της Γραμματικής. Η διδασκαλία δεν γίνεται από καθέδρας, αλλά με συνεχή συμμετοχή των διδασκόμενων. Το αυτό συμβαίνει εν μέρει και με την Ιστορία. Ήδη με ενέργειες του γράφοντος μια τελειόφοιτη φοιτήτρια είναι υποψήφια υπότροφος για το θερινό πρόγραμμα Ελ/κής του Παν/μίου Αθηνών.
Ελπίζω οι συγκεκριμένοι φοιτητές θ’ αποτελέσουν την μαγιά – «την μικρά ζύμη» Η ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΡΑΜΑ ΖΥΜΟΙ».
[Απ. Παύλος]
Φ. ΣΙΓΑΛΑΣ

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα