Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η νέα ελληνική στις αραβόφωνες χώρες

Η μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής ή ξένης στις αραβόφωνες χώρες

Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεδρίου

Ελληνική Πρεσβεία στο Κάιρο
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής
Αμπέτειος Σχολή

Αηδόνης Αντρέας

15 Ιανουαρίου 2007

 

Επιστημονική Επιτροπή

Βάμβουκας Μιχάλης,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Παπαδογιαννάκης Νικόλαος,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

El Saadani Mahmoud,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Helwan

Darwish Hisham,
Επίκουρος Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Καΐρου

Καρατζάς Ανδρέας,
Δρ.Επιστημών Αγωγής, Συντονιστής Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής

Φραγκή Μαρία,
Δρ. Θεατρικών Σπουδών, Επιστημονική Συνεργάτις Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ανδρέας Καρατζάς,
Συντονιστής Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής

Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Σταυρόποολος,
Αν. Διευθυντής Αμπετείου Σχολής Βασιλική Νικητοποόλου, υπ. διδ. Πανεπιστημίου Καΐρου, ομογενής εκπαιδευτικός

Γραμματέας: Ευμορφία Κεχαγιά,
εκπαιδευτικός Ταμίας: Χρήστος Καλλές,εκπαιδευτικός

Μέλη:

-Hisham Darwish,Επίκ. Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Καΐρου

- Ειρήνη Κασκαρίκα, εκπαιδευτικός

- Απόστολος Μποότος, εκπαιδευτικός

- Λευτέρης Ντοκοότσης, εκπαιδευτικός

- Αγγελική Σκούμπη, εκπαιδευτικός

- Μαρία Φραγκή,Δρ. Θεατρικών Σπουδών-Σκηνοθέτης, εκπαιδευτικός

Μεταφραστές:

-Hisham Darwish, Επίκ. Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Καΐρου

Καλλιτεχνική επιμέλεια εντύπων: Άτεφ Νάχλα Δρ.Μαθηματικών

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2006
09:00 - 09:30 Εγγραφές συνέδρων
09:30 Έναρξη Συνεδρίου

09:30 -10:30 Χαιρετισμοί

Προεδρείο

Πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο, κ.κ. Παναγιώτης Βλασσόπουλος

Αρχιεπίσκοπος Σιναίου, Διευθυντής της Αμπετείου Σχολής, Σεβασμιότατος κ.κ. Δαμιανός

Ειδική Γραμματέας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, κα Ισμήνη Κριάρη

Συντονιστής Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής, κ. Ανδρέας Καρατζάς

Χαιρετισμοί από:

• Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο, κ.κ. Παναγιώτη Βλασαόπουλο

• Εξοχότατο Πρέσβη της Κύπρου στο Κάιρο, κ.κ. Πέτρο Ευτυχίου

• Εκπρόσωπο Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Νιτρίας και Πατριαρχικό Επίτροπο Καΐρου, κ.κ. Νικόδημο

• Αρχιεπίσκοπο Σιναίου, Διευθυντή της Αμπετείου Σχολής, Σεβασμιότατο κ.κ. Δαμιανό

• Πρόεδρο Ε.Κ.Κ. κ. Χρήστο Καβαλή

• Εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, Ειδική Γραμματέα Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, κα Ισμήνη Κριάρη,

• Εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου

• Dr. Hamdi Ibrahim, Καθηγητή Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου
Καΐρου

Χαιρετιστήρια επιστολή του Γενικού Διευθυντή Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Ιωάννη Κυπαρισσίδη Χαιρετιστήρια επιστολή του Προέδρου του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, κ;. Θεόδωρου Τσουροόλα

10:30-11:00 Διάλειμμα - Καφές

11:00 -13:00 Α' Συνεδρία

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις αραβικές χώρες

Προεδρείο: - Δρ.Ανδρέας Καρατζάς, Συντονιστής Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής - Dr. Hamdi Ibrahim, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Καΐρου

Εισηγητές:

Dr. Mahmoud Elsaadani, Καθηγητής Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας Πανεπιστημίου Χελουάν
«Πώς και γιατί μαθαίνουμε ελληνικά: μια προσωπική εμπειρία»

Δρ.Ανδρέας Καρατζάς, Συντονιστής Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής
«
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις αραβικές χώρες: παρούσα κατάσταση και προοπτικές»

Παναγιώτης Πέρρος, εκπαιδευτικός
« Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση του χθες και του σήμερα στο Λίβανο: Προβλήματα και προοπτικές»

Ευμορφία Κεχαγιά, εκπαιδευτικός
«Η συμβολή του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου στη μάθηση της ελληνικής γλώσσας»

Συζήτηση

13:00-14:30 Γεύμα

14:30 -16:30 Β' Συνεδρία

Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας

Προεδρείο: - Δρ.Μιχάλης Βάμβουκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης - Dr. Mahmoud Elsaadani, Καθηγητής Πανεπιστημίου Χελουάν

Εισηγητές:

Δρ. Μιχάλης Βάμβουκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
«Βασικές αρχές διδασκαλίας του ελληνικού γραπτού λόγου - γραμματισμού σε μαθητές της ελληνικής Διασποράς»

Δρ. Νικόλαος Παπαδογιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
« Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις»

Δρ. Γεωργία Κατσιμαλή, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
«Αρχές δημιουργίας διδακτικού υλικού για τη δεύτερη ή ξένη γλώσσα»

Συζήτηση

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2006
09:00-11:00 Γ'Συνεδρία

Η ελληνική γλώσσα στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια

Προεδρείο: - Δρ. Νικόλαος Παπαδογιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης -Dr. Hanem Fawzy, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Καΐρου

Εισηγητές:

Dr. Ahmed Etman, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Καΐρου
«Η
εμπειρία μου στη μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας»

MSc. Βασιλική Νικητοπούλου, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Καΐρου, ομογενής εκπαιδευτικός
«Ιστορική αναδρομή στην ελληνική παιδεία στην Αίγυπτο»

Dr. Tarek Radwan, Ay. Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αλ-Αζχαρ
«Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο τοο Αλ-Άζχαρ: οι δυσκολίες και η αντιμετώπιση τοος»

MSc. Ανδρέας Αηδόνης, εκπαιδευτικός.
« Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρείας: πεντάχρονη εμπειρία»

Dr. Hanem Fawzy, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Καΐρου
« Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στα αιγυπτιακά πανεταστήμια»

Συζήτηση 11:00 - 11:30

Διάλειμμα - Καφές

11:30 -13:00 Δ' Συνεδρία

Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας

Προεδρείο: - Δρ. Γεωργία Κατσιμαλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης - Dr. Ahmed Etman, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Καΐρου

Εισηγητές:

Δρ. Άσπα Χατζηδάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
«Η ρητή και εστιασμένη διδασκαλία του λεξιλογίου στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας»

Δρ. Μαρία Φραγκή, Θεατρολόγος-Σκηνοθέτης, Επιστημονική Συνεργάτις Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne
« Η δραματοποίηση ως μέθοδος διδασκαλίας για τη γλώσσα, μητρική ή ξένη »

Ηλίας Κουτουλάκης, εκπαιδευτικός
« Χρήση αυθεντικού γλωσσικού υλικού (τραγουδιών) στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας»

Συζήτηση 13:00 -14:30

Γεύμα

14:30 - 16:30 Ε' Συνεδρία

Δομικές, εκπαιδευτικές και συγγραφικές προτάσεις για τη υποστήριξη της μάθησης και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας

στις αραβόφωνες χώρες

Προεδρείο: - Παύλος Χατζησαββίδης, Συντονιστής Εκπαίδευσης Βερολίνου - Dr. Tarek Radwan, Αν. Καθηγητής Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αλ Αζχαρ

Εισηγητές:

Δρ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Phd. Επιστημών Αγωγής Παπαπέτρου Σάββας, Εκπαιδευτικός, Κοινωνικός Ψυχολόγος
«Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας: τάσεις και προοπτικές»

MSc. Παύλος Χατζησαββίδης, Συντονιστής Εκπαίδευσης Βερολίνου
«Ίδρυση δίγλωσσου σχολικού μοντέλου στις αραβόφωνες χώρες με βάση τη λειτουργία του Κρατικού Ευρωπαϊκού Σχολείου Βερολίνου»

Δρ. Ιωάννης Σπαντιδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
«Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας»

Ανδρέας Καρατζάς, Συντονιστής Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής, Δρ. Επιστημών Αγωγής
« Βασικές αρχές δημιουργίας διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε Άραβες ενήλικες»

Dr.Aly Hassan Abdel-Gayed ΜοΙιβη^Ι,Λέκτορας Τμ.Αρχαίων Ευρωπαϊκών πολιτισμών Πανεπιστημίου Αϊν Σαμς
«Παρουσίαση των διδακτικών βιβλίων νεοελληνικής γραμματικής και νεοελληνικής γλώσσας για άραβες φοιτητές»

Συζήτηση-Λήξη Συνεδρίου

17:00 Καφές - Χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα