Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

This is a heartfelt yet rigorous and intelligent essay submitted by Sophie Prewett for the course I teach to 3rd year undergraduate Classics students at the University of Reading where I have been teaching for the last thirteen years. My course bears the title 'My Mother's sin and other stories' aiming at introducing some major authors and works as well as trends in Modern Greek Poetry and Fiction from the late 19th century to the late 20th century in connection with both the history, sociocultural context and wider literary developments of their period and illustrating attitudes to the ancient past in the work of some selected poets and novelists. All texts are taught from English translations. My students take this course as optional and for the majority a whole new world of hidden Modern Greek treasures is unveiled. Many have called the experience of my course as 'a breath of fresh air' which i consider an ultimate credit...

Examine the role of self-deception in the historical poems of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Παρουσίαση του Τμήματος Ελληνικών της Σχολής Διεθνών Διερμηνέων της Μονς

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2003
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της πρώτης αυτής αλληλογραφίας γνωριμίας,επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το Τμήμα Ελληνικών της Σχολής Διεθνών Διερμηνέων στο Πανεπιστήμιο της ΜΟΝΣ-ΑΙΝΩ στο ΒΈΛΓΙΟ

24 Μαρτίου 2003

§ Η Σχολή Διεθνών Διερμηνέων είναι η υπ΄αριθμόν πρώτη σε φήμη και κύρος μεταφραστική Πανεπιστημιακή Σχολή σε Ευρωπαϊκή κλίμακα και η μόνη της οποίας το πτυχίο αναγνωρίζεται από το ΔΙΚΑΤΣΑ σαν Πανεπιστημιακό δίπλωμα. Προσελκύει φοιτητές από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα.

§ Το Τμήμα Ελληνικών δημιουργήθηκε το έτος 1987-1988, κατόπιν αιτήσεως των Βελγικών Πανεπιστημιακών αρχών, με απόφαση του ΥΠΕΠΘ.
§ Επανδρώνεται :
1. από Διδάκτορες αποσπασμένους Έλληνες Εκπαιδευτικούς, με ειδικότητα στην Ιστορία και τον Πολιτισμό, μεταφραστική πείρα και άριστη γνώση της Γαλλικής. Η υπογράφουσα διαθέτει τον τίτλο του Διδάκτορος στην Ιστορία και τον Πολιτισμό, Πανεπιστημίου των Παρισίων και είναι ορκωτή μεταφράστρια στα Βελγικά Δικαστήρια κτλ.
2. Από την Κυρία Άρτεμη Μενούνου που ανήκει στο Διδακτικό Προσωπικό της «Γαλλικής Κοινότητας του Βελγίου».
3.
§ Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα μας ανέρχονται σε οκτώ, ήτοι έξι από εμένα την ίδια, η οποία καλύπτω ωράριο 12 εβδομαδιαίων ωρών, και δυο από την Κυρία Μενούνου, βοηθό της Σχολής για 5 ώρες εβδομαδιαίως
1) Τα Μεγάλα Ρεύματα της Τέχνης (στα γαλλικά). Η διδασκαλία επιμένει ιδιαίτερα στον ουσιαστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα και το Βυζάντιο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και τον παγκόσμιου πολιτισμού ( εγγεγραμμένοι 250 περίπου φοιτητές). Διδάσκεται από την υπογράφουσα.
2) Ελληνικός Πολιτισμός στη γαλλική γλώσσα από εμένα
3) Ετυμολογία από τις Ελληνικές ρίζες από την παραπάνω συνάδελφο
4) Eισαγωγή στην Oρολογία της Τέχνης (στην ελληνική, γαλλική, αγγλική και ιταλική γλώσσα) από εμένα.
5) Μετάφραση εκ της γαλλικής προς την ελληνική γλώσσα για ελληνόφωνους φοιτητές από την υπογράφουσα
6) Μετάφραση εκ της γαλλικής προς την ελληνική και εκ της ελληνικής στη γαλλική για μη ελληνόφωνους φοιτητές από την υπογράφουσα
7) Μετάφραση από τα γαλλικά προς τα ελληνικά και από τα ελληνικά προς τα γαλλικά (επίπεδο ΙΙ) από την ιδία
8) Νέο-Ελληνική Γλώσσα σε ξένους από τη συνάδελφο
9) Επιπλέον, διευθύνουμε τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών μας που συνίστανται στη μετάφραση λογοτεχνικών και άλλων έργων στην ελληνική ή γαλλική γλώσσα, με προοπτική έκδοσής τους από εκδοτικούς οίκους, καθώς και τις εργασίες ορολογίας

Το σύνολο των φοιτητών μας ξεπερνάει τους 300.

§ Πέραν των παραπάνω δεχόμεθα φοιτητές ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων μέσω των προγραμμάτων ERASMUS καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του
§ Ινστιτούτου Γλωσσολογίας που προέρχονται κυρίως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Καποδιστριακό Αθηνών.

§ Επίσης, ενεργούμε για την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και Γλώσσας μέσω της ενεργού συμμετοχής μας σε Βελγικούς Φιλελληνικούς Συλλόγους, σε Συνέδρια και οργανώνουμε διαλέξεις και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με διάφορους επίσημους φορείς.

Θα σας αποστείλω με επόμενη αλληλογραφία την κατάσταση πεπραγμένων του τμήματός μας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Εύη Παπαγιαννοπούλου

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα