Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Νέοι εκπαιδευτικοί τίτλοι

Διαβάστε κείμενο, δημοσιευμένο στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, για την ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού για τα νέα ελληνικά

ΕΛΕΑ ΕΠΕ

Νέοι εκπαιδευτικοί τίτλοι
Δύο νέους εκπαιδευτικούς τίτλους προσφέρει η εταιρεία ΕΛΕΑ ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.

Πρόσφατα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των προτάσεων δύο διεθνών ομίλων, στους οποίους η ΕΛΕΑ μετέχει σαν τεχνολογικός εταίρος, για ανάπτυξη Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού Υλικού για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ξένους.

Το πρώτο έργο έχει τίτλο «Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ» και αφορά την ανάπτυξη μιας σύγχρονης μεθόδου διδασκαλίας των ελληνικών σε ξένους στο τρίτο επίπεδο. Η χρηματοδότηση γίνεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σωκράτης και στο Διεθνή Όμιλο μετέχουν πανεπιστήμια από την Ισπανία, την Ιταλία και το ιδιωτικό βουλγαρικό επαγγελματικό σχολείο ΕΛΒΕΑ. Η μέθοδος θα περιλαμβάνει υλικό σε χαρτί, σε πολυμεσικό CD και με παρουσία στο Διαδίκτυο.

Το δεύτερο έργο με συντονιστή την ευρωπαϊκοί εταιρεία έχει τίτλο «Επιχειρηματικά Ελληνικά» και αφορά την ανάπτυξη μιας σύγχρονης μεθόδου για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για επιχειρηματική χρήση (πάλι για ξένους). Η χρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo και στο Διεθνή Όμιλο μετέχουν πανεπιστήμια από την Ισπανία, τη Ρουμανία και τα ιδιωτικά βουλγαρικά σχολεία ΕΚΕΑ και ΕΛΒΕΑ (στα οποία διδάσκεται η νέα ελληνική γλώσσα). Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσεται εκπαιδευτικό υλικό για ειδικά ελληνικά, δηλαδή ελληνικά για επαγγελματική χρήση και το συγκεκριμένο υλικό αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των ξένων που εργάζονται σε ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Πηγή: ημερήσια εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, σελ. 16

Ημερομηνία: 25-03-2004

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα