Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Η παρουσίαση των εισηγήσεων

Όπως είχα υποσχεθεί και μια και βλέπω ότι προσπαθούμε να περάσουμε στις Φρυκτωρίες τα πεπραγμένα της συνάντησης της Θεσσαλονίκης, στέλνω την πρότασή μου για την παρουσίαση των δεδομένων.

Γεωργία Κατσέλου

3 Οκτωβρίου 2005

Στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, εγώ τουλάχιστον, διέκρινα τέσσερεις θεματικούς άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκε η συζήτηση.

  • Α. Εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο είμαστε αποσπασμένοι – Θέση και οργάνωση των νεοελληνικών σπουδών στα πλαίσια του ιδρύματος.
  • Β. Διδακτικά καθήκοντα των αποσπασμένων
  • Γ. Ειδικότερες διδακτικές προτάσεις
  • Δ. Παράπλευρες δραστηριότητες (π.χ. συνεργασία με ομογενειακούς φορείς (Αμερική), τηλεδιδασκαλία της ελληνικής (Αυστραλία)

Πιστεύω ότι μια τέτοια διάρθρωση θα βοηθήσει στο να βρίσκονται άμεσα και απρόσκοπτα οι πληροφορίες που αναζητάμε σχετικά τόσο με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις των συναδέλφων όσο και γενικότερα με τις νεοελληνικές σπουδές στο κάθε ίδρυμα.

Στη συνέχεια προτείνω ενδεικτικά ένα τρόπο οργάνωσης του υλικού, κυρίως για τους δύο πρώτους άξονες, που βέβαια δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά θα μπορεί να προσαρμοστεί στην κάθε περίπτωση.Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ1.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΔΟΜΗΑ. Πανεπιστημιακό ίδρυμα:

Β. Σχολή:

Γ. Τμήμα:

Δ. Κέντρο εκμάθησης ξένων γλωσσών:2.ΙΣΤΟΡΙΚΟ3.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ (εισαγωγικές εξετάσεις κλπ)4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ανά έτος)5.ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ6.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ7.ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ8.ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ9.ΦΟΙΤΗΤΕΣ10.ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (βιβλιοθήκη, εργαστήρια)11.ΠΤΥΧΙΟ12.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ13.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΒ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ1.Έτος σπουδών

2.Αντικείμενο διδασκαλίας

3.Γλώσσα διδασκαλίας

4.Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως

5.Μέθοδος διδασκαλίαςΦυσικά οι φόρμες αυτές μπορούν να προσαρμοστούν και να βελτιωθούν ανάλογα.Γεωργία Κατσέλου

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα