Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Πανεπιστήμιο του Maryland

Το Νεοελληνικό Πρόγραμμα του  Πανεπιστήμιο του Maryland, College Park, ΗΠΑ.

 Πολυβία Παραρά

Το Πανεπιστήμιο Maryland βρίσκεται στη μητροπολιτική περιοχή της Ουάσιγκτον και είναι  το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην περιοχή, κι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ. Το τμήμα Κλασσικών Σπουδών του πανεπιστημίου προσφέρει γλωσσικά μαθήματα αρχαίας Ελληνικής και Λατινικών καθώς και μαθήματα Κλασσικών Σπουδών. Το Νεοελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ενταγμένο στο τμήμα Κλασσικών σπουδών και προσελκύει σημαντικό  αριθμό φοιτητών, Ελλήνων ομογενών και άλλων εθνοτήτων. Έχω αναλάβει όλα τα μαθήματα Νέων Ελληνικών στο τμήμα. Πιο συγκεκριμένα, διδάσκω τρία επίπεδα Νεοελληνικής Γλώσσας: αρχαρίων, μέσων και προχωρημένων. Στο τρίτο επίπεδο η γλωσσική διδασκαλία συνδέεται με λογοτεχνικά κείμενα με θέματα από τη Νεοελληνική Ιστορία, από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα.

Για το έτος 2011-2012 έχω επιτύχει 52 εγγραφές στα μαθήματά μου, που είναι ο υψηλότερος αριθμός εγγραφών σε μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας στα πανεπιστήμια της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον (Washington DC, πολιτεία του Maryland, πολιτεία της Virginia). Το καθένα από τα μαθήματα που διδάσκω δίνει  3 διδακτικές μονάδες και τα μαθήματα είναι τα εξής. GREK 111, 112 «Πρώτο επίπεδο Νέων Ελληνικών Ι, ΙΙ », GREK 211, 212 «Δεύτερο Επίπεδο Νέων Ελληνικών Ι, ΙΙ» και το μάθημα για προχωρημένους GREK 311 «Αναγνώσματα και Συζητήσεις» (τα αναγνώσματα είναι κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας από το πρωτότυπο που συνδέονται με τη Νεοελληνική Ιστορία). Τώρα εργάζομαι για να προστεθεί ένα ακόμα μάθημα γλωσσικής διδασκαλίας για προχωρημένους. Επίσης, στα πλαίσια της «Ώρας Γλωσσών»- θεσμού ελεύθερης συνάντησης και συζήτησης των γλωσσικών προγραμμάτων- οργανώνω και συντονίζω τη συζήτηση στα Νέα Ελληνικά. Κατά την «Ώρα Γλωσσών» στα Νέα Ελληνικά, συζητούνται θέματα πολιτισμού, ιστορίας, τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας αλλά και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Επίσης συμβάλλοντας στη στρατηγική πολιτική του ΥΠΔΒΜΘ για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής,  σχεδίασα και δίδαξα επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς του Ελληνικού Σχολείου του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Bethesda της πολιτείας  του Μαίρυλαντ, σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια του σχολείου αυτού κυρία Λένα Πετροπούλου,  με θέμα «Διδασκαλία της Γραμματικής και του Συντακτικού : Το Ρηματικό Σύστημα της Νέας Ελληνικής ». Στόχοι του σεμιναρίου ήταν η θεωρητική κατάρτηση αλλά και η  έμφαση σε εφαρμογές  μαθητοκεντρικής διδασκαλίας με τη χρήση της επαγωγικής μεθόδου κατά τη διδακτική πράξη. Το σεμινάριο περιελάμβανε τρεις ενότητες: 1. Το Ρηματικό Μέρος στη Νέα Ελληνική, 2. Η Χρήση Πολυμέσων για τη διδασκαλία του Ρήματος, 3. Η Συνδυαστικότητα του Ρήματος: Φωνή, Διάθεση, Ποιόν Ενεργείας και Τροπικότητα.

Μάλιστα, στις 17 Μαρτίου 2012, σε σεμινάριο που οργάνωσε ο δραστήριος «Προμηθέας», πολιτιστικό σωματείο Ελλήνων Ομογενών  με θέμα την «Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση», υπογραμμίστηκε η σημασία της επιμόρφωσης των δασκάλων των σχολείων, και μου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσω το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μαίρυλαντ και μέσω της εθελοντικής προσφοράς μου τη βούληση του  πανεπιστημίου να στηρίζει το γλωσσικό διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών της περιοχής, ανταποκρινόμενη  σε αιτήματα των σχολείων για επιμόρφωση. Στη διάρκεια του σεμιναρίου, μού  εκφράστηκε  ενδιαφέρον και από άλλους διευθυντές σχολείων της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον να παράσχω επιμορφωτικά σεμινάρια ή δειγματικές διδασκαλίες στα σχολεία τους, και το βρίσκω αυτό πολύ θετικό, γιατί πιστεύω στη σύνδεση του πανεπιστημίου με το έργο των σχολείων της περιοχής στο θέμα της Ελληνικής Γλώσσας και γι αυτό ακριβώς το λόγο ανέπτυξα αυτήν την πρωτοβουλία των σεμιναρίων επιμόρφωσης.

 

          Σας παραθέτω τη συνοπτική περιγραφή των μαθημάτων που έχω διδάξει φέτος, ώστε να πληροφορηθείτε το περιεχόμενό τους, τους διδακτικούς τους στόχους καθώς και τον τρόπο βαθμολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα.

 

GREK 311  «Αναγνώσματα και Συζητήσεις» ( 3 διδακτικές μονάδες).

Αυτό το  μάθημα εξετάζει την ιστορία του 19ου και 20ού αιώνα μέσα από τη ματιά του λογοτέχνη. Το  μάθημα διδάσκεται στα ελληνικά και οι λογοτεχνικές αναγνώσεις είναι στα ελληνικά. Για το λόγο αυτό και οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα γνωρίζουν αρκετά καλά την Ελληνική. Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αναγνώσουν και να ερμηνεύσουν λογοτεχνικά έργα που αντλούν θέματα από τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία του έθνους. Πρόσθετοι στόχοι αυτού του μαθήματος  είναι η διδασκαλία των λογοτεχνικών κινημάτων,  τα εξελικτικά στάδια της νεοελληνικής γλώσσας και η διεύρυνση της γλωσσικής ικανότητας των σπουδαστών.  

Τα κείμενα καλύπτουν το Νεοελληνικό Διαφωτισμό, ποίηση της Επανάστασης, το Γλωσσικό Ζήτημα, το Μεγαλοϊδεατισμό,  την αντιπολεμική λογοτεχνία, το Μικρασιατικό πόλεμο, το Μεσοπόλεμο, το έπος του 40 και την Κατοχή, τον εμφύλιο και την μετεμφυλιακή κοινωνία, την αντιστασιακή λογοτεχνία και ποίηση.  Οι φοιτητές αξιολογούνται από την επίδοσή τους στην τάξη και από τη συγγραφή και παρουσίαση δοκιμίων με αντικείμενο την ερμηνευτική ανάλυση ενός μυθιστορήματος ή ποιητικής συλλογής της επιλογής τους, ενός λογοτεχνικού έργου  που κινείται θεματικά στα πλαίσια του μαθήματος αυτού. Επίσης οι φοιτητές, σε ώρες εκτός μαθήματος, παρακολουθούν κινηματογραφικές ταινίες ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου.

 

GREK 111,112 «Πρώτο επίπεδο Νέων Ελληνικών Ι,II » ( Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή  12:00-12:50) (3+ 3 διδακτικές μονάδες ).

Για τη διδασκαλία του Πρώτου επιπέδου χρησιμοποιώ συνδυασμό εγχειριδίων. Για την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων το υλικό της μεθόδου «Επικοινωνείτε Ελληνικά 1», των Κλεάνθη και Φρόσως Αρβανιτάκη και για τη συστηματική διδασκαλία της γραμματικής και την ενίσχυση του λεξιλογίου το υλικό της μεθόδου «Greek Today » του P. Bien. Οι φοιτητές που παρακολουθούν αυτό το μάθημα είναι κατά πενήντα τοις εκατό Ελληνοαμερικανικής καταγωγής και κατά πενήντα τοις εκατό διαφόρων άλλων εθνοτήτων. Έμφαση δίνεται σε πτυχές του Ελληνικού Πολιτισμού. Αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις και παρουσίαση μίας ερευνητικής εργασίας.

 

GREK 211,212 « Δεύτερο Επίπεδο Νέων Ελληνικών Ι, ΙΙ » ( Δευτέρα, Τετάρτη, 14:00-15:15), (3+ 3 διδακτικές μονάδες ).

Για τη διδασκαλία του Δευτέρου επιπέδου χρησιμοποιώ συνδυασμό εγχειριδίων. Για την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων το υλικό της μεθόδου «Επικοινωνείτε Ελληνικά 2», των Κλεάνθη και Φρόσως Αρβανιτάκη και για τη συστηματική διδασκαλία της γραμματικής και την ενίσχυση του λεξιλογίου το υλικό της μεθόδου «Ελληνική Γλώσσα» του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη. Οι φοιτητές που παρακολουθούν αυτό το μάθημα είναι κυρίως Ελληνικής ή Ελληνοαμερικανικής καταγωγής και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να διατηρήσουν τους δεσμούς τους με τον Ελληνικό Πολιτισμό μέσω και της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις και παρουσίαση μίας ερευνητικής εργασίας.

 

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι αρωγός στις προσπάθειές μου είναι η Διευθύντρια του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών του πανεπιστημίου του Μαίρυλαντ Δρ Lillian Doherty η οποία είναι πάντα θετική στις πρωτοβουλίες που λαμβάνω και υποστηρίζει όλες μου τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας. Είναι, επίσης, ευγνώμων για τη στήριξη που λαμβάνει από το ΥΠΔΒΜΘ, ώστε να διατηρηθεί το Πρόγραμμα των Νεοελληνικών Σπουδών σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των ΗΠΑ και με το μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών στα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας στην περιοχή. Τώρα εργαζόμαστε  και για τη δημιουργία minor (αναγνώριση εξειδίκευσης στο πτυχίο των φοιτητών) Νέων Ελληνικών στο πανεπιστήμιο του Μaryland για την προσεχή χρονιά.

 

Ευχαριστώ πολύ.

Δρ Πολυβία Παραρά

 

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα