Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Πολυμέσικο λογισμικό για τη διδακτική ξένων γλωσσών

tzanidaki writes, "
Δήμητρα Τζανιδάκη - Kreps
Η χρήση του «Author Plus Pro» για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής σε πολυμεσικό περιβάλλον: σύντομη θεωρητική παρουσίαση
"

10 Μαΐου 2007

Το «Author Plus Pro» είναι ένα πακέτο λογισμικού που επιτρέπει τη δημοσίευση από τους διδάσκοντες διαφόρων ειδικοτήτων, και δη τους διδάσκοντες ξένων γλωσσών, διαδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων (interactive learning activities) σε περιβάλλον διαδικτύου εντός ή εκτός διδακτικής αιθούσης για φοιτητές με πρόσβαση στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). Η χρήση του είιναι εξαιρετικώς απλή για όποιον γνωρίζει ήδη να χρησιμοποιεί επεξεργαστή κειμένου.

Το πακέτο αυτό συνίσταται σε 10 τύπους «ασκήσεων» ή μαθησιακών δραστηριοτήτων, που παρουσιάζονται συνοπτικώς κατωτέρω, και επιτρέπει στο διδάσκοντα να παράγει πολυμεσικό διδακτικό υλικό αλλά και να μετατρέπει ήδη υπάρχον παραδοσιακό έντυπο υλικό ηλεκτρονικώς αποθηκευμένο σε πολυμεσικές διαδραστικές ασκήσεις παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου. Είναι συμβατό με πλήθος γλωσσών πέραν της αγγλικής, συμπεριλαμβανομένης και της νέας ελληνικής και διαθέτει επίσης τράπεζα εικόνων. Λόγου του ότι όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε απευθείας σύνδεση με το διαδίκτυο, οι φοιτητές έχουν 24ωρη πρόσβαση στο παραγόμενο διδακτικό υλικό, γεγονός που επαναστατικοποιεί., αποδομεί, θα λέγαμε, δημιουργικά, την παραδοσιακή διδακτική ώρα με τους συνήθεις χωροχρονικούς περιορισμούς.

Για τη χρήση του απαιτείται φυσικά η προεγκατάστασή του στους Η/Υ διδασκόντων και διδασκομένων. Ιδανικό περιβάλλον καταρχήν θα ήταν μια αίθουσα διδασκαλίας πολυμεσικού τύπου με διαδραστικό έξυπνο πίνακα (interactive smartboard), όπως αυτές που εγκαινιάστηκαν ήδη στο παν/μιο του Reading Μ. Βρετανίας από τον τομέα Μοντέρνων Γλωσσών και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Για την είσοδο στο λογισμικό πρέπει να ανοιχθεί η ιστοσελίδα www.ClarityEnglish.com με πληκτρολόγηση μυστικού κωδικού και πατώντας το πλήκτρο «Εκκίνηση» (Go). Στη συνέχεια πρέπει να πιεστεί το πλήκτρο Author Plus Pro panel. Όταν κανείς εισέρχεται για πρώτη φορά εμφανίζεται ένα άδειο κουτί στην οθόνη του Η/Υ σας και σας ζητείται να τιτλοφορήσετε το ‘μάθημα’ για το οποίο θέλετε να παράγετε υλικό, ασκήσεις, κτλ. Στη συνέχεια εμφανίζονται 3 άδεια κουτιά που φέρουν τις ονομασίες Μάθημα, Ενότητες, Ασκήσεις. Ακολουθείτε τα εξής βήματα:

• πληκτρολογήστε το ‘όνομα’ του μαθήματος είτε με βάση ένα θέμα (οικογένεια, υγεία και ασφάλεια κλπ.) είτε βάσει μιας ομάδας φοιτητών είτε βάσει ενός μαθησιακού αντικειμένου, π.χ. Γραμματική.
• Δημιουργήστε θεματικές ενότητες π.χ. λογοτεχνία, ιστορία, γεωγραφία,κτλ.
• Επιλέγοντας το πλήκτρο ‘ασκήσεις’ θα δείτε ένα μενού διαφόρων τύπων ασκήσεων π.χ. πολλαπλών επιλογών, κλειστών-ανοιχτών ερωτήσεων, κλπ.
• Από την οθόνη των ρυθμίσεων (settings) μπορείτε να ονοματίζετε τις ασκήσεις σας και να τις συνοδεύετε με σύντομες οδηγίες προς τους φοιτητές
• Πιέζοντας το ασημί πλήκτρο μπορείτε να γράψετε την άσκηση επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για κάθε νέα άσκηση
• Επιλέγοντας το πλήκτρο ‘προεπισκόπηση’ (preview) στην κορυφή της οθόνης μπορείτε να δείτε το τμήμα της σελίδας που αφορά το διδάσκοντα ή το φοιτητή

Τυπολογία ασκήσεων

Πολλαπλής επιλογής (multiple choice)

Παραδοσιακός τύπος άσκησης. Ο διδάσκων ετοιμάζει 10 ερωτήσεις αποτελούμενες από μία ή περισσότερες κειμενικές σειρές με έως και 4 διαφορετικές επιλογές, μία των οποίων τουλάχιστον είναι η σωστή.

Σύντομο γνωστικό τεστ (Quiz)

Ο διδάσκων μπορεί να δημιουργεί ζεύγη απαντήσεων π.χ. Σωστό-Λάθος, Δυνατό-Αδύνατο, Κάθετο-Οριζόντιο, κλπ. (οι επιλογές είναι άπειρες...). Στη συνέχεια θέτει μέχρι 10 ερωτήσεις σε καθεμιά των οποίων αντιστοιχεί ως σωστή μόνο το ένα μέλος του ζεύγους ως ανωτέρω. Εάν επιθυμεί, ο διδάσκων μπορεί να ενσωματώνει κάποια υπόδειξη (hint) ή ανατροφοδοτικό σχόλιο (feedback) για το φοιτητή.

Συμπλήρωση κενών εν κειμένω μέσω μενού πολλαπλών επιλογών (Dropdown)

Ενα μειονέκτημα των παραδοσιακών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής είναι η απουσία περικειμένου (context). Η συμπλήρωση κενών εν κειμένω μέσω μενού πολλαπλών επιλογών (Dropdown) παρέχει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να παράγει ασκήσεις πολλαπλής επιλογής σε συνεχές κεμενικό περιβάλλον, να ‘περικειμενοποιεί’
(contextualize) τις ασκήσεις του. Ο φοιτητής βλέπει το κάθε κείμενο με ένα αριθμό κενών, δίπλα των οποίων εμφανίζεται ένα μικρό τρίγωνο. Πιέζοντάς το ο φοιτητής ‘κατεβάζει’ ένα μενού κάτω από τη γραμμή του κενού και επιλέγει μια των προσφερομένων απαντήσεων, η οποία εμφανίζεται στη γραμμή του κενού ενώ αποσύρεται το εικονίδιο του μενού.

Συμπλήρωση κενών ‘ανασύροντας’ και ‘σύροντας’ τη σωστή απάντηση από το μενού επιλογών (Drag & Drop)

Βασίζεται σε εξατομικευμένες ερωτήσεις, τις οποίες διαμορφώνει ο διδάσκων, 10 τον αριθμό, αφαιρώντας μία λέξη, φράση, αριθμό από την καθεμία. Οι αφαιρεθείσες λέξεις, φράσεις, κλπ. αναπαριστώνται με μία γραμμή με τελεία στην κορυφή και οι λέξεις καθεαυτό εμφανίζονται στην οθόνη σε μια μη αναδιπλώσιμη μπάρα (non-scrolling bar) . Ο φοιτητής καλείται να ανασύρει και να ‘σύρει’ ή τοποθετήσει τη σωστή λέξη στην αντίστοιχη γραμμή. Εάν επιθυμεί, ο διδάσκων μπορεί να ενσωματώνει κάποια υπόδειξη (hint) ή ανατροφοδοτικό σχόλιο (feedback) για το φοιτητή.

Ανασύνθεση κειμένου ‘σύροντας’ τα ελλείποντα στοιχεία στη σωστή θέση (Drag On)

Εδώ ο διδάσκων γράφει εκ νέου ή αντιγράφει ένα ήδη υπάρχον κείμενο στο αντίστοιχο πλαίσιο της άσκησης. Το κείμενο μπορεί να είναι μια ιστορία, ιστρορική διήγηση, περιγραφή, γράμμα, αναφορά κλπ.. Μέχρι και 10 λέξεις μπορούν να αφαιρεθούνται και ο φοιτητής καλείται να ανασυνθέσει (reconstruct) το κείμενο ‘σύροντας’ ή τοποθετώντας τα ελλείποντα στοιχεία στη σωστή θέση.

Συμπλήρωση κενών (Stop-gap)

Παραδοσιακή άσκηση όπου μια ή περισσότερες λέξεις έχουν αφαιρεθεί από μέχρι και 10 προτάσεις και τα γραμματικά αυτά ή λεξιλογικά κενά καλείται να συμπληρώσει ο φοιτητής. Εάν επιθυμεί, ο διδάσκων μπορεί να ενσωματώνει κάποια υπόδειξη ή ανατροφοδοτικό σχόλιο για το φοιτητή.

Συμπλήρωση περιοδικώς εμφανιζομένων κειμενικών κενών (Cloze)

Η εναρκτήρια και καταληκτική φράση ή πρόταση ενός κειμένου έως και 250 λέξεων αναγράφονται πλήρως αλλά σε όλο το υπόλοιπο κείμενο υπάρχουν περιοδικά κενά τακτικώς εμφανιζόμενα. Συνήθως αφαιρείται μια λέξη ανά κάθε τέσσερις.

Ανάλυση (Analyze)

Ο φοιτητής διαβάζει ένα κείμενο στο αριστερό μέρος της οθόνης. Στο δεξί υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τις οποίες απαντά με τη βοήθεια υποδείξεων, και, προαιρετικώς, ανατροφοδοσία (feedback) του διδάσκοντoς. Ο διδάσκων μπορεί να συνδέει το κείμενο με άλλες εξωκειμενικές ιστοσελίδες.

Αντίστροφη μέτρηση (Countdown)

Με αυτόν τον όρο νοείται μια άσκηση αναδόμησης του κειμένου (text reconstruction). Ο διδάσκων εισάγει ένα κείμενο, κάθε λέξη του οποίου αναπαρίσταται με μια γραμμή. Ο φοιτητής πρέπει να μαντέψει τις λέξεις και να ‘χτίσει’ ή αποκαταστήσει ξανά το κείμενο. Όσο περισσότερες είναι οι λέξεις που πρέπει να μαντέψει τόσο ευρύτερη είναι η χρήση του περικειμένου για να συναχθούν λογικά όλες οι λέξεις που λείπουν. Η άσκηση αυτή έχει περισσότερη διδακτική αξία εάν ο φοτητής έχει έρθει σε προηγούμενη επαφή με το εν λόγω κείμενο είτε από προηγούμενες ασκήσεις είτε γιατί του έχει δοθεί λίγος χρόνος εκ των προτέρων να ρίξει μια ματιά στο κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Παρουσίαση (presentation)

Ιδανικός τύπος άσκησης είτε ως πρώτο ερέθισμα ενασχόλησης με ένα κείμενο είτε ως κατακλείδα κειμένου. Το κείμενο μπορεί να είναι επεξηγηματικό, περιγραφικό, χωρίο από μεγαλύτερο κείμενο, άρθρο ή και μια ιστοσελίδα.

Εντοπισμός στόχων (Target spotting)

Ο φοιτητής καλείται να βρει κρυμμένους στόχους στο κείμενο ή να πατήσει τα εικονίδια με τους ήδη υπογραμμισμένους στόχους ώστε να πάρει πληροφορίες ή να μάθει κάτι για αυτούς.

Διόρθωση κειμένου (Proofreading)

Παραλλαγή της αμέσως προηγούμενης άσκησης όπου ο φοιτητής εντοπίζει διαφόρων ειδών κειμενικά λάθη που σηματοδοτούνται καταλλήλως και με διαφορετικό χρώμα υπογράμισσης.

Όπως ειπώθηκε ήδη το λογισμικό αυτό έχει εγκατασταθεί στις νέες αίθουσες πολυμέσων του πανεπιστημίου του Reading προς χρήση από τους διδάκοντες όλων των προσφερομένων γλωσσών και τους φοιτητές τους. Ολοι οι διδάσκοντες επιμορφώνονται εντατικώς στην πρόσφορη διδακτική αξιοποίησή του και στην παραγωγή διδακτικού υλικού σε αυτό το περιβάλλον. Σε ένα προσεχές της κείμενο η γράφουσα θα δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα ασκήσεων που θα εκπονήσει ειδικώς για τη διδασκαλία των νέων ελληνικών και οι οποίες θα ενσωματώνουν τις θεωρητικές αρχές αυτού του μοντέλου, όπως συνοπτικώς εξετέθησαν ανωτέρω.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα