Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Πανεπιστήμιο Φλίντερς, Νεοελληνικό Τμήμα, Ιούλιος-Αύγουστος 2004

gfrazis writes, "Σεμινάριο σε μαθητές 1ης Λυκείου

Σεμινάριο σε μαθητές 3ης Λυκείου

Mιχάλης Τσιανίκας, Ελληνοαυστραλιανή Λογοτεχνία
"

3 Σεπτεμβρίου 2004

Τελευταίες δραστηριότητες του Νεοελληνικού Τμήματος

του Πανεπιστημίου Φλίντερς

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Φλίντερς με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Νότιας Αυστραλίας έλαβαν χώρα τα κάτωθι σεμινάρια.1. Διήμερο σεμινάριο μαθητών 1ης Λυκείου.

Το Τμήμα μας φιλοξένησε για δύο μέρες (21-22 Ιουλίου) 80 μαθητές και μαθήτριες από δέκα δημόσια σχολεία της Νότιας Αυστραλίας στα οποία διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα και ο Ελληνικός Πολιτισμός. Η επιλογή των μαθητών έγινε από τα οικεία σχολεία και αντιπροσώπευαν και τα τρία επίπεδα, αρχαρίων, μεσαίων και προχωρημένων. Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό οι μαθητές και μαθήτριες ξεναγήθηκαν στους χώρους του πανεπιστημίου, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το Διευθυντή του Τμήματος, Καθηγητή Μιχάλη Τσιανίκα, για το πρόγραμμα των σπουδών που προσφέρει το Τμήμα (προπτυχιακές-πτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές). Σε δέκα διδακτικές ώρες το προσωπικό του Τμήματος έκανε μια μικρή εισαγωγή στα μαθήματα γλώσσας, λογοτεχνίας, πολιτισμού που διδάσκονται κατά τα τρία έτη σπουδών του προγράμματος. Οι μαθητές συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον ιδιαίτερα στα μαθήματα του πολιτισμού και τα επίκαιρα, όπως Ολυμιακοί Αγώνες, Κυπριακό θέμα, Ελληνική Μουσική.Σκοπός του σεμιναρίου αυτού που λαβαίνει χώρα στο Φλίντερς τα τελευταία δέκα χρόνια είναι να προετοιμάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες για το πανεπιστήμιο, ώστε να αγαπήσουν την Ελληνική Γλώσσα, τον Ελληνικό Πολιτισμό και να επιλέξουν το μάθημα των Ελληνικών όταν εισαχθούν στο πανεπιστήμιο.2. Σεμινάριο μαθητών 3ης Λυκείου.

Το Νεοελληνικό Τμήμα του Φλίντερς σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Καθηγητών Νότιας Αυστραλίας οργάνωσε σεμινάριο για την εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία εισιτηρίων εξετάσεων στο πανεπιστήμιο, όσον αφορά το μάθημα των Ελληνικών. Περί τους 70 μαθητές παρακολούθησαν το σεμινάριο αυτό και τα σχόλια τους ήταν ενθουσιώδη. Το σεμινάριο αυτό έλαβε χώρα στο Λύκειο της περιφέρειας Νόργουντ και αποφασίστηκε να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.3. Από το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. στη σειρά ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με τίτλο Λογοτεχνία της Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα, 2004, δημοσιεύεται άρθρο του Διευθυντή του Νεοελληνικού Τμήματος του Φλίντερς, Μιχάλη Τσιανίκα με τίτλο «Ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία: Γενική προσέγγιση με ειδικότερες αναφορές».Γιώργος ΦρατζήςΦωτογραφίες από τις εκδηλώσεις


© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα