Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Οι νεοελληνικές σπουδές στη Λισσαβόνα

Τα μαθήματα απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε τμήματος όπως και σε όποιον ενδιαφέρεται για την νέα ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Professor Dr. José António Costa Ideias

10 Σεπτεμβρίου 2004

Χρησιμοποιείται η επικοινωνιακή μέθοδοςΠεριγραφή του προγράμματος

Νέα ελληνικά Ι και ΙΙ (για αρχάριους)

Διάρκεια: δύο εξάμηνα

Στοχεύει στο να προετοιμάσει τους φοιτητές να επικοινωνήσουν στα νέα ελληνικά σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Απευθύνεται σε όσους δεν είχαν ως τώρα ποτέ διδαχθεί τη νέα ελληνική ή έχουν ελάχιστη γνώση
Νέα ελληνικά ΙΙΙ και ΙV (μέσο και προχωρημένο επίπεδο)

Διάρκεια: δύο εξάμηνα

Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές να επικοινωνήσουν στα ελληνικά σε περιστάσεις της καθημερινής ζωής αλλά και για επαγγελματική χρήση. Απευθύνεται σε όσους έχουν κάποια γνώση της νέας ελληνικής και επιθυμούν να προχωρήσουν σε επόμενα επίπεδα
Διδάσκεται το βιβλίο "Ελληνικά τώρα, 1+1" των Δημητρά Δ. και Μ. ΠαπαχειμωνάΓα περισσότερες πληροφορίε δείτε:

http://www.fcsh.unl.pt/gregomoderno/

http://www.humanities.uci.edu/classics/MGSA/faculty/ideias.htmlUNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL)

FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E

HUMANAS (FCSH)

DEP. ESTUDOS PORTUGUESES

GREGO MODERNO / MODERN GREEK

PROF. DR. JOSE ANTONIO COSTA IDEIAS

AV. BERNA, 26-C

1069-061 LISBOA – PORTUGALTEL: + (351) 217933569/ 217942036

E-mail: jcideias@mail.telepac.pt

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα