Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Τα Νέα Ελληνικά στο Παλέρμο

SIKELIOTIS writes, "Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στο Παλέρμο έχει μια μεγάλη παράδοση αλλά ένα αβέβαιο μέλλον εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των ανθρωπιστικών σπουδών αλλά και της αδυναμίας ανανέωσης του μαθήματος"

Το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε και από τα περιεχόμενα της ενότητας Διδάσκοντας την ελληνική

Τα Νέα Ελληνικά στο Παλέρμο διδάσκονται από τη δεκαετία του 1930, πολύ πριν διδαχθούν στην Ελλάδα!
Επικεφαλής της όλης προσπάθειας υπήρξε ο επί χρόνια διευθυντής της Casa d' Italia στην Αθήνα, Bruno Lavagnini. Έτσι στη Φιλοσοφική Σχολή, οι φοιτητές των κλασικών σπουδών διδάσκονται τα Νέα Ελληνικά και τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ο Λαβανίνι μάλιστα ίδρυσε και το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Παλέρμο, που είναι το σημαντικότερο στην Ιταλία με μια πολύ πλούσια βιβλιοθήκη. Διάδοχος του Λαβανίνι είναι ο καθηγητής Ρότολο, αλλά και η κόρη του, κα Λαβανίνι, επίτιμη πρόξενος της Ελλάδας στο Παλέρμο, καθηγήτρια βυζαντινολόγος στη Φιλοσοφική Σχολή.
Νέα Ελληνικά διδάσκονται ακόμη και σε ένα άλλο τμήμα, το τμήμα Ξένων Γλωσσών και Διεθνών Σχέσεων, οι απόφοιτοι του οποίου μπορούν να απασχοληθούν ως μεταφραστές ή ως διεθνολόγοι. Υπεύθυνη καθηγήτρια για το μάθημα των Ελληνικών στο τμήμα αυτό είναι η Ινές Ντι Σάλβο και διδάσκουσα επίσης η Ελληνίδα Αντωνία Σοφικίτου, πρόεδρος της μικρής ελληνικής κοινότητας του Παλέρμο.
Ωστόσο, τα προβλήματα είναι πολλά. Πρώτα πρώτα όλοι οι παραπάνω διδάσκοντες, με εξαίρεση την κα Ντι Σάλβο, είναι μεγάλοι σε ηλικία, πρακτικά κοντά στη σύνταξη. Κατά δεύτερο λόγο οι βυζαντινές σπουδές και λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης φυτοζωούν, μάλιστα τώρα πια δεν υπάρχουν καθόλου φοιτητές παρά μόνο ένας υποψήφιος διδάκτωρ!
Συνολικά οι φοιτητές και από τα δύο τμήματα που μαθαίνουν ελληνικά δεν ξεπερνούν τους τριάντα. Καλύτερα είναι τα πράγματα στο τμήμα κλασικών σπουδών όπου το επίπεδο των φοιτητών είναι υψηλό ενώ στις Ξένες Γλώσσες είναι από μέτριο έως πολύ μέτριο...
Ακόμη, δεν υπάρχουν γραφεία για τους καθηγητές, μόνο δύο διδάσκοντες έχουν υπολογιστή δικό τους, και το αξιόλογο νεοελληνικό σπουδαστήριο χρησιμοποιείται ακόμη και για γραφείο 8-9 διδασκόντων αλλά και για συνεδριάσεις ακόμη και για μαθήματα. Ούτε αίθουσες επαρκείς υπάρχουν και γα μαθήματα των Νέων Ελληνικών γίνονται σε ένα μικρό χώρισμα της βιβλιοθήκης !
Το πρόβλημα της χρηματοδότησης είναι φανερό και στα παραπάνω αλλά και στο γεγονός ότι δεν προκηρύσσονται θέσεις για νέους διδάσκοντες παρότι υπάρχουν αρκετά ικανά στελέχη, Ιταλοί, που και καλά ελληνικά γνωρίζουν και επίπεδο έχουν και όρεξη για δουλειά διαθέτουν. Φυτοζωούν ωστόσο με υποτροφίες!
Έτσι δεν υπάρχει ανανέωση, (στα στελέχη, στο σύστημα διδασκαλίας, στην υποδομή) με αποτέλεσμα να μην είναι τα ελληνικά μια γλώσσα ελκυστική για τους φοιτητές.
Εγώ βέβαια δεν έχω περιθώρια παρέμβασης, παρά μόνο κάνοντας όσο πιο ελκυστικό μπορώ το δικό μου μάθημα.
Εγώ διδάσκω σε τρία τμήματα: μία ώρα στο πρώτο έτος, μία ώρα στο δεύτερο εβδομαδιαία και δύο ώρες καθημερινά σε ένα τμήμα εντατικό αρχαρίων. Αυτά μόνο στο τμήμα Ξένων Γλωσσών καθώς το κλασικό τμήμα θα ξεκινήσει το επόμενο εξάμηνο.

Από Παλέρμο όβερ

Τάσος Χατζηαναστασίου

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα