Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Κυριακή Φραντζή- Δημοσιεύσεις 2005-2011

Μια σειρά δημοσιεύσεων μου των τελευταίων χρόνων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο. Με τις ευχαριστίες μου στους συναδέλφους που ενθάρρυναν αυτή τη δραστηριότητα και τη σημείωση ότι στο μεγαλύτερο μέρος της έχει ως τώρα καλυφθεί με προσωπικά μου έξοδα.

Κ.Φ.

Macquarie University

 

Κεφάλαια βιβλίων

Frantzi, Kyriaki, 2007. ‘Re-interpreting Shadow Material in an Ancient Greek Myth. Another Night: Medea’, in: G. Fischer and B. Greiner (eds), The Play within the Play: the Performance of Meta-Theatre and Self-Reflection, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 47-58 (Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, 112).

Frantzi, Kyriaki, 2009. 'Greek Women Mathematicians in the 20th Century: An Overview' in Anna Chronaki (ed.) Mathematics, Technologies, Education: The Gender Perspective, Volos: University of Thessaly Press, 111-114.

Frantzi, Kyriaki, 2011. ‘Eros and the Sacred in the Mediterranean’ in The Traditional Mediterranean: Essays from the Ancient to the Early Modern Era, edit. by Jayoung Che and Nicholas C. J. Pappas, Athens: The Athens Institute for Education and Research(ATINER), 341-52.

 

Άρθρα σε περιοδικά

Frantzi, Kyriaki, 2010. ‘Yaya’s Tongue, Yaya’s Threats: On Teaching Advanced Greek in the Anglophone Diaspora’, The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Volume 5(1), 185-198. http://iji.cgpublisher.com/product/pub.88/prod.960

Φραντζή, Κυριακή, 2010.’Μαουτχάουζεν: Ένα στρατόπεδο, ένα βιβλίο & τέσσερις μπαλάντες’, Επι-κοινωνείν. Τριμηνιαία περιοδική έκδοση της Δημοτικής Επιχείρησης Καλαβρύτων. Καλάβρυτα: ΔΕ.ΠΑ.ΠΟ.Ζ, Τεύχος 28, 22-30.

 

Πρακτικά συνεδρίων

Frantzi, Kyriaki. 2005. . ‘Γυναίκες απόφοιτες θετικών επιστημών στην Ελλάδα και η περίπτωση των εκπαιδευτικών’/ Greek Women in Science. The case of Greek women teachers in Science, in E. Close, M. Tsianikas and G. Frazis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University April 2003", Flinders University Department of Languages -Modern Greek: Adelaide, 513-530.

http://dspace.flinders.edu.au/dspace/bitstream/2328/8167/1/513_530%20frantzi.pdf

Frantzi, Kyriaki, 2007. ‘“...και σ’ αγαπώ παράφορα”: Απηχήσεις του Eθνικού σε ‘Eργα Πρώιμων Σουρρεαλιστών στην Ελλάδα και στις Χώρες του Εγγύς Νότου’ / Early Greek and Mesoamerican Surrealists: A Comparison. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) “Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies 2005”, Adelaide: Flinders University Department of Languages - Modern Greek, 557-572.

http://dspace.flinders.edu.au/jspui/bitstream/2328/3295/1/557-572_frantzi%20Gr.pdf

Frantzi, Kyriaki 2009. ‘Τζουμάκας, Τσιόλκας, Κόκκινος: Αναπαραστάσεις της Aυστραλιανής Πόλης σε Σύγχρονα Ελληνοαυστραλιανά Κείμενα’/ Tzoumakas, Tsiolkas, Kokkinos: Representations of the Australian City in Contemporary Greek Australian Texts, in: E. Close, G. Couvalis, 2009, G.Frazis, M. Palaktsoglou, M.Tsianikas, (eds.), “Greek Research in Australia: Proceedings of the Seventh Biennial International Conference of Greek Studies 2007”, Adelaide: Flinders University Department of Languages - Modern Greek:, 743-754.

http://dspace.flinders.edu.au/dspace/bitstream/2328/8132/1/743-754.pdf

Frantzi, K., 2011. ‘Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και η διαπολιτισμική διάσταση του εθνικού ύμνου [Michael Marmarinos and the Cross-cultural Aspect of National Anthems], in M. Rossetto, M. Tsianikas, G. Couvalis and M. Palaktsoglou (Eds.)"Greek Research in Australia: Proceedings of the Eighth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2009". Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 633-645.

http://dspace.flinders.edu.au/jspui/bitstream/2328/25158/1/Frantzi_2009.pdf

Frantzi, K. 2011. ‘Dimitris Dimitriadis/Michael Marmarinos: Dying as a Countryin “International Conference 2010. The Interchange of Civilizations in the Mediterranean Area, Pusan University April 29–May 1, 2010”. Pusan University of Foreign Studies, Republic of Korea: Institute for Mediterranean Studies, 97-110 (on-line publication).

http://www.ims.or.kr/KOR/sub/index.php?AT=VIEW&code=39&id=5140&HD=&idx=&D=IMSdev&ID=3&SID=39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φωτογραφία: http://www.living-in-sydney.com 

  

 

 

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα