Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Οι ελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Reading

tzanidaki writes, "
Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
Centre for Hellenic Studies

Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού εισήχθησαν για πρώτη φορά στο παν/μιο του Reading το 2002 με την απόσπαση της γράφουσας από το ΥΠΕΠΘ και κατόπιν σχετικού αιτήματος στη ΔΙΠΟΔΕ από τους συνδιευθυντές του νεοσύστατου τότε Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, Dr Timothy Duff, τμήμα Κλασικών Σπουδών και της καθηγήτριας γλωσσολογίας Ειρήνης Φιλιππάκη-Warburton. "

23 Ιουνίου 2005

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του παν/μίου ιδρύθηκε για να προάγει την έρευνα και τη διδασκαλία αντικειμένων σχετικών με την Ελλάδα, τη γλώσσα της, τον πολιτισμό και τη σκέψη όλων των ιστορικών της περιόδων. Το παν/μιο διαθέτει ένα πρωτοπόρο κέντρο για τη σπουδή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (το τμήμα Κλασσσικών Σπουδών κατέχει την 5η θέση στους αξιολογικούς πίνακες των Βρετανικών παν/μιων (university league tables)) με εννέα ερευνητές πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι μελετούν ποικίλες όψεις της ελληνικής αρχαιότητας από τον Όμηρο μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Υπάρχει επίσης ένα κέντρο για τη σπουδή της ελληνικής Βίβλου (The Parkes Centre for the study of the Greek Bible) σε συνεργασία με το παν/μιο του Southampton, το οποίο μελετά τη διε-/αλληλεπίδραση της εβραϊκής και ελληνικής κουλτούρας στην αρχαιότητα.

Στο παν/μιο υφίσταται και μια ομάδα ερευνητών στο πεδίο της Νέας Ελληνικής Γλωσσολογίας με επικεφαλής μέχρι και πρότινος (πριν από τη συνταξιοδότησή της) την καθηγήτριας Φιλιππάκη-Warburton, με πρωτοβουλία της οποίας οργανώθηκε το 1997 το πρώτο διεθνές συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας.

Τέλος, υπάρχουν κέντρα έρευνας της Φιλοσοφίας, της προϊστορικής Ελλάδος, της Βυζαντινής Ελλάδος (ο Dr Ken Dark είναι δ/ντής του προγράμματος ανασκαφής στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη που χρηματιοδοτεί το Βρετανικό Μουσείο), της Ελληνικής Ιατρικής κατά την περίοδο της Αναγέννησης και, τέλος, της Κλασσικιστικής τέχνης στην Ευρώπη του 19ου αι.

Τα Νέα Ελληνικά και ο πολιτισμός προσφέρονται σε τρία επίπεδα (αρχαρίων, μέσων και προχωρημένων) υπό την αιγίδα του φημισμένου Διατομεακού Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών του παν/μιου (Institute-Wide Language Programme ή IWLP) και μπορούν να τα επιλέξουν και παρακολουθήσουν οι φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων είτε ως οργανικό μέρος του πτυχίου τους (credit students) παίρνοντας 20 μόρια για κάθε επίπεδο (credits) είτε ως μη μοριοδοτούμενη επιλογή (non-credit students). Τα μαθήματα είναι επίσης ανοιχτά και στους εργαζομένους στο παν/μιο (ακαδημαικούς και διοικητικούς).

Η ανταπόκριση των φοιτητών από το πρώτο έτος εισαγωγής των ΝΕ υπήρξε ενθουσιώδης με διψήφια τμήματα, αντιστοίχως άλλων τμημάτων γλωσσών όπως τα γερμανικά, τα ιαπωνικά, τα κινέζικα και τα ρώσικα που επίσης προσφέρονται. Υπάρχει ένας σταθερός αριθμός 25-30 φοιτητών ετησίως, 12-15 των οποίων εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο.

Η διδασκαλία ακολουθεί την επικοινωνιακή μέθοδο με ολιστική διδακτική προσφορά και των τεσσάρων δεξιοτήτων (παραγωγή/κατανόηση προφορικού/γραπτού λόγου) με πλήθος βιντεομαθημάτων, παιχνιδιών ρόλων, χρήση τραγουδιών για εμβάθυνση όχι μόνο της ‘γλώσσας’ της κάθε διδακτικης ενότητας αλλά και τη μεταφορά ενεργού πολιτισμικού κεφαλαίου. Οι φοιτητές εξετάζονται σε όλες τις δεξιότητες (listening, oral, written home assignment, reading comprehension, 2 hour final written exam, το οποίο περιλαμβάνει και παραγωγή γραπτού λόγου). Οι εξετάσεις επιβλέπονται από έναν εξωτερικό εξεταστή (external examiner), τον Dr David Holton, University of Cambridge.

Η διδάσκουσα χρησιμοποιεί ως κύριο βιβλίο το Επικοινωνείστε Ελληνικά των Αρβανιτάκη-Αρβανιτάκη (στην επιλογή έπαιξε ρόλο και η άμεση διάθεσή του στη βρετανική βιβλιαγορά) αλλά και εκλεκτικώς χρησιμοποιούνται μια σειρά άλλων διαθέσιμων εγχειριδίων με προεξάρχον το Στη Χώρα του Αριστοτέλη, που είναι και η μόνη μέθοδος με βιντεοκασέτες, τις οποίες έχω αγοράσει ιδίοις εξόδοις και κατά κόρον ενσωματώνω στη διδακτική πράξη. Δυστυχώς η μέθοδος αυτή δε είναι άμεσα διαθέσιμη στη βρετανική βιβλιαγορά και ο μόνος τρόπος να την προμηθεύεται κανείς είναι με απευθείας παραγγελία στο University Studio Press στη Θεσσαλονίκη, κάτι ιδιαιτέρως χρονοβόρο. Γι αυτό και τελικώς επελέγη το Επικοινωνείστε Ελληνικά, αλλά, όπως ειπώθηκε, οι φοιτητές εκτίθενται σε μια πληθώρα υλικού που εκλεκτικώς επιλέγω για αξιοποίηση μέσα στην τάξη. Στη βιβλιοθήκη του IWLP υπάρχουν εκτός των διδακτικών εγχειριδίων και βιβλίων ανφοράς (λεξικών, γραμματικής κλπ) και το CD-ROM filoglossia+ του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, στο οποίο παραπέμπω τους φοιτητές και μια σειρά βιντεοταινιών ελληνικού κινηματογράφου, τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να δανείζονται για περαιτέρω ηχητικά και λοιπά ερεθίσματα.

Το IWLP χρηματοδοτεί στο τέλος του χειμερινού ή εαρινού τριμήνου ένα ‘θεματικό πάρτυ’ (themed party) για τους φοιτητές κάθε προσφερόμενης γλώσσας και εκμεταλλευόμενη την ιδιότητά μου ως μέλους της χορευτικής ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων Λονδίνου διδάσκω και τρεις βασικούς ελληνικούς χορούς, κάτι που ιδιαιτέρως απολαμβάνουν οι φοιτητές μου.

Η ετήσια αξιολόγηση τόσο από τους φοιτητές όσο και από τον ακαδημαικό μέντορα μου (peer-reviewing) είναι πολύ θετική και εγκωμιαστική και η διδάσκουσα έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών ενοτήτων που προσφέρονται από το κέντρο διά βίου εκπ/σης του παν/μίου (ενδεικτικά: ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και ο ρόλος τους στη μαθησιακή διαδικασία, διδασκαλία για ενεργό μάθηση, μαθησιακά αποτελέσματα και σχεδιασμός μαθημάτων, εξέταση και αξιολόγηση, κλπ.)

Προσφέρεται επίσης και η διδασκαλία της ΝΕ λογοτεχνίας από αγγλική μετάφραση για τους 2ετείς και 3ετείς φοιτητές του τμήματος Κλασσικών Σπουδών (χωρίς προαπαιτούμενη γνώση της ΝΕ για την εξασφάλιση μεγίστης προσβασιμότητας). Έχουν επιλεχτεί κείμενα από τέσσερις ποιητές: Καβάφη, Ρίτσο, Σεφέρη, Ελύτη και τέσσερις πεζογράφους: Βιζυηνό, Παπαδιαμάντη, Ταχτσή, Ιωάννου. Η διδασκαλία γίνεται με συνδυασμό διαλέξεων και σεμιναρίων (lectures-seminars) και η εξέταση περιλαμβάνει μία γραπτή εργασία με βιβλιογραφία και μια δίωρη γραπτή εξέταση στο τέλος του θερινού τριμήνου, ενώ οι 3ετείς μπορούν να εκπονήσουν και την πτυχιακή τους εργασία στο μάθημα αυτό υπό την εποπτεία μου (πρόσφατο παράδειγμα η πτυχιακή μιας τελειόφοιτης με τίτλο: Dramatic Monologue in the poetry of Browing, Ritsos and Cavafy).

Σε όλα τα μαθήματα χρησιμοποιείται και ηχητικό υλικό από τη λογοτεχνική εκπομπή «’Εν Φαντασία και λόγω» που παρουσίαζε η γράφουσα στον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου και ακολουθoύνται οι σύγχρονες στρατηγικές/μαθησιακές προσεγγίσεις βασισμένες στη Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1980 παν/μιο του Harvard) και πλήθος τεχνικών ομαδικής μάθησης (αγγλιστί roundtables, buzz groups, pyramiding, brainstorming, pair dialogues, problem-solving, write/learn a song, role-plays, oral presentations …) έτσι ώστε η μαθησιακή εμπειρία να είναι ποικίλη, συναρπαστική και όσο το δυνατό πιο βιωματική και ενεργητική.

Η Δήμητρα Τζανιδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Κλασσική φιλολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό. Με υποτροφία του ΙΚΥ συνέχισε τις σπουδές της στη Γλωσσολογία (MA, PHD) στο University College London. Είναι παντρεμένη με τον ελληνιστή δόκτορα Christian Kreps και είναι μητέρα της τρίχρονης Νεφέλης και του εικοσάμηνου Φοίβου.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα