Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΥ

frantzkyr writes, "Η καταβολή επιμισθίου -1250 Ευρώ με την αφαίρεση του φόρου μηνιαίως, και χωρίς πρόβλεψη ασφαλιστικής κάλυψης - καθυστερεί κατά παράδοση στην Αυστραλία στην αρχή του χρόνου για δύο μήνες. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάθε Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι εκπαιδευτικοί εις την ξένην μένουν απλήρωτοι. Φέτος, για λόγους που αποδίδονται στο Υπουργείο Οικονομικών, η καθυστέρηση παρατάθηκε για 20 μέρες (τι 20; τι 30; τι 100; όλα μια ιδέα είναι!). "

4 Μαρτίου 2005

Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει σχετικά είναι αν το Υπουργείο Οικονομικών και οι οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που δέχονται αυτή τη ρύθμιση έχουν το έννομο δικαίωμα να καθυστερούν τις πληρωμές εργαζομένων για δύο μήνες. Και αν το έχουν, πώς συμβαίνει να ισχύει αυτό για τους εκπαιδευτικούς και όχι πχ., για τους προξενικούς υπαλλήλους;

Αν η καθυστέρηση είναι άγραφο δικαίωμα μιας υπηρεσίας, τότε μπορεί με ασφάλεια κανείς να υποθέσει ότι σε μια δημοκρατική χώρα (όπου η ισοτιμία κράτους-συλλογικού εργοδότη και πολίτη-εργαζομένου είναι κατοχυρωμένη) ο/η εργαζόμενος/η έχει εξίσου το άγραφο δικαίωμα να καθυστερεί τις υπηρεσίες του και να τις προσφέρει συγκεντρωτικά όποτε τον/την συμφέρει.

Ο εργαζόμενος έχει επιπλέον το δικαίωμα:

(1) Να ειδοποιείται εγκαιρα από την υπηρεσία του για την οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής του

(2) να ζητήσει και να λάβει άμεσα δικαιολογητικό της καθυστέρησης για κάθε νόμιμη χρήση (πληρωμή ενοικίου, βασικών εξόδων κατοικίας, ενδεχόμενο έξωσης και λοιπά), γραμμένο στη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκεται.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί και να διατηρεί κάποια ψευδαίσθηση αυτοσεβασμού σε θέματα καθημερινής επιβίωσης που έχουν σχέση με το τι θα φάει, πώς θα πληρώσει το ενοίκιο και τους λογαριασμούς του και αν θα τον διώξουν από το σπίτι του.

Κυριακή Φραντζή, UNSW

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα