Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Τομείς Βελτίωσης

dimitris writes, "Αγαπητοί συνάδελφοι,

"

28 Νοεμβρίου 2003

Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη. Σας γράφω κάπως καθυστερημένα, όχι όμως από αδιαφορία αλλά γιατί προετοιμάζουμε πολλές ενδιαφέρουσες αλλαγές στις Φρυκτωρίες και δεν ήθελα να σας τις παρουσιάζω αποσπασματικά.
Επειδή οι Φρυκτωρίες είναι ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται συλλογικά, θα ήθελα να σας εκθέσω πολύ συνοπτικά πώς βλέπουμε να εξελίσσεται η όλη προσπάθεια και τα βήματα που εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε για τη βελτίωσή του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Η φάση της δημιουργίας

Θα μπορούσαμε να πούμε πως με την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου λειτουργίας κλείνει και μία σημαντική φάση με δύο σημαντικές πτυχές: αυτή της εξοικείωσης με το περιβάλλον, τον τρόπο λειτουργίας του, τις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του (πτυχή πρώτη). Κατέστη δυνατό στο διάστημα αυτό να εξασφαλίσουμε την ενεργό συμμετοχή τριάντα (30) συναδέλφων, από όσους επιμορφώθηκαν στο ΚΕΓ. Παρά τις προσπάθειές μας δεν μπορέσαμε να έχουμε επαφή με έναν μικρό αριθμό συναδέλφων και έτσι δε συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Καταβάλλονται ήδη εκ νέου προσπάθειες να εξασφαλίσουμε και τη δική τους συμμετοχή – συνεισφορά. Ένας επίσης μικρός αριθμός (3) δεν πήγε στον προορισμό του για διάφορους λόγους. Αντίθετα είναι πολύ ευχάριστο το ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συνάδελφοι που δεν ανήκουν στις δύο αρχικές ομάδες που επιμορφώθηκαν στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Η εγγραφή νέων μελών εκ μέρους μας γίνεται με μεγάλη προσοχή και μόνο σε όσους/ες πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η δεύτερη σημαντική πτυχή σχετίζεται με τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων ύπαρξης μιας διαδικτυακής κοινότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνεισφέρουν σημαντικά τα κείμενά σας που περιγράφουν το διδακτικό σας έργο, τα δεδομένα στους χώρους εργασίας σας και τις συνθήκες διδασκαλίας της νέας ελληνικής από την ίδρυση της έδρας μέχρι σήμερα. Και η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση, για οποιαδήποτε άλλη κίνηση στη συνέχεια. Σε όλο αυτό το διάστημα ο δικός μας ρόλος, ήταν αφενός να διευκολύνουμε την υλοποίηση των ανωτέρω, αφετέρου να καταστήσουμε το περιβάλλον ελκυστικό για σας με την παροχή υλικού από την «Λήψη Αρχείων», με τις προσφερόμενες πληροφορίες της «Ενημέρωσης», με τους συνδέσμους της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» (ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι).

Έχουμε συγκεντρώσει και επεξεργαζόμαστε τις παρατηρήσεις σας για την πρώτη αυτή φάση λειτουργίας (τόσο από την επεξεργασία των απαντήσεών σας στο ερωτηματολόγιο, όσο και από την προσωπική επικοινωνία). Ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω με ικανοποίηση τη σημαντική, από ποσοτική αλλά και ποιοτική άποψη, ‘κίνηση’ που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στις Φρυκτωρίες. Αυτό είναι ευχάριστο, δείχνει ότι πετύχαμε τους βασικούς στόχους της πρώτης και κρίσιμης αυτής φάσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας στο ΚΕΓ για τη συνεισφορά σας, στο να μετατραπούν οι αρχικές και πρόχειρες σκέψεις μας σε απτό και ωφέλιμο –το πρώτο στην Ελλάδα, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε!!! – διαδικτυακό περιβάλλον - κοινότητα μάθησης και επικοινωνίας.

Από περιβάλλον επικοινωνίας σε κοινότητα μάθησης

Η ανταπόκριση αυτή και οι πολύ χρήσιμες επισημάνσεις σας μας υποχρεώνουν να βρούμε τρόπους βελτίωσης του περιβάλλοντος. Κινούμενοι προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται πως τελικά θα εξασφαλίσουμε ένα μικρό ποσό από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα επενδύσουμε για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Υπενθυμίζω ότι ως τώρα η όλη προσπάθεια χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Με τη χρηματοδότηση αυτή σκεφτόμαστε, πολύ επιγραμματικά, να κάνουμε τα εξής:

 • Να βελτιώσουμε την αισθητική και λειτουργικότητα του όλου περιβάλλοντος. (Δικές σας παρατηρήσεις και συστάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να γίνουν, στην αντίστοιχη κατηγορία τουForum)
 • Να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε συστηματικότερα τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις σας που έμμεσα ή άμεσα διατυπώθηκαν όλο αυτό το διάστημα.
 • Να ζητήσουμε από 7-8 συναδέλφους – μέλη των Φρυκτωριών να μας γράψουν ένα μικρό κείμενο για την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στις Φρυκτωρίες (από την αρχή ως τώρα). Η εμπειρία αυτή, πρώτο πρόσωπο και αφηγηματικό στυλ, θα αξιοποιηθεί από μας για να επισημανθούν θετικά, αρνητικά, σύνδεση με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, του Πανεπιστημίου κλπ. και προοπτικές βελτίωσης του όλου περιβάλλοντος. Οι συμβολές αυτές θα αμειφθούν συμβολικά. Παρακαλώ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην Ιωάννα (joanna@komvos.edu.gr)
 • Να ζητήσουμε από δύο συναδέλφους, που δεν είναι μέλη των Φρυκτωριών και έχουν εξειδίκευση στην αξιοποίηση των υπολογιστών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, να μας επισημάνουν, μετά από μελέτη του περιβάλλοντος, τα κενά, τις δικές μας αδυναμίες, αλλά και τις απαραίτητες κινήσεις μας για τη βελτίωσή του.
 • Να αναθέσουμε σε τρεις – τέσσερις ειδικούς, ανάλογα με την έκταση των ενδιαφερόντων σας, να συνεργαστούν μαζί σας στενά, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες επικοινωνίας σας, επιμόρφωσης κλπ. με ειδικούς κατά ειδικότητα συναδέλφους. Αυτό θα πραγματοποιηθεί ασύγχρονα, μέσω του Forum συζητήσεων. Από τη μελέτη των απαντήσεών σας στο ερωτηματολόγιο και των κειμένων που έχετε δημοσιεύσει κατά καιρούς στις Φρυκτωρίες, προκύπτουν τρεις τουλάχιστον τομείς ενδιαφέροντος:
  • α. Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης
  • β. Διδασκαλία της λογοτεχνίας
  • γ. Γλώσσα και πολιτισμός

  Υπάρχουν άλλοι τομείς ή ειδικότερα θέματα που θα σας ενδιέφεραν; Οι δικές σας προτάσεις για αυτό το θέμα, μπορούν να συγκεντρωθούν και να συζητηθούν σε συγκεκριμένη ενότητα του Forum, με την επιλογή αυτού του σημείου.
  Για την όλη διαδικασία, θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες στο προσεχές μέλλον, αλλά προέχει πρώτα να γνωρίζουμε:

  • α. Τον αριθμό των συναδέλφων που ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε μία από τις ανωτέρω ομάδες συζήτησης και
  • β. Τυχόν προτάσεις σας για άλλους τομείς που θα σας ενδιέφεραν.

  Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής που θα σας αποσταλεί, προκειμένου να κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις και να εξασφαλίσουμε ειδικούς κατά τομέα.

 • Να υποστηρίξουμε με τρόπο συστηματικό την αξιοποίηση των Φρυκτωριών για εμπλοκή των φοιτητών σας . Αυτό σκεπτόμαστε να γίνει με δύο τρόπους: με την ανάρτηση εργασιών τους (αυτό άρχισε ήδη να λειτουργεί) και με τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις (αποκλειστικά μεταξύ φοιτητών). Παρακαλώ διατυπώστε θεματολογία για τις συζητήσεις αυτές, στην αντίστοιχη ενότητα τουForum.
 • Εξετάζουμε ήδη την προοπτική να οργανώσουμε ένα on-line επιστημονικό συνέδριο με εισηγητές κυρίως εσάς αλλά και, γιατί όχι, άλλους που θα δείξουν ενδιαφέρον για τη θεματική που θα οριστεί. Θα ανοίξουμε στο μέλλον συζήτηση για το θέμα του συνεδρίου, τη διαδικασία κλπ. Προς το παρόν μελετάμε το τεχνικό σκέλος του θέματος.
 • Θα επιχειρήσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για την εκ νέου συνάντησή μας στην Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να το πετύχουμε. Θα μπορούσατε να συμπληρώσετε σε φόρμα που θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο τα απαραίτητα στοιχεία για να γνωρίζουμε τον αριθμό των ενδιαφερόμενων και χρονική περίοδο που θα σας βόλευε να συναντηθούμε.

Ο κατάλογος είναι ανοιχτός και μπορείτε να προσθέσετε και άλλους τομείς που σας ενδιαφέρουν. Στο Forum συζητήσεων μπορείτε να βρείτε τα σημαντικότερα από τα θέματα αυτά και να εκφράσετε την άποψή σας. Μας είναι απαραίτητη.

Επισήμανα στην αρχή ότι οι Φρυκτωρίες είναι ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται συλλογικά, μια κοινότητα ενημέρωσης, αλληλοϋποστήριξης και μάθησης των ελλήνων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΑΕΙ του εξωτερικού. Από τη σύντομη παρουσίαση που προηγήθηκε, γίνεται νομίζω προφανές ότι θα θέλαμε να δώσουμε νέα ώθηση στο όλο περιβάλλον. Είμαι σίγουρος ότι στην προσπάθεια αυτή θα έχουμε όχι μόνο την απλή συμπαράσταση αλλά και την ενεργό συμμετοχή σας. Γιατί κοινότητες (συμβατικές ή ηλεκτρονικές) χωρίς ενεργά και δραστήρια μέλη, δεν μπορούν να υπάρχουν!

Με πολλούς συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς,

Δημήτρης Κουτσογιάννης

 

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα