Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Πληροφορίες- Εκτιμήσεις-Προτάσεις.

Χρύσα Αλεξοπούλου
Αγαπητοί Συνάδελφοι των Φρυκτωριών,
καθώς πλησιάζει το τέλος και του εαρινού εξαμήνου 2003 (λήξη παραδόσεων 31-7-2003) νομίζω ότι μπορούν να γίνουν ορισμένες εκτιμήσεις.

20 Ιουνίου 2003

Όπως σας είναι γνωστό, η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ξεκίνησε για πρώτη φορά στο Παν/μιο του Άαχεν στη Γερμανία το χειμερινό εξάμηνο 2002-03. Στο πρώτο αυτό εξάμηνο οργανώθηκαν τρία επίπεδα διδασκαλίας, ένα για αρχάριους χωρίς γνώσεις της ελληνικής, ένα για αρχάριους με λίγες γνώσεις και το τρίτο για περισσότερο προχωρημένους. Οι ώρες διδασκαλίας για κάθε επίπεδο είναι τέσσερις (4) την εβδομάδα. Κατά το χειμερινό εξάμηνο παρακολούθησαν το πρόγραμμα 31 συνολικά φοιτητές. Οι κανονικά φοιτήσαντες πήραν μέρος στο τέλος των μαθημάτων στις εξετάσεις (γραπτή εξέταση 90 λεπτών), σύμφωνα με τον κανονισμό της Έδρας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, όπου και ανήκει η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και πήραν την απαραίτητη Βεβαίωση Σπουδών (Schein) που αντιστοιχεί σε δέκα (10) διδακτικές μονάδες ( ECTS Credits).
Στο εαρινό εξάμηνο συμμετέχουν 51 φοιτητές, τα επίπεδα είναι τώρα πλέον τέσσερα και οι ώρες διδασκαλίας επίσης τέσσερις εβδομαδιαία. Οι περισσότεροι φοιτητές (18) παρακολουθούν το τμήμα αρχαρίων χωρίς γνώσεις της ελληνικής. Σχετικά με την ταυτότητα των φοιτητών, που επιλέγουν τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα, μπορώ να παρατηρήσω ότι στην πλειοψηφία είναι γερμανοί, υπάρχουν όμως και άλλων εθνικοτήτων (από Βραζιλία, Μεξικό, ΗΠΑ, Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία κ.ά.), καθώς και ορισμένοι από μικτούς γάμους, οι οποίοι είτε δεν γνωρίζουν καθόλου ελληνικά, είτε γνωρίζουν μόνο να μιλούν. Τα κίνητρα των φοιτητών για την επιλογή της εκμάθησης της Ελληνικής ποικίλλουν, όπως είναι φυσικό, αλλά προηγείται σε ένα βαθμό το ενδιαφέρον τους για τη σύγχρονη Ελλάδα (μουσική, χορούς, αξιοθέατα) που απορρέει κυρίως από το θαυμασμό τους για την ελληνική αρχαιότητα και τον ελληνικό πολιτισμό. Πρόκειται για φοιτητές από διάφορες Σχολές, θετικές και θεωρητικές, βέβαια, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει στο Παν/μιο έδρα Κλασικών, Βυζαντινών ή Νεοελληνικών Σπουδών. Το πρόγραμμά μας ανήκει στην έδρα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, όπου ανήκουν και οι άλλες προσφερόμενες ξένες γλώσσες. Οι άλλοι συνάδελφοι πληρώνονται από το Παν/μιο εκτός από τη συνάδελφο από την Πορτογαλία, η οποία έχει το ίδιο οικονομικό καθεστώς με εμένα, πληρώνεται από το πορτογαλικό κράτος (αλλά με πολύ διαφορετικό επιμίσθιο!). Συμμετέχω κανονικά στις συνεδριάσεις του τομέα ως υπεύθυνη της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών και έχω την αμέριστη συμπαράσταση και ουσιαστική βοήθεια όλων από την έδρα. Ο χρόνος νομίζω ότι θα δείξει την προοπτική και τη βιωσιμότητα αυτού του αξιόλογου πράγματι προγράμματος που φέρνει, μέσω της γλώσσας, την Ελλάδα και τον πολιτισμό της παντού.
Εκείνο που θεωρώ από την εμπειρία μου ότι πρέπει να αποτελέσει μελλοντικό –και μάλιστα βραχυπρόθεσμο- στόχο είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου διδασκαλίας που, ενώ δεν θα καταργεί ούτε τις ιδιαιτερότητες του κάθε Παν/μίου, στο οποίο διδάσκονται τα Ελληνικά, ούτε τη δημιουργική αυτονομία ημών των διδασκόντων, θα διαμορφώνει ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδής της Ελληνικής Γλώσσας ενταγμένο σε συγκεκριμένη στρατηγική διδασκαλίας. Έτσι θα υπάρχει ένα σχετικά ευρύ «αναλυτικό πρόγραμμα» διδασκαλίας, από το οποίο θα προέλθουν και ανάλογα υποστηρικτικά βιβλία εκμάθησης. Τα ήδη υπάρχοντα, επειδή γράφτηκαν κυρίως για όσους μαθαίνουν την Ελληνική παρακολουθώντας αντίστοιχα προγράμματα στα ελληνικά Παν/μια, δεν είναι κατάλληλα για φοιτητές των ΑΕΙ του εξωτερικού. Έτσι εμείς οι διδάσκοντες σχεδιάζουμε μόνοι μας τα μαθήματα, συνθέτουμε κείμενα και έχω επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο καθένας μας επιτυγχάνει το δέον και για το αν υπάρχει σχετική ομοιογένεια σε συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Εξάλλου οι δικοί μου φοιτητές μου ζητούν βιβλία και δυστυχώς δεν μπορώ να προτείνω ένα που θα το ακολουθήσω με συνέπεια. Άλλα είναι μεθοδικά, αλλά με ξεπερασμένη ή περιορισμένη στην ελληνική πραγματικότητα θεματολογία και άλλα επιμένουν μόνο στην επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας σε ένα επίπεδο που είναι μάλλον χαμηλό για φοιτητές. Χρειαζόμαστε βιβλία σύγχρονα με επίκαιρη θεματολογία που να προβάλλουν τη σημερινή Ελλάδα χωρίς να αγνοούν και το παρελθόν, βιβλία ενδιαφέροντα και ελκυστικά. Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε πώς είναι τα αντίστοιχα των άλλων ξένων γλωσσών.
Επίσης θα ήθελα να προτείνω να οργανωθεί και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ένα σεμινάριο ή μάλλον μια διημερίδα, όπως και πέρσι, για να δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν προβλήματα, να εκτεθούν προβληματισμοί και να κοινοποιηθούν εμπειρίες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλό καλοκαίρι
Χρύσα Αλεξοπούλου

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα