Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Σύντομη παρουσίαση του Β'Διαβαλκανικού Συνεδρίου

xrisi writes, "Β'Διαβαλκανικό Συνέδριο των Νεοελληνιστών, 21-22 Σεπτεμβρίου 2007, Σόφια"

16 Οκτωβρίου 2007

Στις 21/22 Σεπτεμβρίου 2007 διεξάχθη στη Σόφια της Βουλγαρίας, με πρωτοβουλία του ΝΕ Τμήματος του Πανεπιστημίου Σόφιας και του Τμήματος ΝΕ Σπουδών του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου και σε συνεργασία με την Εταιρεία των Νεοελληνιστών της Βουλγαρίας «Κωστής Παλαμάς», το Δεύτερο Διαβαλκανικό Συνέδριο με θέμα «Η Νεοελληνική Γλώσσα στα Βαλκάνια τον 21ο αιώνα - Έρευνα, Προβλήματα Διδασκαλίας και Προοπτικές». Στην ατζέντα του συνεδρίου περιλήφθηκαν οι εξής ενότητες: Η Νεοελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια – ιστορική αναδρομή, Η Νεοελληνική Γλώσσα – προβλήματα διδασκαλίας και προοπτικές, Η Νεοελληνική Λογοτεχνία και η διδασκαλία της / Ο Νίκος Καζαντζάκης και τα Βαλκάνια, Η Μετάφραση από και στα Ελληνικά και η διδασκαλία της. Στις ενότητες αυτές συμμετείχαν με ανακοινώσεις διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας και της Τουρκίας.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού Ελλάδας, του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, του Ελληνο-Βουλγαρικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου κ.ά., ενώ υπεύθυνοι της διοργάνωσης ήταν η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Σόφιας Στόινα Πορομάνσκα (Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής), και οι εκπαιδευτικοί του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου Χριστίνα Γιάννισοβα και Αικατερίνα Γκριγκόροβα (Γραμματείς).
Ανάμεσα στις εισηγήσεις ξεχώρισαν εκείνες των Καθηγητών Ερατοσθένη Καψωμένου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Παναγιώτη Κοντού (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κωνσταντίνου Δημάδη (Πανεπιστήμιο Βερολίνου), Λευτέρη Παπαλεοντίου (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Άλκηστης Σουλογιάννη (κριτικός λογοτεχνίας, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας), καθώς και του οικονομολόγου Χρίστου Κατσάνη (Διευθύνων Σύμβουλος της Ηνωμένης Βουλγαρικής Τράπεζας).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Πρώτου Διαβαλκανικού Συνεδρίου των νεοελληνιστών των πανεπιστημίων των βαλκανικών χωρών το 2001 και την εντυπωσιακή επιτυχία του Δεύτερου Διαβαλκανικού Συνεδρίου, φαίνεται να τίθενται οι αρχές μιας γόνιμης παράδοσης θεωρητικών και πολιτιστικών προσεγγίσεων σχετικών με τη διδασκαλία και τη διάδοση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στα Βαλκάνια.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα