Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Νεοελληνικό Τμήμα Πανεπιστημίου Φλίντερς

Γιώργος Φραζής
Το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Φλίντερς Νότιας Αυστραλίας συνεχίζει την ανοδική του πορεία, παρά τις δυσοίωνες προοπτικές στα αυστραλιανά Πανεπιστήμια.

18 Μαϊου 2004

Ο αριθμός των φοιτητών μας φέτος είναι 130, εκ των οποίων οι 60 είναι πρωτοετείς. Ο αριθμός των φοιτητών μη ελληνικής καταγωγής αυξάνεται κάθε χρόνο. Το πρόγραμμά μας προσφέρεται και στα τρία πανεπιστήμια της Νότιας Αυστραλίας σε δύο ή και τρία επίπεδα (αρχαρίων, μεσαίων και προχωρημένων).
Διαθέτουμε ισχυρό μεταπτυχιακό τμήμα και διοργανώνουμε κάθε δύο χρόνια διεθνές συνέδριο με συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Το επόμενο προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2005. Προσκαλούμε τους συναδέλφους να λάβουν μέρος σε αυτό το συνέδριο.
Στον τομέα της έρευνας το Τμήμα μας θεωρείται ένα από τα παραγωγικότερα στο Πανεπιστήμιο. Σε τούτο συμβάλλουν τα δημοσιεύματα, το διετές συνέδριο με την έκδοση των πρακτικών και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Εντός του 2005 εκδίδουμε τα πρακτικά του προηγούμενου συνεδρίου μας.
Το Τμήμα μας λειτουργεί από το 1988 και κάθε μάθημα (4 ώρες εβδομαδιαίως) χωρίζεται σε γλώσσα (3 ώρες) και πολιτισμό (1 ώρα). Στα γλωσικά μαθήματα η προσέγγιση ποικίλει ανάλογα με το επίπεδο. Οπωσδήποτε βέβαια έμφαση δίνεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση χωρίς να αγνοούνται οι προσεγγίσεις σε θέματα μορφής, περιεχομένου. Στα γλωσσικά μαθήματα διδάσκεται και η λογοτεχνία, ιδιαίτερα στους προχωρημένους. Το μάθημα του πολιτισμού διδάσκεται στα αγγλικά, λόγω του ότι πολλοί φοιτητές μας είναι μή ελληνικής καταγωγής.
Σε επόμενο μήνυμα θα σας στείλω αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Εγώ διδάσκω τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα τμήματα αρχαρίων, διευθύνω τα επιμορφωτικά σεμινάρια δασκάλων πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είμαι επόπτης σε κάποιες εργασίες σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικό. Προσωπικό είμαστε τρεις, ο Μιχάλης Τσιανίκας, η Μαρία Παλακτσόγλου κι εγώ.

Φιλικά

Γιώργος

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα