Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Τα νέα ελληνικά στο Μπλαγκόεβγκραντ (Βουλγαρία)

Το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών στο Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο στο Μπλαγκόεβγκραντ ανήκει στην έδρα Ξένων Γλωσσών της Φιλολογικής Σχολής.

Ναταλία Σοτίροβα

12 Δεκεμβρίου 2006

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφυτ Ρίλσκι» ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 1994/1995 στα πλαίσια της ειδικότητας 'Βαλκανική Γλωσσολογία'. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στην ειδικότητα 'Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία – βουλγαρικά και νέα ελληνικά'. Από το 1997/1998 η διδασκαλία της ελληνικής πραγματοποιείται στα πλαίσια της ειδικότητας 'Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία' με πρώτη γλώσσα τη ρωσική και δεύτερη – τη νεοελληνική. Από το 2004/2005 πρώτη γλώσσα καθιερώθηκε η αγγλική. Προς το παρόν στην ειδικότητα 'Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία' με δεύτερη γλώσσα την ελληνική φοιτούν περίπου 40 σπουδαστές, αριθμός ο οποίος ελπίζουμε πως θα αυξηθεί σημαντικά στο προσεχές μέλλον. Η εκμάθηση των νέων ελληνικών συμπεριλαμβάνεται και στα προγράμματα δύο ειδικοτήτων που πρόκειται σύντομα να δημιουργηθούν – 'Εθνολογία και Βαλκανικές Σπουδές'.

Η εισαγωγή στην ειδικότητα αυτή γίνεται με γενική εξέταση στα αγγλικά και η εκμάθηση των νέων ελληνικών ξεκινά από το μηδέν.

Εκτός των γνωστικών αντικειμένων που έχουν σχέση με τις βαλκανικές σπουδές, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τη διδασκαλία:

•Νεοελληνικής γλώσσας – 8 εξάμηνα

•Θεωρητικής γραμματικής της νεοελληνικής γλώσσας (διαλέξεις και εργαστήρια μορφολογίας και σύνταξης)

•Νεοελληνικής λογοτεχνίας

•Ελληνικού πολιτισμού

•Μετάφρασης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυσκολίες στη μετάφραση ελληνικής-βουλγαρικής ΚΑΙ βουλγαρικής-ελληνικής γλώσσας.Στις 27/10/2005 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας χρηματοδότησε το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφυτ Ρίλσκι»- Τμήμα Ελληνικών Σπουδών για την αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εγκατάσταση γλωσσικών εργαστηρίων, on-line σύνδεση με ελληνικά Πανεπιστήμια και άνοιγμα ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Το πολύμεσο κέντρο εκμάθησης ελληνικής γλώσσας εγκαινιαστηκε στις 30 Νοεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων του Διπλωματικού Σώματος της Ελλάδας στη Βουλγαρία, των διοικητικών αρχών του Πανεπιστημίου, καθηγητών και φοιτητών της Φιλολογικής Σχολής.

Η αίθουσα περιλαμβάνει 15 εργαστηριακές θέσεις με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές με δυνατότητες για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Για τους σκοπούς της διδασκαλίας της Νεοελληνικής αγοράστηκαν διάφορα εκπαιδευτικά προϊόντα (CD, βίντεο κασέτες και βιβλία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας και πολιτισμού).


© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα