Πρόσφατα άρθρα

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

La dimension politique des tragédies d’Eschyle

Polyvie Parara, La dimension politique des tragédies d’Eschyle, ADRA- Nancy, De Boccard, Paris, 2010.

(ISBN-13: 978-2-913667-26-0).

Η  Πολιτική Διάσταση των Τραγωδιών του Αισχύλου,  αποτελεί τον 44ο τόμο της σειράς Etudes Anciennes των εκδόσεων  L’Association de la Diffusion De la Recherce  sur l’Antiquité (A.D.R.A.), Diffusion de Boccard , Paris, 2010. Το βιβλίο αυτό, στις 416 σελίδες του, εξετάζει τον πλούτο και  την επινοητικότητα της πολιτικής ορολογίας του Αισχύλου και αναδεικνύει την επιλογή του ποιητή για διακριτούς πολιτικούς όρους ανάλογους με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της άσκησης της εξουσίας. Η ίδια φροντίδα διακριτής ορολογίας ισχύει και για τους πολιτικούς θεσμούς για κάθε πολιτικό περιβάλλον που περιγράφεται σε κάθε τραγωδία. Με βάση τον πλούτο και την οργάνωση του πολιτικού λεξιλογίου, που όμοιά της δεν παρατηρείται  στους άλλους τραγικούς ποιητές, σε συνδυασμό με τις εκδοχές του μύθου και της ιστορίας που ο Αισχύλος επιλέγει κάθε φορά, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα πολιτικά περιβάλλοντα που περιγράφει ο ποιητής, δεδομένων των συμβάσεων των μύθων,  είναι εναρμονισμένα με την ιστορική και πολιτική παράδοση της κάθε πόλης που περιγράφεται. Στο βιβλίο επίσης εξετάζονται οι πολιτικές ιδέες του ποιητή σε σχέση με το πολιτικό περιβάλλον της Αθήνας όπως αυτό αναδεικνύεται στις τραγωδίες του την περίοδο  472 π.Χ.- 458 π.Χ.

 

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η οργάνωση των πολιτικών ιδεών στις τραγωδίες του Αισχύλου. Στο δεύτερο κεφάλαιο η πολιτική ορολογία που αναφέρεται στον ηγέτη της πολιτικής κοινότητας. Στο τρίτο η πολιτική ορολογία που αναφέρεται στο θεσμό του Συμβουλίου. Στο τέταρτο η πολιτική ορολογία που αναφέρεται στη Συνέλευση και στο σώμα των πολιτών. Και στο πέπμτο και τελευταίο, εξετάζεται το πολιτικό πλαίσιο των τραγωδιών του Αισχύλου. Η στενή σχέση των τραγωδιών του Αισχύλου με την Ιστορία έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη θεωρητική συζήτηση για τη σχέση τραγωδίας, ιστορίας και πολιτικής στην πόλη κράτος της Αθήνας  όσο και  για την ιστορικότητα των πολιτικών περιβαλλόντων που περιγράφονται- Σούσα, Θήβα, Άργος και Αθήνα- όπως τα αντιλαμβανόταν ο ποιητής και το ακροατήριό του.

 

Resources: 
© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα