Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Τα Νέα Ελληνικά στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο

xrisi writes, "Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας συστηθώ και να σας παρουσιάσω τις Νεοελληνικές Σπουδές στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας.

Χριστίνα Γιανίσσοβα
"

21 Μαρτίου 2006

Το τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών είναι στα πλαίσια του προγράμματος Ξένες Γλώσσες και Πολιτισμοί, το οποίο προσφέρει το Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο. Ο κύκλος μαθημάτων της νεοελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει συνολικά 900 ώρες διδασκαλίας. Τα πρώτα δύο χρόνια οι φοιτητές παρακολουθούν και τα μαθήματα- Εισαγωγή στην αρχαία και στη νεότερη λογοτεχνία της Ελλάδας - τα οποία διεξάγονται στη βουλγαρική γλώσσα. Από το τρίτο έτος οι φοιτητές διαλέγουν και εξειδικευμένα μαθήματα μετάφρασης, νεοελληνικής γραμματικής, λογοτεχνίας και πολιτισμού, τα οποία πραγματοποιούνται στη νεοελληνική γλώσσα. Από το τρίτο έτος οι φοιτητές διαλέγουν επίσης μια από τις ειδικεύσεις του προγράμματος - Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης, Ιστορία και λογοτεχνία, Γλωσσολογία και Μεθοδολογία της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Το τμήμα Νεοελληνικών λειτουργεί επιτυχημένα από το 1994 και ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Φέτος έχουμε 22 πρωτοετείς φοιτητές. Οι περισσότεροι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος αρχίζουν να μαθαίνουν τη νεοελληνική γλώσσα από το μηδέν. Υπάρχουν όμως και προχωρημένοι που έρχονται από δύο λύκεια της Σόφιας, όπου διδάσκονται τα ελληνικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα κίνητρα των φοιτητών να σπουδάζουν Νεοελληνικές Σπουδές είναι κυρίως η επιθυμία τους για επαγγελματική αποκατάσταση σε μια από τις πολυάριθμες ελληνικές εταιρείες που υπάρχουν στη Βουλγαρία (πολλοί από τους αποφοίτους μας εργάζονται ήδη σε διάφορες ελληνικές εταιρείες). Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον επίσης για την Ελλάδα ως γειτονική χώρα, αλλά και ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναμένεται σύντομα να ενταχτεί και η Βουλγαρία.

Διυεθυντής του Νεοελληνικού τμήματος είναι η κα Πορομάνσκα, η οποία οργανώνει την διδασκαλία της νεοελληνικής και σε άλλα δύο πανεπιστήμια της Βουλγαρίας - Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας και της Φιλιππούπολης.

Εγώ διδάσκω μερικά από τα μαθήματα γραπτής μετάφρασης, γραμματικής και την νεοελληνική γλώσσα στους αρχάριους. Συγκεκριμένα ο πρώτος κύκλος μαθημάτων της νεοελληνικής βασίζεται στο βιβλίο της κας Πορομάνσκα "Τα νέα ελληνικά για αρχάριους", το οποίο απευθύνεται στους βουλγαροφώνους διδασκόμενους. Το βιβλίο περιλαμβάνει 30 ενότητες με γραμματική, κείμενα, διαλόγους και λεξιλόγιο. Ως βοηθητικό εγχειρίδιο αυτού του βιβλίου χρησιμοποιώ και τετράδιο ασκήσεων, τα οποία συνέγραψα εγώ και εκδόθηκαν μόλις τον περασμένο Νοέμβριο. Το τετράδιο αυτό ήταν αναγκαίο συμπλήρωμα του βιβλίου καθώς προσφέρει πολλές γραμματικές ασκήσεις και ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου. Στα μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας χρησιμοποιούμε επίσης και πολλά άλλα βιβλία για διδασκαλία της ΝΕΓ ως ξένης, όπως τις σειρές "Επικοινωνήστε ελληνικά", "Ξέρετε Ελληνικά" κ.ά. Επίσης η βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου προσφέρει στους φοιτητές μας αρκετά βιβλία στα ελληνικά.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα