Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Νέα Ελληνικά στη Σμύρνη

marvla writes, "Ονομάζομαι Μαρία Βλάχου και τα τελευταία 8 χρόνια βρίσκομαι στο εξωτερικό. Είμαι καθηγήτρια ξένων γλωσσών και εργάζομαι από τον Ιούνιο του 2006 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης στην Τουρκία (Izmir Ekonomi Universitesi, www.ieu.edu.tr) σαν λέκτορας της Ιταλικής γλώσσας και φέτος... "

29 Νοεμβρίου 2006

ύστερα από πολλά χρόνια αναμονής, άνοιξε το τμήμα για την εκμάθηση της νέας ελληνικής σαν γλώσσα επιλογής.

Οι φοιτητές εκτός από τη μητρική τους πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά (όλα τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά) και πρέπει επίσης να επιλέξουν μια τρίτη γλώσσα (μεταξύ των γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, ισπανικών, ιαπωνικών και από φέτος και ελληνικών) που υποχρεωτικά θα παρακολουθήσουν για 4 χρόνια.

Για το φετινό ακαδημαϊκό έτος έχω μόνο 11 μαθητές από διαφορετικά τμήματα όπως για παράδειγμα ψυχολογία, αρχιτεκτονική, βιομηχανικό σχέδιο, πολιτικούς μηχανικούς, ευελπιστώ όμως τον επόμενο χρόνο να υπάρξουν περισσότεροι. Δυστυχώς οι Τούρκοι μαθητές επιλέγουν γλώσσες όπως τα Ιταλικά ή τα Γαλλικά διότι θεωρούν τα ελληνικά πολύ δύσκολα και δε γνωρίζουν τις ομοιότητες που υπάρχουν όσον αφορά την κουλτούρα, τη μουσική ακόμη και την ίδια τη γλώσσα.

Το βιβλίο που χρησιμοποιώ είναι το Επικοινωνήστε Ελληνικά αλλά προσπαθώ να δημιουργώ διαρκώς νέο και αυθεντικό υλικό, όπως για παράδειγμα γραμματικές ασκήσεις, πολλές παρουσιάσεις σε PowerPoint, ασκήσεις ορθογραφίας, περιοδικά, μουσική κτλ. που θα μπορούσα να μοιραστώ με άλλους συναδέλφους, μέλη της κοινότητας των Φρυκτωριών.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα