Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙΠιερέττα Διαμαντοπούλου

Το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι υπάγεται στην Έδρα Αρχαίων Ελληνικών Σπουδών του Ινστιτούτου Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαιολογίας.

24 Φεβρουαρίου 2005

Οι διδάσκοντες είναι τρεις:Α. Ο κ. Γιούσι Κόρχονεν, στον οποίο

οφείλεται και η ίδρυση του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, το 1967Β. Ο κ. Κίμμο Γκράνκβιστ, υφηγητής των Νέων ΕλληνικώνΓ. Η κ. Πιερέττα Διαμαντοπούλου, φιλόλογος αποσπασμένη από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι τόσο γλωσσικής όσο και πολιτισμικής κατεύθυνσης. Πιο συγκεκριμένα αυτά είναι:

ΝΕ Γλώσσα, Γραμματική, Γλωσσολογία, Ιστορία της Γλώσσας, Μετάφραση, Προφορά-Εκφορά του Λόγου, Επιστημονική Γραφή, ΝΕ Ιστορία, Λαογραφία, Επιβιώσεις του Αρχαίου Κόσμου, ΝΕ Θέατρο, Ελληνικός Κινηματογράφος, ΝΕ Ζωγραφική, Χωρογνωσία και, κυρίως, ΝΕ Λογοτεχνία.

Οι εξετάσεις γίνονται με ένα από τους δύο παρακάτω τρόπους κατ' επιλογή του φοιτητή:Α.Με γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις - δύο δοκιμιακές και δύο γνώσης -

Β. Με εκπόνηση γραπτών εργασιών, απλών ή

προπτυχιακών.

Το πτυχίο που χορηγείται από το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών είναι το Β.Α. Από το φθινόπωρο του 2005 θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης του Ανώτερου Πτυχίου Αρχαίων Ελληνικών Νεοελληνικής Κατεύθυνσης.Οι ενδιαφερόμενοι για τις νεοελληνικές

σπουδές είναι συνήθως σπουδαστές κλασικών σπουδών ή ιστορίας ή θρησκειολογίας ή διαφόρων άλλων γλωσσών και φιλολογιών. Το ενδιαφέρον τους είναι δυνατόν να πηγάζει τόσο από την επαφή τους, μέσω των σπουδών τους, με την αρχαία Ελλάδα ως σύμβολο του δυτικού

πολιτισμού όσο και από τη σύγχρονη Ελλάδα ως χώρα τουριστικού προορισμού.

Ο αριθμός των σπουδαστών είναι είκοσι οκτώ.
© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα