Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Τα βιβλία του Νεοελληνικού Τμήματος της Σόφιας

Κατσέλου Γεωργία

Στο Νεοελληνικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Σόφιας χρησιμοποιούνται κατά βάση τα διδακτικά εγχειρίδια της υπεύθυνης καθηγήτριας κας Στόινα Πορομάνσκα, τα οποία καλύπτουν την ανάγκη ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από βουλγαρικής καταγωγής φοιτητές φιλολογικού τμήματος

24 Μαΐου 2005Ο Α' τόμος "Τα νέα ελληνικά για αρχάριους" έχει γνωρίσει δύο εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση έχει εξαντληθεί. Από το 2002 κυκλοφορεί η δεύτερη βελτιωμένη και συμπληρωμένη έκδοση. Καλύπτει όλο το φάσμα των γραμματικών φαινομένων της ελληνικής γλώσσας και η διδασκαλία του εξαντλείται στα πρώτα τρία εξάμηνα σπουδών.Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από κείμενο, γραμματική, ασκήσεις, ελληνικά και βουλγαρικά κείμενα προς μετάφραση και λεξιλόγιο στα βουλγαρικά.O Β' τόμος "Τα νέα ελληνικά για προχωρημένους" (εκδ. 2000) περιλαμβάνει, όπως δηλώνει και ο υπότιτλος, ελληνοβουλγαρικά παράλληλα κείμενα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών (γεωγραφία, πολιτική, οικονομία, ιστορία, καθημερινή ζωή) και στις δύο γλώσσες προς μετάφραση και επεξεργασία. Προσφέρει δε εκτός από την καθαρά γλωσσική γνώση και γνώσεις σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα και τη δυνατότητα σύγκρισης με την βουλγαρική. Τα κείμενα συνοδεύονται από ερωτήσεις προς συζήτηση και λεξιλόγιο. Επιπλέον, γίνεται μνεία ορισμένων γραμματικών φαινομένων που παρουσιάζουν ιδιάζουσες δυσκολίες.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα