Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Οι ενότητες

Σκεφτήκαμε ότι μετά την κοινοποίηση των θεμάτων για ηλεκτρονικά εργαστήρια πριν από λίγες μέρες, θα μπορούσαμε να αναρτήσουμε και στο φόρουμ τις ενότητες με κάποιο μικρό σχολιασμό από την δική μας πλευρά για το τι θα μπορούσαν να περιέχουν, αλλά και τις δικές σας προτάσεις. Μπορείτε λοιπόν κάτω από αυτό το κείμενο με το ΑΠΑΝΤΗΣΗ να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας, να αναφέρεστε στις προτάσεις σας για το περιεχόμενο, στις ιδέες σας για το πως θα θέλατε να λειτουργήσει αυτή τη φορά το ηλεκτρονικό εργαστήριο, ή ακόμη και τις αντιρρήσεις ή τις επιφυλάξεις σας. [b]1. Εργαστήριο λεξικογραφίας[/b] Υπάρχουν τμήματα στα οποία συντάσσονται δίγλωσσα λεξικά της νέας ελληνικής. Αυτή η ενότητα προσφέρεται για συζήτηση σχετικά με το λημματολόγιο, τον τρόπο σύνταξης, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς. [b]2. Μεταφραστικό Εργαστήρι[/b] Υπάρχουν αποσπασμένοι συνάδελφοι που διδάσκουν ορολογία μετάφρασης, λογοτεχνική μετάφραση ή νέα ελληνικά σε τμήματα διερμηνείας και μετάφρασης. Στην ενότητα αυτή μπορούν να συζητηθούν συναφή θέματα και να προταθούν κατάλληλα κείμενα. Στις Φρυκτωρίες έχουν δημοσιευτεί εργασίες φοιτητών (μεταφράσεις) που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε αυτό το εργαστήρι [b]3. Σύνταξη του syllabus[/b] Μία από τις προτάσεις σας για συνεργασία είναι και η σύνταξη αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία νέων ελληνικών ή φιλολογικών μαθημάτων σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας. Το περιεχόμενο ενός τέτοιου syllabus θα μπορούσε να μας απασχολήσει και μια πρόταση θα μπορούσε να αποτελεί το τελικό προϊόν της συνεργασίας σας. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος στον οποίο να έχει ανατεθεί η σύνταξη ενός αναλυτικού προγράμματος; [b]4. Η ομιλούμενη ελληνική σε εστίες του ελληνισμού και η επίδρασή της στην διδακτική πρακτική στα πανεπιστήμια του εξωτερικού[/b] Ο τίτλος δεν αρκεί για να περιγράψει ότι σε αυτό το εργαστήριο ουσιαστικά προτείνεται να συζητήσουμε και να καταγράψουμε το πως διάλεκτοι (υπαρκτές ακόμη ή σε φθίνουσα πορεία), η νέα ελληνική που μιλιέται στο σπίτι, αλλά και η ίδια η ταυτότητα όταν απουσιάζει η γλώσσα, μπορούν να επηρεάσουν τη γλωσσική ικανότητα, την στάση των φοιτητών σας, την δική σας διδασκαλία. [b]5. Διδασκαλία Λογοτεχνίας/ Διδασκαλία λογοτεχνίας για γλωσσική άσκηση[/b] Δύο διαφορετικά θέματα σχετικά με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας - το ένα εστιάζει αποκλειστικά στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο εξωτερικό, κάποτε και στη γλώσσα των φοιτητών σας, ενώ το άλλο στη διδακτική αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων για τη διδασκαλία γλώσσας. Σε αυτή την ενότητα μπορούμε να συνεργαστούμε για κατάλληλες διδακτικές προτάσεις [b]6. Ελληνική ως ξένη γλώσσα[/b] Εκτός από τις διδακτικές προτάσεις που υπάρχουν και στο υπόλοιπο μέρος των Φρυκτωριών, εδώ μπορούμε να συζητήσουμε και να καταγράψουμε τις δυσκολίες στην εκμάθηση της νέας ελληνικής, που απορρέουν από τη μητρική γλώσσα των φοιτητών σας (πχ δυσκολία στην χρήση του άρθρου για τους ρώσους φοιτητές στη μητρική γλώσσα των οποίων το άρθρο απουσιάζει) ή να εξετάσουμε τη στάση και τα κίνητρα των φοιτητών σας (γιατί μαθαίνουν ελληνικά, τι άποψη έχουν για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τι για τον νεοελληνικό, κ.ά). Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα. Στις Φρυκτωρίες έχουν αναρτηθεί μικρής έκτασης έρευνες από συναδέλφους σας (Γεωργία Κατσέλου, Αρετή Πότσιου, Τάσος χατζηαναστασίου, κ.ά) που ανέδειξαν πολύ διαφορετικούς λόγους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό το εργαστήριο συζητώντας σε πρώτη φάση το πως μπορούμε να φτιάξουμε ένα κοινό ερωτηματολόγιο. [b] 7. Νέες Τεχνολογίες και Γλωσσική Διδασκαλία[/b] Οποιαδήποτε πρόταση που συνδυάζει διαδίκτυο και διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης μπορεί να συζητηθεί και να παρουσιαστεί σε αυτό το εργαστήριο με τελικό αποτέλεσμα ένα σύνολο διδακτικών σεναρίων για κάθε επίπεδο. [b]8. Από τα αρχαία ελληνικά στα νέα ελληνικά / Νέα Ελληνικά για Κλασικούς Φιλολόγους[/b] Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που ήδη γνωρίζουν αρχαία ελληνικά στην εκμάθηση της νέας ελληνικής αλλά και διδακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να αναδείξουν τα κοινά χαρακτηριστικά και να διευκολύνουν τη διδασκαλία μπορούν να είναι αντικείμενο αυτού του εργαστηρίου. [b]9. Το πολιτισμικό στοιχείο στη γλωσσική διδασκαλία[/b] Από τα πιο σημαντικά θέματα, που ήδη μας απασχόλησαν στο προηγούμενο εργαστήριο και για τα οποία είχαμε σημαντικές συνεισφορές (δείτε το "Γλώσσα και Πολιτισμός" του Φόρουμ) είναι το πολιτισμικό στοιχείο στη γλωσσική διδασκαλία. Θα μπορούσε να συζητηθεί η μεταφορά του πολιτισμικού στοιχείου μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις και κείμενα, η αλληλεπίδραση με τον πολιτισμό και τη γλώσσα των φοιτητών σας. [b]10. Μυθολογία[/b] Στο κομμάτι αυτό, που θα συντονίζει η Δήμητρα Μήττα, μπορείτε να εστιάσετε σε ζητήματα διδασκαλίας που σχετίζονται με τη μυθολογία. Οι δικές μας προτάσεις σας δίνουν μόνο μια ιδέα για το περιεχόμενο κάθε ενότητας. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια σχετικά με το τι θα θέλατε να περιέχει κάθε ενότητα. Μπορούμε να συζητήσουμε, όπως προανέφερα, και τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η συνεργασία.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα