Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Τα Νέα Ελληνικά στο Παν/μιο του Aachen

chryssaalexopoulou writes, " Στο Παν/μιο του Άαχεν της Γερμανίας τα Ελληνικά διδάσκονται για πρώτη φορά. Το εν λόγω Παν/μιο έχει κυρίως παράδοση στις θετικές και τεχνολογικές σπουδές-έχει σημαντικές Πολυτεχνικές Σχολές- και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη διδασκαλία των Ελληνικών, καθώς δεν υπάρχουν φοιτητές με φιλολογικές σπουδές και ανάλογα ενδιαφέροντα."

5 Φεβρουαρίου 2003 Χρύσα Αλεξοπούλου Aachen

Στο Παν/μιο του Άαχεν της Γερμανίας τα Ελληνικά διδάσκονται για πρώτη φορά. Το εν λόγω Παν/μιο έχει κυρίως παράδοση στις θετικές και τεχνολογικές σπουδές-έχει σημαντικές Πολυτεχνικές Σχολές- και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη διδασκαλία των Ελληνικών, καθώς δεν υπάρχουν φοιτητές με φιλολογικές σπουδές και ανάλογα ενδιαφέροντα. Υπάρχει μόνο Θεολογική Σχολή όπου διδάσκουν τη γλώσσα της Βίβλου με ερασμική προφορά.
Παρόλα αυτά, γράφτηκαν και παρακολουθούν 32 φοιτητές. Υπάρχει τμήμα Αρχαρίων με τους περισσότερους φοιτητές(18), β΄επίπεδο πιο προχωρημένων και γ΄επίπεδο. Κάθε τμήμα έχει δυο φορές την εβδομάδα μάθημα από 2 ώρες κάθε φορά. Οι φοιτητές είναι παιδιά από μικτούς γάμους που δεν ξέρουν ελληνικά ή έχουν φίλους έλληνες/ ελληνίδες ή αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν να μάθουν τη γλώσσα. Ορισμένοι μαθαίνουν ελληνικά γιατί θα ήθελαν στο μέλλον να εργαστούν στην Ελλάδα. Η διδασκαλία των Ελληνικών ανήκει στην Έδρα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, όπως και οι άλλες ξένες γλώσσες, και προσφέρεται στους φοιτητές όλων των σχολών. Υπεύθυνος Καθηγητής είναι ο Dr.R. Beier.
Θα δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση και στο εαρινό εξάμηνο, καθώς για το χειμερινό το Παν/μιο και οι φοιτητές ενημερώθηκαν πολύ-πολύ αργά.
Από το Άαχεν
Χρύσα Αλεξοπούλου

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα