Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Ο ρόλος του διαπολιτισμικού μεσολαβητή στην εκπαίδευση στην Ιταλία

MARIA KAVOURI, Intercultural Mediator, Teacher: Modern Greek and Italian language as foreign
Affiliation: (Re.media - Centre of Integrated Services for Immigration CSII- Province of Ferrara)
E-mail address:
3382648908@tim.it
maria.kavouri@googlemail.com

Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι να εστιάσει στην ταυτότητα του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή και τον ρόλο του στο ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η απάντηση της Ιταλίας στις συστάσεις της Ευρωπαικής Ένωσης, ως προς την ένταξη των παιδιών των μεταναστών, και το δικαίωμα τους, σε ίση παιδεία με τους κατοίκους της χώρας που τους φιλοξενεί, ήταν η δημιουργία ενός καινούργιου επαγγελματικού ρόλου, εκείνου του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή ο οποίος λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ του μαθητή, της οικογένειας του και των σχολικών αρχών.

28 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής είναι συνήθως της ίδιας εθνικότητας με τον ξένο μαθητή και μιλά την ίδια γλώσσα με αυτόν. Επίσης έχει ζήσει μερικά χρόνια στην Ιταλία και μιλά πολύ καλά την ιταλική γλώσσα, γνωρίζει τα ιταλικά ήθη και έθιμα και έχει κάνει ειδικές σπουδές στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ή λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια οργανωμένα από τις δημοτικές αρχές και σε συνεργασία με την Ευρωπαικό ΚοινωνικόΤαμείο.
Στη συνέχεια θα μελετήσουμε ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης και υποστήριξης, παιδιών Ελλήνων μεταναστών στο ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στρατηγικές και πρακτικές διευκόλυνσης και υποστήριξης
• Διευκολύνει και υποστηρίζει την επικοινωνία της οικογένειας με το σχολείο δρώντας ως διερμηνέας, επεξηγώντας την λειτουργία του ιταλικού σχολικού συστήματος σε σχέση με το ελληνικό και μεταφράζοντας στα ελληνικά τις εκάστοτε ανακοινώσεις εκ μέρους των διδασκόντων.
• Η παρουσία του στην αίθουσα κατα τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμεύει στο να εξηγεί στον μαθητή τι διαδραματίζεται στην τάξη, πως διεξάγεται το μάθημα και τι ζητείται απο αυτόν.
• Φροντίζει επίσης να μην απομονώνεται ο μαθητής απο το υπόλοιπο της τάξης και να λαμβάνει μέρος σε όλες τις προβλεπόμενες εκδηλώσεις και συνεργάζεται στενά με τους δασκάλους σε προγράμματα ενσωμάτωσής του που βλέπουν εμπλεκόμενη όλη την τάξη.
• Ανάλογα με την τάξη και την ωριμότητα των μαθητών η παρουσίαση και η προσέγγιση είναι διαφορετική. Ο σκοπός όμως είναι πάντα ο ίδιος, να τονιστεί η ιδιαιτερότητα του μαθητή, να υπογραμμιστούν οι λόγοι που τον ανάγκασαν να αφήσει την χώρα του, να δοθούν πολιτιστικά, πολιτισμικά και γλωσσικά ελληνικά στοιχεία στην τάξη σε συνδοιασμό με τα μαθήματα Ιστορίας, Γεωγραφίας και Λογοτεχνίας.
• Στο Γυμνάσιο είναι αναγκαίο να γίνεται μια περίληψη των μαθημάτων κυρίως Ιστορίας και Γεωγραφίας, την οποία η Δ.Μ μεταφράζει στα ελληνικά μια περίληψη του κειμένου για να μπορεί ο μαθητής να παρακολούθει ήδη απο τις πρώτες μέρες της άφιξης του, ταυτόχρονα με την βοήθεια του διδάσκοντα δίνεται ένα κείμενο σε απλοποιημένη ιταλική γλώσσα για να μπορέσει ο μαθητής να εκφραστεί στην ξένη γλώσσσα
• Κατά την ώρα της προφορικής αξιολόγησης η οποία γίνεται παρουσία της Δ.Μ, διεξάγεται με ταυτόχρονη διερμηνεία εκ μέρους της, οι ερωτήσεις του διδάσκοντα μεταφράζονται στα ελληνικά και οι απαντήσεις του μαθητή στα ιταλικά.
• Επίσης και κατά τη γραπτή αξιολόγηση συνεργάζονται διδάσκοντες και Δ. Μ, οι ερωτήσεις έχουν εκ των προτέρων μεταφραστεί και σε αυτή την περίπτωση προτιμείται η αξιολόγηση με την βοήθεια ασκήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής.
• Με αυτούς τους δύο τρόπους καθορίζεται ήδη από τις πρώτες εβδομάδες με αρκετή αξιοπιστία και εγκυρότητα το επίπεδο τόσο της προηγούμενης γνώσης όσο και της κατάκτησης της νέας γνώσης του μαθητή πράγμα που καθιστά πιό ήσυχο τόσο τον διδάσκοντα όσο και τον μαθητή.

Προτάσεις για μια καλύτερη Διαπολιτισμική Παιδεία
• Επέκταση του έργου του Δ. Μ με αύξηση των ωρών της επέμβασης του
• Επιμόρφωση των διδασκόντων με στοιχεία Διαπολιτισμικής Παιδείας, Ψυχολογίας των παιδιών των μεταναστών, Διδακτικής Μεθολογίας επικεντρωμένης στην αποφυγή στερεοτύπων και εθνοκεντρισμού.
• Εκπόνηση καινούργιων διδακτικών προτάσεων με διαπολιτισμικό ύφος
• Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού που να απευθύνεται στις μαθησιακές ανάγκες του αλλοδαπού μαθητή και να τον βλέπει πρωταγωνιστή
• Ανάπτυξη σε ευρύτερη κλίμακα γλωσσικών εργαστηρίων της διδασκαλίας της ιταλικής ως δεύτερη Γ2 με εντατικά μαθήματα
• Διαπολιτισμικές εκδηλώσεις που να εμπλέκουν τόσον τους αλλοδαπούς μαθητές τις οικογένειες τους και τις οικογένειες των άλλων μαθητών
• Open Day για αλλοδαπούς μαθητές και τις οικογένειες τους με την παρουσία του Δ. Μ.με σκοπό την ενημέρωση τους πανω στον τρόπο εργασίας του σχολείου
• Κατάρτηση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων για την εντόπηση των ενδιαφερόντων των μαθητών και των τρόπων μάθησης τους (learning style)
• Παρακολούθηση της προόδου των αλλοδαπών μαθητών εκ μέρους του Δ.Μ με επισκέψεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και αφού έχει τελειώσει το επίσημο καθήκον του.

Η παρουσία του Δ.Μ στο σχολείο λοιπόν είναι εξαιρετικά χρήσιμη ήδη από τις πρώτες ημέρες της άφιξης των ξένων μαθητών για τους εξής λόγους :
• Παρʼότι δεν είναι ψυχολόγος, βοηθάει το μαθητή αποτελεσματικά με την παρουσία του να ξεπεράση το πολιτισμικό σοκ και τους φόβους του σχετικά με το καινούργιο περιβάλλον
• Ενισχύει την αυτοεκτίμηση του αναδεικνύοντας και υπογραμμίζοντας τις προηγούμενές του γνώσεις
• Συντελεί στην ομαλή ένταξη του μαθητή στο μαθησιακό περιβάλον και στην επίτευξη της αλληλοαποδοχής και της μαθησιακής συνεργασίας, οργανώνοντας γκρουπ συνεργασίας.
• Βοηθάει ουσιαστικά τη σχολική πρόοδο του μαθητή έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σχολικής εγκατάλειψης
• Βοηθάει την σχολική πρόοδο όλης της τάξης, που δεν καθυστερεί το πρόγραμμα της στην προσπάθεια να συμπεριλάβει τον μαθητή που έχει προβλήματα κατανόησης
• Συμβάλλει στον διαπολιτισμικό εμπλουτισμό όλης την τάξης με τα διαπολιτισμικά στοιχεία που εισάγει
• Συμβάλλει στην αποφυγή επεισοδίων από έλλειψη συνεννόησης
• Δρα ως γέφυρα μεταξύ του σχολείου και του μαθητή όπως επίσης και της οικογένειας του
• Συμβάλλει στην αξιόπιστη αξιολόγηση του μαθητή

Περίληψη ανακοίνωσης στο συνέδριο INTERCULTURAL EDUCATION: Paideia, Polity, Demoi
http://www.iaie.org/athens

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα