Πρόσφατα άρθρα

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

How does Seferis’ mythical method interact with Greece’s lasting socio-political issues?

Seferis uses the mythical method in his poetry to allude to and comment upon social and political issues in Greece in his lifetime. Before discussing his poetry, it is important to define what is meant by Seferis’ mythical method. This method can be described as allusive, as although Seferis does make direct references to myth he does so in inventive ways, for example by using narrative space, symbols and characters to evoke Greek myths.

How does Seferis’ mythical method interact with Greece’s lasting socio-political issues?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

The form of Dramatic Monologue as perfected by Ritsos’ poetry.

Yannis Ritsos is widely regarded as one of the most significant figures in contemporary Greek poetry. He managed to revolutionise the idea of a dramatic monologue and create not just beautiful poetry, but also a multifaceted art form that has depth on psychological, social, and philosophical levels throughout all of his publications. The dramatic monologue form was popularised by Victorian poets such as Robert Browning, but Ritsos revitalised it and many poets to this day still use his style as inspiration. His ability to construct identities and characters that the reader can genuinely sense and almost experience is skilful.

The form of Dramatic Monologue as perfected by Ritsos’ poetry.

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Theatricality, didacticism, prosaic verse, use of persons as symbols, contemplative mood, flashbacks are some of Cavafy’s recurring ‘tropes’. Discuss.

Within the vast poetry collection of Constantine Cavafy, arguably, a pattern of recurring tropes emerges, offering the readers an in depth understanding of what defines his artistry. The poems that I have chosen for this essay being Young Men of Sidon, Alexandrian Kings and Kaisarion, from his book The Collected poems. One might say that they serve as an example of Cavafy’s gravitation towards an array of literary devices such as theatricality, didacticism, prosaic verse, use of persons as symbols, contemplative mood and flashbacks, one might say that they create a narrative that extends beyond the individual poems, inviting us to explore the timeless themes captured by Cavafy.

Theatricality, didacticism, prosaic verse, use of persons as symbols, contemplative mood, flashbacks are some of Cavafy’s recurring ‘tropes’. Discuss.

In Ritsos’ Moonlight Sonata what sentiments does the woman’s confession provoke/inspire to you and how these compare to the ones felt by the young man who remains silent throughout her long monologue.

Yannis Ritsos' "Moonlight Sonata" is a poignant and emotionally charged poem that presents a deeply intimate monologue of a woman speaking to a silent young man. The setting is night, with the moonlight casting a dreamlike atmosphere over the scene. The woman's confession, filled with personal revelations, memories, and emotions, evokes a variety of sentiments in the reader and provokes a complex response.

In Ritsos’ Moonlight Sonata what sentiments does the woman’s confession provoke/inspire to you and how these compare to the ones felt by the young man who remains silent throughout her long monologue.

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GEORGETOWN-ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.

synathelphikiphloga writes, "
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Το έργο μας και η προσφορά μας στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό στηρίζεται σε διάφορους φορείς σπουδαιότεροι από τους οποίους είναι το ΥΠΕΠΘ και το ΚΕΓ στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της αποστολής μας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού το ΚΕΓ αποτέλεσε τον κρίκο της διασύνδεσης όλων μας.
"

8 Αυγούστου 2003

Μέσω των ''φρυκτωριών'' ανταλλάχθηκαν απόψεις ιδέες, μεθοδολογίες, πληροφορίες, έγιναν προτάσεις, απαντήθηκαν ερωτήματα σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία των Ελληνικών. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια σε όσους εργάζονται σ' αυτό και στους απανταχού της γης συναδέλφους μου που συνεργάσθηκαν μ' αυτό. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω: α) τον κύριο Δημήτρη Κουτσογιάννη που δέχθηκε να φιλοξενήσει και να βοηθήσει τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστήμιου Georgetown, Adam Foldes, για να συνεχίσει τις σπουδές των ελληνικών στο ΑΠΘ. β) τις κυρίες Ιωάννα Χαλισιάνη και Ιωάννα Κίτσου, που είναι πρόθυμες και συνεπείς συνεργάτες στο έργο μας.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GEORGETOWN ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Ιδρύθηκε το 1789. Κτισμένο σε παραδοσιακό αρχιτεκτονικό στυλ, κοντά στον ποταμό Ποτόμακ, πάνω σε ύψωμα, δεσπόζει στην περιοχή Georgetown. Είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, διεθνώς φημισμένο και αναγνωρισμένο. Λειτουργεί βασικά με Καθολικά και Ιησουίτικα ιδεώδη. Προσπαθώντας όμως να διατηρήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα, δέχεται φοιτητές και καθηγητές διαφορετικών φυλών και θρησκευτικών πεποιθήσεων από τις πενήντα πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες του κόσμου.

ΤΜΉΜΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο Διαπολιτισμικό Κέντρο (ΙCC) στεγάζεται το Τμήμα Αραβικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Γλωσσολογίας, στο οποίο υπάγονται Γλώσσες της Ανατολικής Μεσογείου, τα Ελληνικά, τα Εβρα'ι'κά, τα Τουρκικά. Ευελπιστούμε ότι με τις συνεχείς προσπάθειες και τις επαφές με παροικιακούς φορείς του Dr James E. Alatis για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συνολικού ποσού θα ιδρυθεί η 'Εδρα των Νέων Ελληνικών.
Την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα συμμετείχαμε σε ωριαίες συνεδριάσεις του Τμήματος Αραβικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Γλωσσολογίας κατά τη διάρκεια των οποίων ενημερωνόμασταν, ανταλλάζαμε ιδέες και προωθούσαμε αιτήματα, στα οποία τις περισσότερες φορές δίνονταν λύσεις.
Η επικεφαλής του τμήματος Dr Karin Ryding μας διέθεσε ειδικό καθηγητή, τον Al Husein N. Madhany, που μας βοηθούσε και μας ενημέρωνε σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή. Ακόμη εισηγήθηκε με την έναρξη του νέου ακαδημα'ι'κού έτους να τοποθετηθούν στο γραφείο των καθηγητών του Ελληνικού Προγράμματος 2 υπολογιστές σύγχρονης τεχνολογίας.
Πηγή ενημέρωσης του τμήματος είναι ο Brian McGrath, Διοικητικός Γραμματέας, o οποίος χειρίζεται με μεγάλη άνεση θέματα διοικητικής φύσεως και μας βοηθάει πολύ όποτε τον χρειαζόμαστε.
Κάθε εβδομάδα συνεδρίαζαμε οι καθηγητές των Ελληνικών για μια ώρα και συζητούσαμε για θέματα που αφορούσαν τη στήριξη του προγράμματος, για τα διδακτικά εγχειρίδια, τα διδακτικά προγράμματα, για τις σχέσεις μας με άλλα τμήματα του πανεπιστημίου.
Στις 23 Απριλίου o Κοσμήτορας James Jim O' Donnell κάλεσε σε γεύμα εργασίας το προσωπικό του τμήματος για γνωριμία, ενημέρωση και προτάσεις.

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επικεφαλής του Ελληνικού Προγράμματος είναι ο Dr James E. Alatis, καθηγητής Γλωσσολογίας διεθνώς αναγνωρισμένος, Πρύτανης επισειρά ετών, με μεγάλη διοικητική και διδακτική εμπειρία, με συγγραφική δραστηριότητα, με ερευνητικό έργο και με αξιόλογη κοινωνική προσφορά.
Ο ανωτέρω καθηγητής ανέλαβε να μας εκπαιδεύσει και να μας μυήσει στα ιδεώδη και στις ιδιαιτερότητες του πανεπιστημίου. Η συμπαράσταση και η καθοδήγηση στο έργο μας είναι υποδειγματική. Είναι άριστος συνεργάτης, συντονιστής και λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος των καθηγητών που εργαζόμαστε για το Ελληνικό Πρόγραμμα.
Eκτός από τη γράφουσα, δουλεύουν σ' αυτό:
α) Η κυρία Πολυβία Παραρά, που έχει ήδη παρουσιάσει το έργο της και τις εμπειρίες της.
β) Η κυρία Ismini Lamb, η οποία μας βοήθησε να λύσουμε προβλήματα σχετικά με την εγκατάσταση και την προσαρμογή μας, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος από τον προσωπικό της χρόνο σ' εμάς. Με την κυρία Ismini Lamb συνεργασθήκαμε αρμονικά για τη διδασκαλία του δεύτερου και του τρίτου επιπέδου της Ελληνικής Γλώσσας.
γ) Ο Dr Hector Campos, καθηγητής Γλωσσολογίας και της Ισπανικής Γλώσσας, άριστος γνώστης της Ελληνικής, συνεργάτης του ΑΠΘ. Μαζί διδάξαμε γραμματική και συντακτικό στο δεύτερο επίπεδο.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο αριθμός των φοιτητών που παρακολουθεί το Πρόγραμμα των Ελληνικών είναι μικρός, ενώ δε συμβαίνει το ίδιο με τα Αρχαία Ελληνικά, που σε συνδιασμό με τα Λατινικά κατευθύνουν σε ολοκληρωμένες πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι περισσότεροι φοιτητές του Ελληνικού Προγράμματος είναι ελληνικής καταγωγής. Μερικοί από αυτούς ανήκουν σε άλλα πανεπιστήμια. Είναι όλοι μελετηροί, υπεύθυνοι και συνεργάσιμοι.

ΒΙΒΛΙΑ - ΠΗΓΕΣ- ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. ''Επικοινωνήστε Ελληνικά" Ι, ΙΙ, ΙΙΙ συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων και τις αντίστοιχες κασέτες , του Κλεάνθη Αρβανιτάκη και της Φρόσως Αρβανιτάκη.
2. "Τα Νέα Ελληνικά για ξένους" του Σχολείου της Νέας Ελληνικής του ΑΠΘ.
3. "Η Ελληνική Γλώσσα'' του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, 'Ιδρυμα Λαμπράκη.
4. ''Τα Ελληνικά για προχωρημένους" της Ευαγγελίας Παπαγιαννοπούλου και της 'Αννας Χατζηπαναγιωτίδου, 'Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
Παράλληλα με τα βιβλία δίνονται αποσπάσματα από εφημερίδες και περιοδικά για γλωσσική επεξεργασία, κατανόηση και μετάφραση. Συνήθως τα αποσπάσματα αναφέρονται σε σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά ή γενικού ενδιαφέροντος θέματα από Ελλάδα, από Αμερική ή από άλλες χώρες.
Χρησιμοποιούμε ακόμη video, dvd, cd, cd-rom, τα οποία παρουσιάζονται στην τάξη ή προετοιμάζονται στο σπίτι για να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μερικές φορές παρουσιάζουμε το μάθημα με διαφάνειες ή βασιζόμαστε σε πηγές του διαδικτύου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

-Βαθμός συμμετοχής στο μάθημα.
-Οι εργασίες στο σπίτι.
-Τεστ στο μάθημα της ημέρας.
-Διαγωνίσματα σ' επαναληπτικά μαθήματα.
-Διαγωνίσματα στο τέλος του κάθε τριμήνου.
-Διαγωνίσματα στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Πρόγραμμα ενταγμένο στο School of Continuing Education. Το μάθημα, επιπέδου αρχαρίων, διδασκόταν από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 Μα'ί'ου κάθε Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
Τα βιβλία διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν επιλεκτικά και ήταν τα εξής: α) '' Take off in Greek" της Αθηνάς Οικονομίδου με την αντίστοιχη κασέτα και β)" Greek Language and People" του BBC με την αντίστοιχη βιντεοταινία.
Οι φοιτητές ήταν συνολικά εννέα, διαφόρων ηλικιών και απ' αυτούς μόνο τρείς ελληνικής καταγωγής. Προετοίμαζαν κάθε φορά το μάθημα στο σπίτι χρησιμοποιώντας και την κασέτα για να διευκολύνονται τόσο η διδασκαλία, όσο και η μάθηση. Για κάθε ενότητα δίνονταν ασκήσεις για το σπίτι και τεστ στην τάξη. Αφού ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα, συγκεντρωθήκαμε στην ταβέρνα ''Μύκονος'' για μια ελληνική βραδιά.Σ' αυτήν παρευρέθηκαν ο Dr James E. Alatis με τη σύζυγό του, Penny Alatis, οι οποίοι προσφέρθηκαν ευγενώς να πληρώσουν το συνολικό ποσό του λογαριασμού. Στο τέλος δόθηκαν στους φοιτητές αναμνηστικά βιβλία με θέμα την Ελλάδα και αποχαιρετήσαμε μια γερμανίδα φοιτήτρια που επέστρεφε στην πατρίδα της για να συνεχίσει εκεί τα Ελληνικά.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το μάθημα διδάχθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2003 και θα διδαχθεί και κατά το Ακαδημα'ι'κό 'Ετος 2003-2004.
Αναφέρεται στον πολιτισμό της Ελλάδας μετά την ίδρυση ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στο διάστημα των δύο αυτών αιώνων ο φοιτητής ανακαλύπτει την αλματώδη πρόοδο που σημειώθηκε σε διάφορους τομείς του πολιτισμού.
Θέματα που εξετάζονται και αναλύονται είναι τα εξής:
1. Σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων της περιόδου στην οποία αναφερόμαστε.
2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας.
3. Οι μειονότητες στην Ελλάδα και οι πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες.
4. Εξετάζεται η σχέση της Ελλάδας με τις Βαλκανικές χώρες από πλευράς πολιτισμού.
5. Η Ελλάδα και οι χώρες της Ευρωπα'ι'κής 'Ενωσης.
6. Θρησκεία.
7. 'Ηθη και έθιμα.
8. Γιορτές.
9. Τροφή.
10. Χοροί.
11. Θέατρο.
12. Κινηματογράφος.
13. Ζωγραφική και Γλυπτική.
14. Λογοτεχνία.
15. Σπορ και Ολυμπιακοί Αγώνες.
16. Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.

Χρησιμοποιούνται ποικίλες πηγές για τη διδασκαλία του μαθήματος, όπως βιβλία, διαδίκτυο, ιστορικές πηγές, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, ποιήματα, έργα τέχνης, βίντεο, κασέτες.
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στις παρακάτω ερευνητικές εργασίες και εξετάσεις:
1. Οι φοιτητές προετοιμάζουν τα διάφορα θέματα βάσει αναλυτικού προγράμματος, που τους χορηγείται στην αρχή του εξαμήνου, μέσα από ποικίλες πηγές και συμμετέχουν στη διεξαγωγή του μαθήματος.
2. Επιλέγουν θέμα της αρεσκείας τους και το παρουσιάζουν στην τάξη.
3. Παίρνουν συνέντευξη από κάποιο ηλικιωμένο άτομο σχετικά με θέμα κοινό που καθορίζεται και ανακαλύπτουν διαφορές και ομοιότητες που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις.
4. Δίνεται ορισμένο θέμα, το οποίο ο κάθε φοιτητής ή η κάθε ομάδα το προσεγγίζει με τη βοήθεια διαφορετικής πηγής. Τελικά ανακαλύπτουν πόσο διαφορετικές είναι οι απόψεις που προκύπτουν από διαφορετικές πηγές για το ίδιο θέμα.
5. Ο κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να παρουσιάσει το ίδιο έθιμο σε διαφορετική περιοχή, π.χ. του γάμου. Ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές και συζητούν πάνω σ' αυτές.
6. Δίνουν τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες εξετάσεις σε συγκεκριμένη ύλη.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Παρουσιάζονται οι σπουδαιότερες Λογοτεχνικές Σχολές της Νεοελληνικής Ποίησης και Πεζογραφίας κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και κατά τον εικοστό αιώνα:
1. Επτανησιακή Σχολή.
2. Παλαιά Αθηνα'ι'κή Σχολή.
3. Νέα Αθηνα'ι'κή Σχολή.
4. Η γενιά του 1930.
5. Η γενιά του 1970.
6. Η γενιά του 1980.
Εξετάζονται η ζωή και επιλεγμένο έργο των εξής σημαντικότερων ποιητών και πεζογράφων της περιόδου:
1. Δ. Σολωμός.
2. Κ. Παλαμάς.
3. Γ. Ψυχάρης.
4. Κ. Καβάφης.
5. Α. Σικελιανός.
6. Ν. Καζαντζάκης.
7. Γ. Σεφέρης.
8. Ο. Ελύτης.
9. Γ. Ρίτσος.
10. Μ. Λυμπεράκη.
11. Α. Σαμαράκης.
12. Β. Βασιλικός.
Το μάθημα θα διδαχθεί πιθανόν κατά το Ακαδημα'ι'κό 'Ετος 2003-2004.
Οι πεζογράφοι, οι ποιητές και το έργο τους θα εξετασθούν μέσα στα πλαίσια των ιστορικών, πολιτικών, πολιτιστικών και στυλιστικών εξελίξεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
Το μάθημα θα διδαχθεί με τη βοήθεια διαφόρων εποπτικών μέσων και πηγών, όπως βίντεο, κασέτες, διαφάνειες, λογοτεχνικά άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, διαδίκτυο.
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τα εξής:
1. Προετοιμάζονται για κάθε μάθημα βάσει αναλυτικού προγράμματος, που δίνεται στην αρχή του εξαμήνου, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε θέμα που παρουσιάζεται.
2. Ο κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να παρουσιάσει κάποιο λογοτεχνικό έργο, που ν' αναφέρεται σε κάποιο σημαντικό γεγονός . Παράλληλα εξετάζει το ίδιο γεγονός ανατρέχοντας σε άλλη πηγή, π.χ. σε ιστορική πηγή ή σε άρθρο εφημερίδας. Με την ανάλυση των πηγών προκύπτουν αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία και διαφορετικός τρόπος απόδοσης της πραγματικότητας.
3. Δίνεται ένα ποίημα και ένα πεζογράφημα που αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς θέμα.Εξετάζονται και αναλύονται διαφορές στο στυλ γραφής, στη μορφή της γλώσσας, στο περιεχόμενο.
4. Ο κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να παρουσιάσει τη ζωή ενός ποιητή ή πεζογράφου και ένα αντιπροσωπευτικό του έργο βασιζόμενος σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη ποικιλία πηγών.
5. Μια ομάδα φοιτητών ορίζεται να παρουσιάσει ένα έργο ευρωπαίου λογοτέχνη και μία άλλη ένα έργο έλληνα λογοτέχνη που ν' αναφέρονται σε ίδιου κοινωνικού περιεχομένου θέμα και να είναι του ίδιου Λογοτεχνικού Ρεύματος. Αναζητούνται κάθε είδους κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία.
Οι φοιτητές δίνουν γραπτές εξετάσεις σε προκαθορισμένη ύλη με τη λήξη κάθε τριμήνου και κάθε εξαμήνου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Από τις 19 Μα'ί'ου μέχρι τις 23 Μα'ί'ου (9πμ-5μμ) διεξάχθηκε το ένατο ετήσιο Σεμινάριο Διδασκαλίας, Μάθησης και Τεχνολογίας από το CNDLS (Center for New Design for Learning and Scholarship).
Το σεμινάριο αναφερόταν σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής σε πανεπιστημιακές τάξεις ,όπου υπάρχουν διεθνείς φοιτητές και ομάδες φοιτητών διαφορετικών φυλών, εθνικοτήτων και θρησκειών. Ανάμεσα στους στόχους του σεμιναρίου ήταν η εύρεση τρόπων αποφυγής της σύγκρουσης μέσα στην τάξη .
Οι ομιλητές του σεμιναρίου ήταν καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, αλλά και του Georgetown. Εργασθήκαμε ατομικά ή ομαδικά, ανταλλάξαμε ιδέες, αναθεωρήσαμε παλαιού τύπου πρακτικές και καταλήξαμε σε συμπεράσματα που μας βοηθούν να λειτουργήσουμε αποτελεσματικότερα σε μία ποικιλόμορφη τάξη. Οι καθηγητές που παρακολούθησαμε το σεμινάριο διδάσκουμε όλοι στο Georgetown και θα εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με τη βοήθεια του CANDLS.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 'Η ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ.

Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, για τις οποίες ενημερώνουμε τους φοιτητές μας, πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερα στα πλαίσια της προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπα'ι'κή 'Ενωση. Αυτές που αναφέρονται παρακάτω έτυχε να τις παρακολουθήσω:

1. 2-9 Φεβρουαρίου 2003

Παρουσιάστηκε Φεστιβάλ Κινηματογράφου με θέμα " Ο Ελληνικός Κινηματογράφος μέσα από τα μάτια των γυναικών " με ταινίες Ελληνίδων Παραγωγών, της Μαρίας Ηλιού, της Λουκίας Ρικάκη και της Στέλλας Θεοδωράκη.

2. Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2003

Πρεμιέρα 'Εκθεσης του καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Κακανιά στην γκαλερί τέχνης Corcoran της Ουάσιγκτον.
Ο Αθηναίος συγγραφέας και καλλιτέχνης εκθέτει έργα του σε διάφορα μέρη του κόσμου και ζει στο Hollywood. Σπούδασε Καλές Τέχνες και Μόδα στο Παρίσι και Αιγυπτιακή τέχνη στο Λούξορ της Αιγύπτου.

3. Πέμπτη 13 Μαρτίου 2003

Ομιλία και προβολή slides με θέμα την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στο κτίριο National Geographic.
Ο διακεκριμένος παραγωγός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, William Stuart, αναφέρθηκε στο θέμα της αποκατάστασης των Ελγινείων Μαρμάρων.
Από το 1998 παρουσιάζει διαλέξεις σχετικές με το ανωτέρω θέμα στο Παρίσι, στην Αθήνα, στην Αμερική και στον Καναδά.

4. Παρασκευή 14 Μαρτίου 2003

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και το 'Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού παρουσίασε πρόγραμμα σχετικό με τη ζωή και το έργο του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη στην αίθουσα Manford της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.
Το πρόγραμμα πλαισίωσαν:
α) Ο Κωνσταντίνος Σιώτης, ποιητής και κριτικός της λογοτεχνίας, που ζει και εργάζεται στη Βοστώνη.
β) Η ηθοποιός Ιωάννα Γκαβάκου.
γ) Ο Ρόμπερ Μακναμάρα, καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου SCENA, που παρουσιάζει ευρωπα'ι'κού τύπου θεατρικά έργα στην Ουάσιγκτον.

5. Κυριακή 23 Μαρτίου 2003

Στο κοινοτικό κέντρο της Αγίας Αικατερίνης γιορτάσθηκε η 182η Επέτειος της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Ομιλητής ήταν ο κύριος Χ. Μ. Πετράκης με θέμα ομιλίας ''Ελευθερία ή Θάνατος: Η ιστορία των ηρώων του 1821''. Μετά το πέρας της ομιλίας μαθητές των ελληνικών κοινοτικών σχολείων απάγγειλαν ποιήματα και χόρεψαν εθνικούς χορούς.

6. Πέμπτη 25 Μαρτίου 2003

Στο ξενοδοχείο Ritz Carlton της Ουάσιγκτον δόθηκε δεξίωση από την Ελληνική Πρεσβεία επ' ευκαιρεία της Εθνικής μας Εορτής. Στη δεξίωση παραβρέθηκαν και ελληνικής καταγωγής φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Georgetown.

7. Δευτέρα 7 Απριλίου 2003

Στο Κλαμπ Τέχνης της Ουάσιγκτον δόθηκε θεατρική πρεμιέρα της τραγωδίας του Ευριπίδη "Ορέστης" από το θέατρο SCENA.
Τα έσοδα της πρεμιέρας κάλυψαν μέρος των εξόδων για την παράσταση της ανωτέρω τραγωδίας στο Διεθνές Θεατρικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.

8. 28 Μαρτίου -5 Απριλίου 2003

Εβδομάδα Διεθνών Διαπολιτισμικών Εκδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο Georgetown, στα πλαίσια της οποίας χόρεψαν μέλη του Συλλόγου των Ελλήνων Φοιτητών την Τετάρτη 2 Απριλίου, την Πέμπτη 3 Απριλίου και την Παρασκευή 4 Απριλίου.

9. Τετάρτη 9 Απριλίου 2003

To Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών Dumbarton Oaks σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής παρουσίασε τον Dr. Christopher Lightfoot, του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, ο οποίος έδωσε διάλεξη με θέμα '' Η ζωή και ο θάνατος στο Αμόριο: Η Αρχαιολογία μίας Βυζαντινής Πόλης ''.
Στο Αμόριο, που άκμασε από τον έβδομο μέχρι τον ενδέκατο αιώνα, διεξάγονται ανασκαφές μέρος των οποίων χρηματοδοτείται από το Dumbarton Oaks.

10. Σάββατο 12 Απριλίου 2003

Ο Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Ευθύμιος Σουλογιάννης, προσκεκλημένος από την 'Ενωση
"Προμηθέας'' μίλησε με θέμα ''Οι 'Ελληνες της Αιγύπτου: Παρελθόν, παρόν και μέλλον" στην αίθουσα διαλέξεων της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας προβλήθηκαν slides.

11. Τρίτη 15 Απριλίου 2003

Ο παραπάνω ομιλητής μίλησε με θέμα "Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ".

12. Πέμπτη 17 Απριλίου 2003

Η Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία ερμηνεύει τραγούδια μπαρόκ, αναγεννησιακά και σύγχρονα, τραγούδησε τραγούδια των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και της Μεσογείου με την ορχήστρα ''primavera en Salonico" στο Millenium Stage του Kennedy Center, τα οποία περιέχονται στο καινούριο της CD ''Terra Nostra".

13. Παρασκευή 18 Απριλίου 2003

'Εναρξη 'Εκθεσης Ζωγραφικής της Κατερίνας Ζάκα στην Παρισινή Γκαλερί στο Georgetown.

14. Τετάρτη 30 Απριλίου 2003

Παίχτηκε η ταινία του Κ. Γαβρά " Amen " στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 2003 της Ουάσιγκτον. Θέμα της ταινίας ήταν η στάση της Καθολικής Εκκλησίας απέναντι στη γενοκτονία των Εβραίων στις αρχές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου.

15. Τετάρτη 7 Μα'ί'ου 2003

Η Εταιρεία Διατήρησης της Ελληνικής Κληρονομιάς παρουσίασε τον καθηγητή G. Nagy, Διευθυντή του Harvard Center for Hellenic Studies, ο οποίος έδωσε διάλεξη με θέμα ''Συλλήψεις της ιδέας του ήρωα στον Ελληνικό Πολιτισμό" στο Cosmos Club. Μετά το πέρας της διάλεξης, ο καθηγητής απάντησε σε ερωτήματα που προέκυψαν από το ανωτέρω θέμα.

16. Τετάρτη 9 Μα'ί'ου 2003

Η Ελληνίδα Κλασική Κιθαρίστας Ελευθερία Κοτζιά έπαιξε μουσικά κομμάτια των συνθετών: Μίκη Θεοδωράκη, Δημήτρη Φάμπα, Joachim Rodrigo, H. Villa-Lobos, Maximo Diego-Pujol σε εκκλησία της Bethesda.

17. Πέμπτη 29 Μα'ί'ου 2003

Στο Ripley Center του Smithsonian Institution δόθηκαν οι εξής παραστάσεις:
α) Το χορευτικό συγκρότημα "Επιστροφή στις ρίζες" χόρεψε χορούς του Αιγαίου υπό τη διεύθυνση της Ρένας Παπαποστόλου.
β) Μουσικά κομμάτια των νησιών του Αιγαίου παίχτηκαν από την Beth Cohen (βιολί και λύρα) και από τον Jim Demetrius Cashie ( λαούτο)

18. Τετάρτη 4 ιουνίου 2003

Δεκατρείς χώρες της Ευρωπα'ι'κής 'Ενωσης εκπροσωπήθηκαν με έργα καλλιτεχνών που παρουσιάσθηκαν σε 'Εκθεση της Ευρωπα'ι'κής Τέχνης σε Γκαλερί του Dupont Circle από 3-28 Ιουνίου. Στις 4 Ιουνίου δόθηκε εναρκτήρια δεξίωση. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Κ. Κακανιά.

ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑ'Ι'ΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2003-2004

1. 'Ερευνα από τον Dr James E. Alatis σε παροικιακά σχολεία:
Θα σταλούν ερωτηματολόγια σε δασκάλους, μαθητές και γονείς, των οποίων τ' αποτελέσματα θα αναλυθούν κοινωνιογλωσσικά. Σ' αυτήν την έρευνα θα συνεργασθούμε.
2. Βιβλιογραφική ενημέρωση του Κέντρου Γλωσσικών Πηγών για Γλώσσες που ομιλούνται λιγότερο:
α) με βιβλία διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με ενδιάμεση γλώσσα την Αγγλική.
β) με λεξικά αγγλοελληνικά και ελληνοαγγλικά.
γ) με μεθοδολογίες διδασκαλίας της Ελληνικής με ενδιάμεση γλώσσα την Αγγλική.
δ) με γραμματικές και συντακτικά.
Τα ανωτέρω βιβλία θα αναζητηθούν παγκόσμια.
Στην Αμερική θα ολοκληρωθεί σύντομα έρευνα για τα βιβλία που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Ελληνικής στα διάφορα σχολεία σε όλες τις πολιτείες.
3. Μετάφραση του βιβλίου " Russian for Russians " του Καθηγητή Γλωσσολογίας Dr Richard Robin στο Πανεπιστήμιο George Washington. Το βιβλίο αυτό αποδείχτηκε συστηματικό και αποτελεσματικό για αυτό θα προσαρμοσθεί στις ανάγκες διδασκαλίας της Ελληνικής υπό τον τίτλο "Greek for Greeks"

Δήμητρα Ρασσιά

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα