Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Η βιβλιοθήκη του προγράμματος

Ο κατάλογος των βιβλίων

Ο βιβλιογραφικός αυτός κατάλογος που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Ιάσων", χωρίζεται στις εξής κατηγορίες :

Βασική Βιβλιοθήκη
Ποίηση
Πεζογραφία
Θέατρο
Θεωρία-Δοκίμια

Γλώσσα (Λεξικά)
Γενικά
Ιστορία

Οι δυο αυτές Συλλογές Βιβλίων, μια αντιπροσωπευτική διατομή της (νέο)ελληνικής λογοτεχνίας στη μια περίπτωση, και της ελληνικής ιστορίας στην άλλη, έγιναν (και διαρκώς ενημερώνονται) από τους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής Δ. Ιακώβ, Ι. Καζάζης και Α. Ξανθοπούλου –Κυριακού) για λογαριασμό του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΑΣΩΝ» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σχεδιάστηκαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διδακτικών κυρίως, αλλά, σε κάποιο βαθμό, και ερευνητικών αναγκών σε περιβάλλοντα, που στερούνται παντελώς άλλων πηγών και μελετών για τις ελληνικές σπουδές. Με δαπάνες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και προπάντων της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού αγοράστηκάν δεκαπέντε τέτοιες συλλογές σε ισάριθμους πυρήνες ελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια της Παρευξείνιας Ζώνης.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
1. Βυζαντινή Ποίησις (Γ. Ζώρας)
2. Βυζαντινά Ιπποτικά Μυθιστορήματα (Ε. Κριαράς)
3. Βυζαντινά Κείμενα (Δ. Ζακυθηνού)
4. Λόγιοι της Τουρκοκρατίας Α (Γ. Κουρνούτος)
5. Λόγιοι της Τουρκοκρατίας Β (Γ. Κουρνούτος)
6. Κυπριακή Λογοτεχνία (Μ. Νικολαϊδης)
7. Κρητική Λογοτεχνία (Φ. Μπουμπουλίδης)
8. Σκούφος, Μηνιάτης, Βούλγαρης, Θεοτόκης (Β. Τατάκης)
9. Ο Α. Κοραής και η εποχή του (Κ.Θ. Δημαράς)
10. Ρήγας. Έρευνα, συναγωγή και μελέτη (Λ. Βρανούσης)
11. Οι Πρόδρομοι (Λ. Βρανούσης)
12. Ποιηταί του ΙΘ αιώνα (Κ.Θ. Δημαράς)
13. Δ. Παπαρρηγόπουλος - Σ. Βασιλειάδης (Γ. Χατζίνης)
14. Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου (Γ. Ζώρας)
15. Δ. Σολωμός (Ν. Τωμαδάκης)
16. Α. Βαλαωρίτης (Κλ. Παράσχος)
17. Το ιστορικόν μυθιστόρημα (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος)
18. Γ. Βιζυηνός (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος)
19. Κ. Κρυστάλλης - Χρ. Χρηστοβασίλης (Λ. Βρανούσης)
20. Εμμ. Ροίδης (Κλ. Παράσχος)
21. Δ. Βικέλας - Εμμ. Λυκούδης - Δ. Καμπούρογλου και άλλοι (Δ. Γιάκος - Α. Φουριώτης)
22. Ταξιδιωτικά (Σ. Ξεφλούδας)
23. Ανδρέας Λασκαράτος. Σατιρικοί και ευθυμογράφοι (Δ. Μάργαρης)
24. Προβελέγγιος - Δροσίνης - Πολέμης - Στρατήγης - Καμπάς (Γ. Θέμελης)
25. Παλαμάς - Σικελιανός - Καβάφης (Α. Καραντώνης)
26. Ψυχάρης - Εφταλιώτης - Πάλλης - Βλαστός (Θ. Σταύρου)
27. Γρ. Ξενόπουλος - Μ. Μητσάκης - Γ. Καμπύσης (Α. Θρύλου)
28. Α. Παπαδιαμάντης - Α. Καρκαβίτσας και άλλοι (Θ. Ξύδης)
29. Νεοέλληνες λυρικοί (Γ. Θέμελης)
30. Νιρβάνας - Χρηστομάνος - Ροδοκανάκης και άλλοι (Π. Χάρης)
31. Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Α. Τερζάκης)
32. Κ. Χατζόπουλος - Σπ. Πασαγιάννης και άλλοι (Π. Χάρης)
33. Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα Α (Σ. Σκοπετέας)
34. Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα Β (Σ. Σκοπετέας)
35. Νεοελληνική Φιλοσοφία Α (Ε. Παπανούτσος)
36. Νεοελληνική Φιλοσοφία Β (Ε. Παπανούτσος)
37. Νεοελληνική ιστοριογραφία Α (Ε. Φωτιάδης)
38. Νεοελληνική ιστοριογραφία Β (Ε. Φωτιάδης)
39. Ίων Δραγούμης και πολιτική πεζογραφία (Θ. Παπακωνσταντίνου)
40. Νεοελληνικό θέατρο (Γ. Σιδέρης)
41. Νεοελληνική ρητορεία (Κ. Τσάτσος)
42. Νεοελληνική κριτική (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος)
43. Νεοελληνική επιστολογραφία (Κ.Θ. Δημαράς)
44. Απομνημονεύματα Α (Γ. Κουρνούτης)
45. Απομνημονεύματα Β (Γ. Κουρνούτης)
46. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια Α (Δ. Πετρόπουλος)
47. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια Β (Δ. Πετρόπουλος)
48. Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα (Δ. Δουκάτος)
-Βασική Βιβλιοθήκη

ΠΟΙΗΣΗ

I. ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ
Εκδόσεις Σοκόλη, Η ελληνική ποίηση, Τόμοι 6
Λ. Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, Τόμοι 8
Β. Βασιλικός, Λύρα Ελληνική, Πλειάς
Α. Ευαγγέλου, Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά, Παρατηρητής
Φ. Αμπατζοπούλου, Ανθολογία υπερρεαλισμού, Νεφέλη
Α. Φραντζή, Μισμαγιά. Ανθολόγιο φαναριώτικης ποίησης, Εστία
Ανθολογία σύγχρονης κυπριακής ποίησης, Στοχαστής

II. ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Βασίλειος Διγενής Ακρίτας (επιμ. Σ. Αλεξίου), Ερμής
Βασίλειος Διγενής Ακρίτας και τα άσματα του Αρμούρη, Ερμής ΝΕΒ
Άνθη Ευλαβείας, Εστία ΝΕΒ
Κ.Θ. Δημαράς Ο Ρωσσοαγγλογάλλος, Πορεία
Ν. Πολίτης, Δημοτικά τραγούδια
Γ. Ιωάννου, Τα δημοτικά μας τραγούδια
Γ. Ιωάννου, Το δημοτικό τραγούδι. Παραλογές, Ερμής ΝΕΒ
Α. Πολίτης, Τα κλέφτικα, Ερμής ΝΕΒ
G. Saunier, Της ξενιτιάς: το δημοτικό τραγούδι, Εστία ΝΕΒ
Cl. Fauriel, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμοι 2, ΠΕΚ

Μ. Αναγνωστάκης, Τα ποιήματα, Νεφέλη
Ελ. Βακαλό, Η γενεαλογία του κόσμου, Ύψιλον
Α. Βαλαωρίτης, Άπαντα (Α+Β), Ίκαρος
Α. Βαλαωρίτης, Φωτεινός, Εστία ΝΕΒ
Ν. Βαλαωρίτης, Ποιήματα, Τόμοι 2, Ύψιλον
Κ. Βάρναλης, Προσκυνητής, Κέδρος
Κ. Βάρναλης, Ποιητικά, Κέδρος
Κ. Βάρναλης, Οργή λαού, Κέδρος
Γ. Βαφόπουλος, Άπαντα τα ποιητικά, Παρατηρητής
Ι. Βηλαράς, Άπαντα, Ίδρυμα Ουράνη
Ν. Βρεττάκος, Ποιήματα, Τόμοι Α+Β+Γ, Τρία Φύλλα
Μ. Γκανάς, Ακάθιστος Δείπνος, Καστανιώτης
N. Γκάτσος, Όλα τα τραγούδια, Πατάκης
Ν. Γκάτσος, Αμοργός, Πατάκης
Κ. Δημουλά, Ποιήματα, Ίκαρος

Ν. Εγγονόπουλος, Η κοιλάδα με τους ροδώνες, Ίκαρος
Ν. Εγγονόπουλος, Ποιήματα, Τόμοι Α+Β, Ίκαρος
Ο. Ελύτης, Ποίηση, Ίκαρος
Ο. Ελύτης, Δεύτερη Γραφή, Ίκαρος
Α. Εμπειρίκος, Ενδοχώρα, Άγρα
Α. Εμπειρίκος, Υψικάμινος, Άγρα
Α. Εμπειρίκος, Οκτάνα, Ύψιλον
Α. Εμπειρίκος, Η σήμερον ώς αύριον, Άγρα
Κ. Καβάφης, Ατελή ποιήματα, Ίκαρος
Κ. Καβάφης, Κρυμμένα ποιήματα, Ίκαρος
Κ. Καβάφης, Τα ανέκδοτα ποιήματα, Ίκαρος
Κ. Καβάφης, Τα αποκηρυγμένα ποιήματα, Ίκαρος
Κ. Καβάφης, Τα ποιήματα, Ίκαρος, 2 τόμοι
Ν. Καββαδίας, Μαραμπού, Κέδρος
Ν. Καββαδίας, Πούσι, Κέδρος
Ν. Καββαδίας, Τραβέρσο, ΄Αγρα
Ε. Κακναβάτος, Ποιήματα, Τόμοι 2, Άγρα
Ν. Κάλας, Οδός Νικήτα Ράντου, Ίκαρος
Ν. Κάλας, Γραφή και φως, Ίκαρος
Α. Κάλβος, Ωδαί, Ίκαρος
Δ. Καλοκύρης, Χρώματα του υγρού ζώου, Ύψιλον
Ζ. Καρέλλη, Τα ποιήματα, Τόμοι 2, Οι εκδόσεις των φίλων
Ν. Καρούζος, Τα ποιήματα, Τόμοι 2, Ίκαρος
Κ. Καρυωτάκης, Άπαντα Α-Β, Ερμής
Κ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και πεζά, Ερμής ΝΕΒ
Κ. Καρυωτάκης, Τα πεζά, Νεφέλη
Μ. Κατσαρός, Ανθολογία Ποιημάτων, Κάκτος
Δ. Καψάλης, Δίγαμα, Άγρα
Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Ερμής
Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Εστία ΝΕΒ
Η. Λάγιος, Τα κατά Αλέξιον και Μαρίαν, Εστία
Μ. Λαϊνά, Σημεία στίξεως, Κέδρος
Μ. Λαϊνά, Ρόδινος φόβος, Στιγμή
Α. Λασκαράτος, Ποιήματα, Ερμής ΝΕΒ
Τ. Λειβαδίτης, Ποίηση, Τόμοι 3
Λ. Μαβίλης, Τα ποιήματα, Ι. Ουράνη
Μ. Μαλακάσης, Ποιήματα, Πατάκης
Γ. Μαρκοράς, Ποιήματα, Ι. Ουράνη
Τζ. Μαστοράκη, Με ένα στεφάνι φως, Κέδρος
Τζ. Μαστοράκη, Ιστορίες για τα βαθιά, Κέδρος
Α. Μελαχρινού, Τα ποιήματα, Εστία
Μπεργαδής, Απόκοπος-Βοσκοπούλα, Εστία ΝΕΒ
Κ. Ουράνης, Ποιήματα, Εστία
Κ. Παλαμάς, Άπαντα, Τόμοι 32, Βλάσσης
Κ. Παλαμάς, Ανθολογία, Εστία
Τ. Παπατσώνης, Εκλογή Α΄-Β΄, Ίκαρος
Τ. Πατρίκιος, Ποιήματα, τόμοι 3, Κέδρος
Μ. Πολυδούρη, Ποιήματα, Δαμιανός
Λ. Πορφύρας, Ποιήματα, Ι. Ουράνη
Λ. Πούλιος, Τα ποιήματα: επιλογή 1969-78, Κέδρος
Γ. Ρίτσος, Ποιήματα, Τόμοι Α-ΙΒ, Κέδρος
Μ. Σαχτούρης, Ποιήματα, Κέδρος
Γ. Σεφέρης, Ποιήματα, Ίκαρος
Γ. Σεφέρης, Τετράδιο Γυμνασμάτων Β, Ίκαρος
Α. Σικελιανός, Λυρικός Βίος, Τόμοι 6, Ίκαρος
Τ. Σινόπουλος, Συλλογή, Τόμοι 2, Ερμής
Δ. Σολωμού, Ποιήματα, Ίκαρος
Δ. Σολωμός, Πεζά και Ιταλικά, Ίκαρος
Δ. Σολωμός, Πεζά και Ιταλικά παράρτημα, Ίκαρος
Δ. Σολωμός, Αλληλογραφία, Ίκαρος
Δ. Σολωμός, Η γυναίκα της Ζάκυνθος, Ίκαρος
Μ. Φαλιέρου, Ερωτικά όνειρα (A. van Gemert) BNB4
Κ. Χαραλαμπίδης, Αμμόχωστος βασιλεύουσα, Ερμής
Κ. Χαραλαμπίδης, Θόλος, Άγρα
Κ. Χαραλαμπίδης, Μεθιστορία, Άγρα
Μ. Χατζηλαζάρου, Ποιήματα, Ίκαρος
Κ. Χατζόπουλος, Τα ποιήματα, Ι. Ουράνη
Ντ. Χριστιανόπουλος, Ποιήματα, Εκδόσεις Διαγωνίου
Α. Χριστόπουλος, Λυρικά, Εστία ΝΕΒ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Εκδόσεις Σοκόλη, Μεσοπολεμική Πεζογραφία, Τόμοι 8, Εκδόσεις Σοκόλη, Μεταπολεμική Πεζογραφία, Τόμοι 8
Ανθολογία Ελληνικών Διηγημάτων 1, Νέα Σύνορα-Λιβάνης
Το διήγημα της Αντίστασης, Τόμοι Α-Β, Σύγχρονη Εποχή
Μ. Πανώριος, Το ελληνικό φανταστικό διήγημα, Αίολος
9 Διηγήματα Πολιτικής Φαντασίας, Κέδρος
Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, Ερμής ΝΕΒ
Ανωνύμου του ΄Ελληνος, Ελληνική Νομαρχία (Γ. Βαλέτας), Αποσπερίτης
Έρωτος Αποτελέσματα (M. Vitti), Οδυσσέας
Η φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου, Ερμής ΝΕΒ
Τα παραμύθια της Χαλιμάς, Ερμής ΝΕΒ, Τόμοι 4
Γ. Μέγας, Ελληνικά παραμύθια, Τόμοι 2, Εστία
Χρ. Χατζητάκης, Το μαγικό παραμύθι, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
Κ. Καφαντάρης, Ελληνικά Λαϊκά Παραμύθια, Τόμοι 2, Ποταμός
Νεοελληνικοί Παροιμιόμυθοι, Εστία ΝΕΒ
Γ. Αθανασιάδης, Οι φρουροί της Αχαϊας, Τόμοι 2, Εστία
Γ. Αθανασιάδης, Πανθέοι, Τόμοι 4, Εστία
Γ. Αθανασιάδης, Τα παιδιά της Νιόβης, Τόμοι 4, Εστία
Β. Αλεξάκης, Τάλγκο, Εξάντας
Β. Αλεξάκης, Πριν: μυθιστόρημα, Εξάντας
Μ. Αλεξανδρόπουλος, Η ένατη πληγή, Κέδρος
Α. Αλεξάνδρου, Το κιβώτιο, Κέδρος
Ε. Αλεξίου, Γ΄ Χριστιανικό Παρθεναγωγείο, Καστανιώτης
Ε. Αλεξίου, Λούμπεν, Καστανιώτης
Ε. Αλεξίου, Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή, Καστανιώτης
Π. Αμπατζόγλου, Τι θέλει η κυρία Φρίμαν, Κέδρος
Θ. Βαλτινός, Στοιχεία για τη δεκαετία του ΄60, Στιγμή
Θ. Βαλτινός, Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο, Στιγμή
Θ. Βαλτινός, Η κάθοδος των εννιά, Εστία
Θ. Βαλτινός, Συναξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη, Τόμοι 2, Εστία
Μ. Βαμβουνάκη, Το χρονικό μιας μοιχείας, Δόμος
Κ. Βάρναλης, Πεζός λόγος, Κέδρος
Β. Βασιλικός, Ζ. Λιβάνης
Β. Βασιλικός, Το φύλλο, το πηγάδι και τ΄ αγγέλιασμα, Εστία
Η. Βενέζης, Γαλήνη, Εστία
Η. Βενέζης, Το νούμερο 31328, Εστία
Η. Βενέζης, Αιολική γη, Εστία
Γ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά Διηγήματα, Ερμής ΝΕΒ
Δ. Βικέλας, Διηγήματα, Νεφέλη
Δ. Βικέλας, Λουκής Λάρας, Εστία ΝΕΒ
Ε. Βλάμη, Γαλαξείδι, Εστία
Γ. Βλαχογιάννης, Διηγήματα, εστία
Α. Βλάχος, Ο κύριός μου ο Αλκιβιάδης, Εστία
Α. Βλάχος, Οι τελευταίοι γαληνότατοι, Εστία
Σ. Βογιατζόγλου, Το μαγγανοπήγαδο, Κέδρος
Σ. Βογιατζόγλου, Η συγκάτοικος, Κέδρος
Δ. Βουτυράς, Άπαντα Α, Δελφίνι
Ρ. Γαλανάκη, Θα υπογράφω Λουί, Καστανιώτης
Ρ. Γαλανάκη, Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά, Άγρα
Ν. Γιαννακοπούλου, Πρόβα νυφικού, Καστανιώτης
Α. Γιαννόπουλος, Η Σαλαμάντρα, Γνώση
Γ. Γιατρομανωλάκης, Ιστορία, Κέδρος
Γ. Γιατρομανωλάκης, Η αρραβωνιαστικιά, Κέδρος
Τ. Γκρίτση-Μιλλιέξ, Χρονικό ενός εφιάλτη, Καστανιώτης
Ε. Γονατάς, Ο φιλόξενος καρδινάλιος, Στιγμή
Θ. Γρηγοριάδης, Ο ναύτης, Κέδρος
Θ. Γρηγοριάδης, Ο αρχαίος φαλλός, Κέδρος
Ι. Δαμβέργης, Οι Κρήτες μου, Νεφέλη
Α. Δεληγιώργη, Το τέλος του χρυσού φεγγαριού, Εστία
Π. Δέλτα, Πρώτες Ενθυμήσεις, Ερμής
Π. Δέλτα, Αναμνήσεις 1899, Ερμής
Π. Δέλτα, Παραμύθι χωρίς όνομα, Εστία
Π. Δέλτα, Τα μυστικά του βάλτου, Εστία
Π. Δέλτα, Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου, Εστία
Π. Δέλτα, Για την πατρίδα, Εστία
Δ. Δημητριάδης, Η άγνωστη αρμονία του άλλου αιώνα, Άγρα
Δ. Δημητριάδης, Πεθαίνω σα χώρα, Άγρα
Σ. Δημητρίου, Ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, Κέδρος
Σ. Δημητρίου, Ντιάλιθιμ Χριστάκη, Κέδρος
Μ. Δούκα, Η πλωτή πόλη, Κέδρος
Μ. Δούκα, Η αρχαία σκουριά, Κέδρος
Σ. Δούκας, Ιστορία ενός αιχμαλώτου, Κέδρος
Φ. Δρακονταειδής, Πρόσοψη
Φ. Δρακονταειδής, Το μήνυμα
Ι. Δραγούμης, Φύλλα ημερολογίου Α, Ερμής
Ι. Δραγούμης, Σταμάτημα, Νεφέλη
Ν. Εγγονόπουλος, Πεζά κείμενα, Ύψιλον
Α. Εμπειρίκος, Γραπτά ή προσωπική μυθολογία, Άγρα
Α. Εμπειρίκος, Αργώ ή πλους αεροστάτου, Ύψιλον
Ν. Επισκοπόπουλος, Τρελλά Διηγήματα, Νεφέλη
Α. Εφταλιώτης, Νησιώτικες ιστορίες, Νεφέλη
Κ. Ζαλοκώστας, Το χρονικό της σκλαβιάς, Εστία
Ζ. Ζατέλη, Και με το φως του λύκου επανέρχονται, Καστανιώτης
Α. Ζέη, Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, Κέδρος
Γ. Θεοτοκάς, Αργώ, Τόμοι 2, Εστία
Γ. Θεοτοκάς, Λεωνής, Εστία
Γ. Θεοτοκάς, Ασθενείς και οδοιπόροι, Τόμοι 2, Εστία
Κ. Θεοτόκης, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα, Νεφέλη
Κ. Θεοτόκης, Κατάδικος, Νεφέλη
Κ. Θεοτόκης, Η τιμή και το χρήμα, Νεφέλη
Κ. Θεοτόκης, Διηγήματα, Κείμενα
Μ. Ιορδανίδου, Διακοπές στον Καύκασο, Εστία
Μ. Ιορδανίδου, Η αυλή μας, Εστία
Μ. Ιορδανίδου, Λωξάντρα, Εστία
Μ. Ιορδανίδου, Σαν τα τρελά πουλιά, Εστία
Μ. Ιορδανίδου, Στου κύκλου τα γυρίσματα, Εστία
Π. Ιωαννίδης, Η Αβάσταχτη φιλοπατρία του Π.Φ.Κ., Καστανιώτης
Γ. Ιωάννου, Πεζογραφήματα, Ερμής
Γ. Ιωάννου, Το δικό μας αίμα, Ερμής
Γ. Ιωάννου, Εφήβων και μη, Κέδρος
Γ. Ιωάννου, Η μόνη κληρονομιά, Κέδρος
Γ. Ιωάννου, Η πρωτεύουσα των προσφύγων, Κέδρος
Ν. Καββαδίας, Βάρδια, Άγρα
Ν. Καββαδίας, Λι, Άγρα
Ν. Καββαδίας, Το άλογό μου. Του πολέμου, Άγρα
Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο
Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική
Ν. Καζαντζάκης, Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Ν. Καζαντζάκης, Ο τελευταίος πειρασμός
Ν. Καζαντζάκης, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται
Ν. Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας, 5 τόμοι (Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Ρουσία, Ιαπωνία -Κίνα)
Ν. Καζαντζάκης, Ο καπετάν Μιχάλης
Τ. Καζαντζής, Παρέλαση - Ενηλικίωση, Νεφέλη
Π. Καλλιγάς, Θάνος Βλέκας, Νεφέλη
Γ. Καμπύσης, Διηγήματα, Νεφέλη
Ι. Καπάνταη, Επτά φορές το δαχτυλίδι, Εστία
Μ. Καραγάτσης, Γιούγκερμαν, Τόμοι 2, Εστία
Μ. Καραγάτσης, Ο κίτρινος φάκελος, Τόμοι 2, Εστία
Μ. Καραγάτσης, Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, Εστία
Μ. Καραγάτσης, Άμρι α μούγκου, Εστία
Μ. Καραγάτσης, Η μεγάλη χίμαιρα, Εστία
Μ. Καραγάτσης, Ο μεγάλος ύπνος, Εστία
Μ. Καραγάτσης, Ο Κοτσάμπασης του Καστρόπυργου, Εστία
Μ. Καραπάνου, Η Κασσάνδρα και ο λύκος, Καστανιώτης
Μ. Καραπάνου, Ο υπνοβάτης, Ερμής
Α. Καρκαβίτσας, Η λυγερή, Ι. Ουράνη
Α. Καρκαβίτσας, Ο Αρχαιολόγος, Εστία
Α. Καρκαβίτσας, Ο ζητιάνος, Νεφέλη
Α. Καρκαβίτσας, Παλιές αγάπες, Εστία
Α. Καρκαβίτσας, Τα λόγια της πλώρης, Νεφέλη
Ν. Κάσδαγλης, Οι κεκαρμένοι, Κέδρος
Ν. Κάσδαγλης, Τα δόντια της μυλόπετρας
Μ. Κασόλας, Ο πρίγκιπας, Κέδρος
Θ. Καστανάκης, Η παγίδα, Πλειάς
Α. Καστρινάκη, Η φιλοξενούμενη, Εστία
Α. Καστρινάκη, Εκδρομές με φίλες, Εστία
Γ. Κατσούρης, Στυλιανού ανάβασις, Καστανιώτης
Ν. Καχτίτσης, Ο εξώστης, Στιγμή
Ν. Καχτίτσης, Ο ήρωας της Γάνδης, Κέδρος
Δ. Κόκκινος, Μια τουφεκιά στο γαλάζιο νερό, Νεφέλη
Ι. Κονδυλάκης, Η πρώτη αγάπη, Νεφέλη
Ι. Κονδυλάκης, Όταν ήμουν δάσκαλος, Νεφέλη
Ι. Κονδυλάκης, Ο Πατούχας, Νεφέλη
Φ. Κόντογλου, Αδάμαστες ψυχές, Αστήρ
Φ. Κόντογλου, Μυστικά άνθη, Αστήρ
Φ. Κόντογλου, Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου, Αστήρ
Α. Κοραής, Ο Παπατρέχας, Ερμής ΝΕΒ
Α. Κοτζιάς, Αντιποίηση αρχής, Κέδρος
Μ. Κουμανταρέας, Βιοτεχνία υαλικών, Κέδρος
Κ. Κρυστάλλης, Πεζογραφήματα, Νεφέλη
Α. Λασκαράτος, Ιδού ο άνθρωπος, Εστία ΝΕΒ
Α. Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία, Γνώση
Μ. Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ΄ άστρα, Ελληνικά Γράμματα
Μ. Λουντέμης, Οδός αβύσσου, αριθμός μηδέν, Ελληνικά Γράμματα
Ε. Λυκούδης, Διηγήματα, Νεφέλη
Μ. Λυμπεράκη, Τα ψάθινα καπέλα, Καστανιώτης
Ι. Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, Δημιουργία
Ι. Μακρυγιάννη, Οράματα και θάματα, ΜΙΕΤ
Γ. Μανιώτης, Η φοβερά προστασία, Κέδρος
Π. Μάτεσις, Η μητέρα του σκύλου, Καστανιώτης
Χ. Μηλιώνης, Ο Σιλβέστρος, Κέδρος
Κ. Μητροπούλου, Στην μικρή πλατεία εκείνος χόρευε, Κέδρος
Μ. Μητσάκης, Πεζογραφήματα, Νεφέλη
Χ. Μίσσιος, Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς, Γράμματα
Κ. Μόντης, Ο αφέντης Μπατίστας και τα άλλα, Ερμής
Κ. Μουρσελάς, Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, Κέδρος
Ε. Μουτζάν-Μαρτινέγου, Αυτοβιογραφία, Καστανιώτης
Ν. Μπακόλας, Μυθολογία, Παρατηρητής
Γ. Μπεράτης, Το πλατύ ποτάμι, Ερμής
Γ. Μπεράτης, Διασπορά-Στρόβιλος, Ερμής
Σ. Μυριβήλης, Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, Εστία
Σ. Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω, Εστία
Σ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η γοργόνα, Εστία
Σ. Μυριβήλης, Ο Βασίλης ο Αρβανίτης, Εστία
Α. Μωραϊτίδης, Το τάξιμον, Νεφέλη
Λ. Νάκου, Η κυρία Ντορεμί, Δωρικός
Λ. Νάκου, Η κόλαση των παιδιών, Εστία
Ν. Νικολαϊδης, Πέρα από το καλό και το κακό, Κέδρος
Π. Νιρβάνας, Το πέρασμα του Θεού, Νεφέλη
Π. Νιρβάνας, Φιλολογικά Απομνημονεύματα, Οδυσσέας
Δ. Νόλλας, Ο τύμβος κοντά στη θάλασσα, Καστανιώτης
Δ. Νόλλας, Ονειρεύομαι τους φίλους μου, Καστανιώτης
Α. Νούκιος-Γ. Αιτωλός, Αισώπου Μύθοι, Εστία ΝΕΒ
Γ. Ξανθούλης, Η εποχή των καφέδων, Καστανιώτης
Γ. Ξανθούλης, Το πεθαμένο λικέρ, Καστανιώτης
Γ. Ξανθούλης, Ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Καστανιώτης
Γ. Ξενόπουλος, Μυστικοί αρραβώνες, Αδ. Βλάσση
Γ. Ξενόπουλος, Ο κόσμος και ο Κοσμάς, Αδ. Βλάσση
Γ. Ξενόπουλος, Πλούσιοι και φτωχοί, Αδ. Βλάσση
Γ. Ξενόπουλος, Τερέζα Βάρμα - Δακόστα, Αδ. Βλάσση
Γ. Ξενόπουλος, Τίμιοι και άτιμοι, Αδ. Βλάσση
Κ. Ουράνης, Ταξίδια, Ελλάδα, Εστία
Κ. Ουράνης, Ισπανία, Εστία
Κ. Ουράνης, Ιταλία, Εστία
Γ. Παλαιολόγος, Ο ζωγράφος, Νεφέλη
Γ. Παλαιολόγος, Ο Πολυπαθής, Εστία ΝΕΒ
ΙΙ.Μ. Παναγιωτόπουλος, Αστροφεγγιά, ΙΜΠ
Γ. Πάνου, Από το στόμα της παλιάς Ρέμιγκτον, Καστανιώτης
Α. Πανσέληνος, Βραδιές μπαλέτου, Κέδρος
Κ. Παπά, Αν άλλαζαν όλα, Εστία
Κ. Παπά, Στη συκαμιά από κάτω, Εστία
Α. Παπαδιαμάντης, Άπαντα, Τόμοι 5, Δόμος
Α. Παπαδιαμάντης, Άπαντα, Αλληλογραφία, Δόμος
Α. Παπαδιαμάντης, Αυτοβιογραφούμενος, Εστία ΝΕΒ
Α. Παπαδοπούλου, Η θεία Ευτυχία, Εστία
Α. Παπαδοπούλου, Κόρη Ευπειθής, Νεφέλη
Ζ. Παπαντωνίου, Τα διηγήματα, Νεφέλη
Ζ. Παπαντωνίου, Άγιον Όρος, Εστία
Κ. Παρορίτης, Οι νεκροί της ζωής, Νεφέλη
Ν. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη, Κέδρος
Μ. Περάνθης, Ο κοσμοκαλόγερος, Εστία
Μ. Περάνθης, Σουλιώτες, Εστία
Θ. Πετσάλης-Διομήδης, Μαρία Πάρνη, Εστία
Θ. Πετσάλης-Διομήδης, Όρθρος, Τόμοι 2, Εστία
Θ. Πετσάλης-Διομήδης, Οι Μαυρόλυκοι, Τόμοι 2, Εστία
Ι. Πιτσιπίος, Ο πίθηκος Ξούθ, Νεφέλη
Σ. Πλασκοβίτης, Το φράγμα, Κέδρος
Κ. Πολίτης, Eroica, Εστία ΝΕΒ
Κ. Πολίτης, Λεμονοδάσος, Ύψιλον
Κ. Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου, Εστία ΝΕΒ
Κ. Πολίτης, Τέρμα, Ερμής
Κ. Πολίτης, Τρεις γυναίκες, Ύψιλον
Κ. Πολίτης, Εκάτη, Ύψιλον
Κ. Πολίτης, Το γυρί, Ύψιλον
Ι. Πολυλάς, Διηγήματα, Νεφέλη
Π. Πρεβελάκης, Παντέρμη Κρήτη, Εστία
Π. Πρεβελάκης , Το χρονικό μιας πολιτείας, Εστία
Α. Ραγκαβής, Ο συμβολαιογράφος, Νεφέλη
Κ. Ράδος, Οι πειρατές της Γραμβούσης, Νεφέλη
Β. Ραπτόπουλος, Τα τζιτζίκια, Κέδρος
Ε. Ροΐδης, Άπαντα, Α-Ε, Τόμοι 5 , Ερμής
Ε. Ροΐδης, Αφηγήματα, Νεφέλη
Ε. Ροΐδης, Η πάπισσα Ιωάννα, Εστία ΝΕΒ
Ε. Ροΐδης, Σκαλαθύρματα, Εστία ΝΕΒ
Δ. Ρώμας, Το ρεμπελιό των ποπολάρων, Τόμοι 2, Εστία
Δ. Ρώμας, Ο θρήνος της Κάντιας, Τόμοι 2, Εστία
Α. Σαμαράκης, Αρνούμαι, Καστανιώτης
Α. Σαμαράκης, Ζητείται ελπίς, Καστανιώτης
Α. Σαμαράκης, Το λάθος, Καστανιώτης
Γ. Σαράντη, Το παλιό μας σπίτι, Εστία
Γ. Σαράντη, Πασχαλιές, Εστία
Γ. Σεφέρης, Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, Ερμής
Γ. Σεφέρης, Μέρες Α-Ζ, Τόμοι 7, Ίκαρος
Γ. Σκαρίμπας, Το σόλο του Φίγκαρω, Νεφέλη
Γ. Σκαρίμπας, Μαριάμπας, Νεφέλη
Γ. Σκαρίμπας, Το θείο τραγί, Νεφέλη
Γ. Σκαρίμπας, Καϋμοί στο Γρυπονήσι, Νεφέλη
Γ. Σκαρίμπας, Το Βατερλώ δύο γελοίων, Νεφέλη
Γ. Σκαρίμπας, Η μαθητευομένη των τακουνιών, Νεφέλη
Α. Σουρούνης, Ο χορός των ρόδων, Καστανιώτης
Α. Σουρούνης, Το μονοπάτι στη θάλασσα, Καστανιώτης
Π. Σφυρίδης, Κούφια λόγια, καστανιώτης
Π. Σφυρίδης, Τίμημα χωρίς αντίκρυσμα
Δ. Σωτηρίου, Εντολή, Κέδρος
Δ. Σωτηρίου, Κατεδαφιζόμεθα, Κέδρος
Δ. Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα, Κέδρος
Φ. Ταμβακάκης, Τα τοπία της Φιλομήλας, Εστία
Π. Τατσόπουλος, Η καρδιά του κτήνους, Εστία
Π. Τατσόπουλος, Το παυσίπονο, Εστία
Κ. Ταχτσής, Η γιαγιά μου η Αθήνα, Πατάκης
Κ. Ταχτσής, Το τρίτο στεφάνι, Εξάντας
Κ. Ταχτσής, Τα ρέστα, Εξάντας
Α. Τερζάκης, Απρίλης, Εστία
Α. Τερζάκης, Ταξίδι με τον Έσπερο, Εστία
Α. Τερζάκης, Η πριγκιπέσσα Ιζαμπώ, Εστία
Α. Τερζάκης, Μενεξεδένια Πολιτεία, Εστία
Α. Τραυλαντώνης, Η εξαδέλφη, Νεφέλη
Δ. Τομαζάνη, Το αμίλητο νερό, Καστανιώτης
Σ. Τσίρκας, Ακυβέρνητες πολιτείες, Τόμοι 3, Κέδρος
Σ. Τσίρκας, Η χαμένη άνοιξη, Κέδρος
Σ. Τσίρκας, Τα διηγήματα, Κέδρος
Κ. Τσιτσέλη, Το χαμένο πάτωμα, Κέδρος
Α. Φακίνος, Τα παιδιά του Οδυσσέα, Καστανιώτης
Ε. Φακίνου, Αστραδενή, Κέδρος
Ε. Φακίνου, Η μεγάλη πράσινη, Καστανιώτης
Ε. Φακίνου, Το έβδομο ρούχο, Καστανιώτης
Α. Φραγκιάς, Η καγκελόπορτα, Κέδρος
Μ. Χάκκας, Άπαντα, Κέδρος
Π. Χάρης, Ημέρες οργής, Εστία
Κ. Χατζηαργύρης, Οικογένεια Ζαρντή, Εστία
Δ. Χατζής, Το τέλος της μικρής μας πόλης, Ροδακιό
Δ. Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Ροδακιό
Κ. Χατζόπουλος, Ο πύργος του ακροποτάμου, Νεφέλη
Κ. Χατζόπουλος, Τα διηγήματα, Συνέχεια
Κ. Χατζόπουλος, Φθινόπωρο, Νεφέλη
Κ. Χατζόπουλος, Το όνειρο της Κλάρας & άλλα διηγήματα, Νεφέλη
Κ. Χειμωνάς, Πεζογραφήματα, Καστανιώτης
Ν. Χουλιαράς, Ο Λούσιας, Νεφέλη
Χ. Χρηστοβασίλης, Διηγήματα της στάνης, Νεφέλη
Κ. Χρηστομάνος, Το βιβλίο της αυτοκράτειρας Ελισάβετ, Νεφέλη
Κ. Χρηστομάνος, Η κερένια κούκλα, Νεφέλη
Χ. Χωμενίδης, Το σοφό παιδί, Εστία
Δ. Αινιάν, Ο Καραϊσκάκης (Ι. Μαζαράκης-Αινιάν), Εστία ΝΕΒ
Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί Αναμνήσεις Α-Β μαζί, Εστία ΝΕΒ
Γ. Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα, Εστία ΝΕΒ
Γ. Θεοτοκάς, Τετράδια Ημερολογίου, Εστία
Γ. Θεοτοκάς-Γ. Σεφέρης, Αλληλογραφία, Ερμής
Δ. Καταρτζής, Τα ευρισκόμενα, Ερμής
Π. Κοδρικάς, Εφημερίδες, Εστία
Ι. Μοισιόδαξ, Απολογία, Εστία ΝΕΒ
Αλ. Πάλλης, Μπρουσός, Εστία ΝΕΒ
Σ. Πέτρου, Γράμματα από το Άμστερνταμ, Εστία ΝΕΒ
Γ. Σεφέρης-Κ. Τσάτσος, Ένας διάλογος για την ποίηση, Εστία ΝΕΒ
Ι. Τσάτσου, Φύλλα κατοχής, Εστία
Ι. Τσάτσου, Ο αδελφός μου Γ. Σεφέρης, Εστία
Δ. Φιλιππίδης - Γ.Κωνσταντάς,Γεωγραφία Νεωτερική Εστία ΝΕΒ
Γ. Ψυχάρης , Το ταξίδι μου, Εστία ΝΕΒ

ΘΕΑΤΡΟ
Γ. Ιωάννου, Ο Καραγκιόζης, Α΄, Β΄, Γ΄, Εστία ΝΕΒ
Η Αθηναϊκή επιθεώρηση Α1, Α2, Α3 μαζί, Εστία ΝΕΒ
Το Κωμειδύλλιο Α-Β μαζί, Εστία ΝΕΒ
Α. Μυστακίδου, Α. Το θέατρο σκιών στην Ελλάδα και στην Τουρκία, (μελέτη) Β.1.Το φαρμακείο, 2.Ανάποδος γάμος, Εστία ΝΕΒ
Λ. Αναγνωστάκη, Θέατρο ΤΑ, Κέδρος
Δ. Βυζάντιος, Η Βαβυλωνία, Εστία ΝΕΒ
Α. Δήμου, Άπαντα τα θεατρικά, τόμοι 2, Αιγόκερως
Β. Ζιώγας, Οι γάμοι-Το βουνό, Ερμής
Β. Ζιώγας, Τα εφτά κουτιά της Πανδώρας, Ερμής
Β. Ζιώγας, Χρωματιστές γυναίκες, Ερμής
Ι. Καμπανέλλης, Θέατρο, Τόμοι 7, Κέδρος
Η. Καπετανάκης, Ο γενικός γραμματεύς-Η βεγγέρα-Το γεύμα του Παπή, Δωδώνη
Π. Κατσαϊτης, Ιφιγένεια [εν Ληξουρίω], Εστία ΝΕΒ
Δ. Κεχαϊδης, Δάφνες και πικροδάφνες, Κέδρος
Δ. Κεχαϊδης, Το πανηγύρι, Η βέρα, Το τάβλι, Κέδρος
Β. Κορνάρος, Η θυσία του Αβραάμ, Εστία ΝΕΒ
Δ. Κορομηλάς, Η τύχη της Μαρούλας, Δωδώνη
Μ. Λυμπεράκη, Η γυναίκα του Κανδαύλη, Ερμής
Γ. Μανιώτης, Κοινή λογική, Κέδρος
Γ. Μανιώτης, Άπαντα τα θεατρικά, Τόμοι 2, Αιγόκερως
Α. Μάτεσης, Ο Βασιλικός, Εστία ΝΕΒ
Π. Μεντής, άπαντα τα θεατρικά, Τόμοι 2, Αιγόκερως br> Κ. Μουρσελάς, Μαχαίρι στο κόκκαλο, Κέδρος
Κ. Μουρσελάς, Ω! τι κόσμος μπαμπά, Κέδρος
Γ. Ξενόπουλος, Το μυστικό της κοντέσσας Βαλέραινας, Βλάσσης
Κ. Οικονόμου, Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, Εστία ΝΕΒ
Μ. Ποντίκας, Άπαντα τα θεατρικά, Τόμοι 2, Αιγόκερως
Γ. Σεβαστίκογλου, Θέταρο, Κέδρος
Γ. Σκούρτης, 11 μονόπρακτα, Κέδρος
Γ. Σκούρτης, Κομμάτια και θρύψαλα, Κέδρος
Γ. Σκούρτης, Οι νταντάδες, Καστανιώτης
Α. Τερζάκης, Θέατρο, Εστία
Α. Τρωίλος, Βασιλεύς ο Ροδολίνος, Στιγμή
Π. Χορν, Τα θεατρικά, Τόμοι Α΄-Β΄, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν
Γ. Χορτάτσης, Ερωφίλη, Στιγμή

ΘΕΩΡΙΑ-ΔΟΚΙΜΙΑ
Για τον Σεφέρη, Τιμητικό αφιέρωμα στα 30 χρόνια της Στροφής
Κύκλος Σεφέρη, Ίδρυμα Σχολής Μοραΐτη
Ο Σεφέρης στην πύλη της Αμμοχώστου, ΜΙΕΤ
Κύκλος Καβάφη, Ίδρυμα Σχολής Μοραΐτη
Λεύκωμα Καβάφη 1863-1910
Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο, Κέδρος
Μνήμη του ποιητή Ν. Βρεττάκου, Αθήνα 1993
Σάτιρα και πολιτική στη νεότερη Ελλάδα, Ίδρυμα Σχολής Μοραΐτη
Η κριτική στη νεότερη Ελλάδα, Ίδρυμα Σχολής Μοραΐτη
Τ. Άγρας, Κριτικά, Τόμοι 4, Ερμής
Σ. Αλεξίου, Η κρητική λογοτεχνία και η εποχή της, Στιγμή
Φ. Αμπατζοπούλου, Νίκος Εγγονόπουλος, Στιγμή
Ν. Αναγνωστάκη, Διαδρομή. Δοκίμια κριτικής 1960-1995, Νεφέλη
Γ. Ανδρειωμένου, Βιβλιογραφία Α. Κάλβου, ΕΛΙΑ
Γ. Αποστολάκης, Η ποίηση στη ζωή μας, Βάνιας
Β. Αποστολίδου, Κ. Παλαμάς, Θεμέλιο
Α. Αργυρίου, Διαδοχικές αναγνώσεις ελλήνων υπερρεαλιστών, Γνώση
Α. Αργυρίου, 17 κείμενα για τον Σεφέρη, Καστανιώτης
Ν. Βαγενάς, Ο ποιητής και ο χορευτής, Κέδρος
Ν. Βαγενάς, Οι ωδές του Κάλβου, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης
Ν. Βαγενάς, Νεοελληνικά Μετρικά, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης
Γ. Βαρβέρης, Η κρίση του θεάτρου, Τόμοι 2, Καστανιώτης, Εστία
Β. Βαρίκας, Βάρναλης-Καρυωτάκης, Πλέθρον
Κ. Βάρναλης, Σολωμικά, Κέδρος
Γ. Βελουδής, Γραμματολογία, Δωδώνη
Γ. Βελουδής, Δ. Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική, Γνώση
Γ. Βελουδής, Μονά-ζυγά, Γνώση
Α. Γεωργαντά, Εμμανουήλ Ροΐδης, Ιστός
Α. Γεωργαντά, Αιών βυρωνομανής, Εξάντας
Γ. Γιατρομανωλάκης, Α. Εμπειρίκος, Κέδρος
Γ. Δάλλας, Ο Καβάφης και η δεύτερη σοφιστική, Στιγμή
Γ. Δάλλας, Καβάφης και ιστορία, Ερμής
Δ. Δασκαλόπουλος, Βιβλιογραφία Α. Σικελιανού, ΕΛΙΑ
Δ. Δασκαλόπουλος, Βιβλιογραφία Ο. Ελύτη 1971-92,Εταιρεία Συγγραφέων
Κ. Δημάδης, Δικτατορία, πόλεμος και πεζογραφία, Γνώση
Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Ίκαρος
Κ. Θ. Δημαράς, Κ. Παλαμάς, Ίκαρος
Ι. Δραγούμης, Αισθητικά κείμενα, Δωδώνη
Σ. Δρομάζος, Νεοελληνικό θέατρο
Ο. Ελύτης, Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος
Ο. Ελύτης, Εν Λευκώ, Ίκαρος
Ο. Ελύτης, Η μαγεία του Παπαδιαμάντη, Ερμείας
Λ. Ζαφειρίου, Η νεότερη κυπριακή λογοτεχνία. Γραμματολογικό σχεδίασμα, Λευκωσία 1991
Γ. Θέμελης, Η νεώτερη ποίησή μας, Τόμοι 2, Εκδόσεις Κωνσταντινίδη
Δ. Ιακώβ, Η αρχαιογνωσία του Οδ. Ελύτη, Πολύτυπο
Τ. Καζαντζής, Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης, Βάνιας
Ν. Κάλας, Κείμενα ποιητικής και αισθητικής Πλέθρον
Α. Καραντώνης, Εισαγωγή στη νεότερη ποίηση, Παπαδήμας
Α. Καραντώνης, Ο ποιητής Γ. Σεφέρης, Παπαδήμας
Α. Καραντώνης, Γύρω στον Παλαμά, 2 Τόμοι
Κ. Κασίνης, Βιβλιογραφία Κ. Παλαμά 1, Ίδρυμα Κ. Παλαμά
Γ. Κεχαγιόγλου, Εις την οδόν των Φιλελλήνων, Πολύτυπο
Γ. Κεχαγιόγλου, Ο έρωτας στα χιόνια, Πολύτυπο
Γ. Κεχαγιόγλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πνευματική ζωή, Πολύτυπο
Ξ. Κοκόλης, Για το Άξιον Εστί του Ο. Ελύτη, Θεσσαλονίκη 1984
Π. Κονδύλης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Θεμέλιο
Α. Κοραής, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, Τόμοι 3 ΜΙΕΤ
Α. Κοτζιάς, Μεταπολεμικοί πεζογράφοι, Κέδρος
Δ. Κούρτοβικ, Έλληνες μεταπολέμ. συγγραφείς. Ένας κριτικός οδηγός, Πατάκης
Β. Κουτσιβίτης, Θεωρία της μετάφρασης, Ελλ. Πανεπ. Εκδόσεις
Τ. Λιγνάδης, Το Άξιον Εστί του Ο. Ελύτη
Ζ. Λορεντζάτος, Μελέτες, Τόμοι 2, Γαλαξίας
Ζ. Λορεντζάτος, Ελληνική κριτική σκέψη, Ίκαρος
Μ. Λυγίζος, Το ελληνικό πλάι στο παγκόσμιο θέατρο, Τόμος 2, Δωδώνη
Α. Μακρυνικόλα, Βιβλιογραφία Γ. Ρίτσου, Ίδρυμα Σχολής Μοραΐτη
Τ. Μαλάνος, Ο ποιητής Κ. Καβάφης, Γκοβόστης
Δ. Μαρωνίτης, Η ποίηση του Γ. Σεφέρη, Ερμής
Δ. Μαρωνίτης, Όροι του λυρισμού στον Οδ. Ελύτη, Κέδρος
Δ. Μαρωνίτης, Ποιητική και πολιτική ηθική, Κέδρος
Δ. Μαρωνίτης, Οι εποχές του «Κρητικού», Λέσχη
Δ. Μαρωνίτης, Οδύσσεια, ραψωδίες δ και ν, Τόμοι 2,
Π. Μαστροδημήτρης, Η ποίηση του ν. ελληνισμού, Ίδρυμα Γουλανδρή
Π. Μαστροδημήτρης, Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Παπαζήσης
Π. Μουλλάς, Ρήξεις και συνέχειες, Σοκόλης
Π. Μουλλάς, Για τη μεταπολεμική μας πεζογραφία, Στιγμή
Π. Μουλλάς, Ο λόγος της απουσίας, ΜΙΕΤ
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Τα πρόσωπα και τα κείμενα, Τόμοι 4
Ε. Παπανούτσος, Αισθητική, Ίκαρος
Ε. Παπανούτσος, Α. Δελμούζος, Η ζωή του, ΜΙΕΤ
Μ. Πιερής, Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη, Παν. Εκδ. Κρήτης
Μ. Πιερής, Ο χώρος και τα χρόνια του Τ. Σινόπουλου, Ερμής
Μ. Πιερής, Χώρος, φως και λόγος, Καστανιώτης
Κ. Πλασσαρά, Βιβλιογραφία Σ. Τσίρκα, ΕΛΙΑ
Α. Πολίτης, Η ανακάλυψη των δημοτικών τραγουδιών, Θεμέλιο
Α. Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια, Ε.Μ.Ν.Ε.
Λ. Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ΜΙΕΤ
Λ. Πολίτης, Γύρω στο Σολωμό, ΜΙΕΤ
Γ. Σαββίδης, Τράπεζα πνευματική, Πορεία
Γ. Σαββίδης, Πάνω νερά, Ερμής
Γ. Σαββίδης, Εφήμερον σπέρμα, Ερμής
Γ. Σαββίδης, Καστανόχωμα, Καστανιώτης
Α. Σαχίνης, Παλαιότεροι πεζογράφοι, Εστία
Α. Σαχίνης, Πεζογράφοι του καιρού μας, Εστία
Α. Σαχίνης, Το νεοελληνικό μυθιστόρημα, Εστία
Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, Τόμοι 3, Ίκαρος
Γρ. Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, Στιγμή
Ε. Σκοπετέα, Η δύση της Ανατολής, Γνώση
Ε. Σκοπετέα, Το πρότυπο βασίλειο και η μεγάλη ιδέα, Γνώση
Α. Σολομός, Το κρητικό θέατρο, Πλειάς
Ε.-Λ. Σταυροπούλου, Βιβλιογραφία μεταφράσεων Νεοελληνική λογοτεχνίας, ΕΛΙΑ Α. Τερζάκης, Πριν από την αυλαία, Καστανιώτης
Δ. Τζιόβας, Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης, Οδυσσέας
Δ. Τζιόβας, Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας
στο μεσοπόλεμο (Εθνισμός και ελληνικότητα), Οδυσσέας
Ε. Τσαντσάνογλου, Μια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωμού, Ερμής
Δ. Τσαούσης, Ελληνισμός-Ελληνικότητα, Εστία
Σ. Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, Κέδρος
Κ. Τσουκαλάς, Είδωλα πολιτισμού, Θεμέλιο
Α. Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, Τόμοι 3, Δ. Νασιώτης
H. G. Beck, Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, ΜΙΕΤ
L. Loytelle, Πλαισιώνοντας το Σολωμό, Νεφέλη
D. Haas-Μ.Πιερής, Βιβλιογραφικός οδηγός στα 154 ποιήματα του Καβάφη, Ερμής
H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία, Τόμοι 3, ΜΙΕΤ
K. Krumbacher, Ιστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας, Τόμοι 3, Γρηγοριάδης
P. Liddell, Καβάφης, Ίκαρος
M. Perri, Δοκίμια αφηγηματολογίας, Παν. Εκδόσεις Κρήτης
W. Puchner, Το θέατρο στην Ελλάδα, Παϊρίδης
W. Puchner, Ελληνική θεατρολογία, Εταιρεία θεάτρου Κρήτης
W. Puchner, Ιστορικά νεοελληνικού θεάτρου, Παϊρίδης
M. Vitti, Η γενιά του ’30, Ερμής
M. Vitti, Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Κέδρος
Μ. Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Οδυσσέας
Μ. Vitti, Ο. Ελύτης, Ερμής

ΓΛΩΣΣΑ (ΛΕΞΙΚΑ)
Σ. Κουμανούδης, Συναγωγή Νέων Λέξεων, υπό των λογίων πλασθεισών από της λώσεως μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων, επανεκδ. Αθήνα, Ερμής (αναδημοσίευση) 1980 (α΄έκδ.1900).
Θ. Βοσταντζόγλου, Αντιλεξικόν
Π. Βλαστός, Συνώνυμα και συγγενικά, Α-Β, Επικαιρότητα
Χ. Τσολάκης, Νεοελληνική Γραμματική ΟΕΔΒ
Α. Τσοπανάκης, Νεοελληνική Γραμματική, Κυριακίδης, Τόμοι Α-Β
Α. Τζάρτζανος, Νεοελληνική σύνταξις, Τόμοι 2, Κυριακίδης
Ε. Κριαράς, Η σημερινή μας γλώσσα, Μαλλιάρης
Ρ. Σταυρίδου-Πατρικίου, Δημοτικισμός και κοινωνικό πρόβλημα, Εστία ΝΕΒ
R. Browning, Η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, Παπαδήμας
P. Mackridge, Η νεοελληνική γλώσσα, Πατάκης

H. Tonnet, Ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας, Παπαδήμας
G. Horrocks, Ελληνικά: Ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της, Εστία
Α.Φ. Χρηστίδης, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, ΚΕΓ
Ε. Κριαράς, Επιτομή του λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας, Τόμοι 2
Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής
Α. Γεωργακάς: A modern Greek- English Dictionary vol.1 ΚΕΓ

ΓΕΝΙΚΑ
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, Τόμοι 5
Μ. Θεοδωράκης, Τραγούδια, Τόμος Α, Ύψιλον
Λ. Παπαδόπουλος, τα ταργούδια μου, Κάκτος

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ι - Γενικά 1. Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών, 31 τ.,
2. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Οι θησαυροί του Αγίου Όρους,
Εκδοτική Αθηνών
3. Μ. Ανδρόνικου, ΒΕΡΓΙΝΑ, Εκδοτική Αθηνών,
4. Α. Θ. Κομίνης, Οι θησαυροί της μονής Πάτμου, Εκδοτική Αθηνών,
5. Κ. Μανάφης, ΣΙΝΑ Οι θησαυροί της μονής, Εκδοτική Αθηνών,
6. Ελλάδα: Ιστορία και πολιτισμός, τομ. 1-10, Θεσ/νίκη, εκδ.Παιδεία, 1981
7. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. 1-16, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών
8. Ιστορία της Ελλάδος του 20 ου αιώνα, Ι τόμος, Ι-ΙΙ μέρος, Βιβλιόραμα,
9. Ιστορία του Απόδήμου Ελληνισμού, Άτλας της Ελληνικής Διασποράς, ΙΙ τόμοι
Εκδ. Αλέξανδρος
10. Μακεδονία 4000 χρόνια/ Ελληνική ιστορία & Πολιτισμός, Εκδ. Αθηνών

ΙΙ – Νεοελληνική Ιστορία
11. Σ. Αναγνωστόπουλου, Μικρά Ασία, 19ος αι. –1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες, Αθήνα 1997, Ελληνικά γράμματα
12. Α. Ανδρέου, Πηγές της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης, Θεσ/νίκη, Βάνιας,
13. Α. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-1985), Θεσ/νίκη, Βάνιας
14. Α. Βακαλόπουλος, Καίρια θέματα της Ιστορίας μας, Θεσ/νίκη, Βάνιας
15. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας(1354-1833), Θεσ/νίκη, Βάνιας
16. Α. Βακαλόπουλος, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της Ελληνικής Επαναστάσεως (1813-1825), Τομ. Α΄- Β΄, Θεσ/νίκη, Βάνιας
17. Α. Βακαλόπουλος, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της Ελληνικής
Επαναστάσεως (1825-1829), Τομ. Β΄- Γ¨, Θεσ/νίκη, Βάνιας
18. Α. Βακαλόπουλος, Τα Ελληνικά στρατεύματα του ΄21, Θεσ/νίκη, Βάνιας,
19. Α. Βακαλόπουλος, Θεσσαλονικιά και άλλα μακεδονικά μελετήματα,
Θεσ/νίκη, Βάνιας
20. Α. Βακαλόπουλος, Σύγχρονα βαλκανικά εθνολογικά προβλήματα –
Η πορεία του γένους, Θεσ/νίκη, Βάνιας,
21. Α. Βακαλόπουλος, Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη, Βάνιας,
22. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τομ. 1(β΄ εκδ.) -
Θεσ/νίκη, 1974 κ.ε.
23. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσ/νίκη,
24. Α. Βακαλόπουλος, Παγκαρπία μακεδονικής γής. Μελέτες Αποστόλου
Ε. Βακαλοπούλου, Θεσ/νίκη, Ετ. Μακεδ. Σπουδών, 1980. Ετ. Μακεδ. Σπουδών, 1969 (α’ έκδ., υπάρχει και νεότερη αγγλική έκδοση).
25. Θ. Βερέμης κ. α., Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα,
Αθήνα, Μορφωτ. Ίδρ. Εθν. Τραπέζης, 1996
26. Σπ. Βρυώνης, ,Η παρακμή του μεσαιωνικού Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και
η διαδικασία του εξισλαμισμού, Αθήνα, Μορ. Ίδρ. Εθν. Τρ., Αθήνα, 1997.
27. Σπ. Βρυώνης, Το τουρκικό κράτος και η Ιστορία. Η Κλειώ συναντά τον Γκρίζο
Λύκο,Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1993.
28. Σπ. Βρυώνης, Η καθ’ ημάς Ανατολή, Θεσ/νίκη, Βάνιας, 1995.
29. Β. Δεληγιάννη & Σ. Ζιώγου, Εκπαίδευση και Φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός. Φύλο και σχολική πράξη, Θεσ/νίκη, Βάνιας,
30. Κ. Δημαράς, Νεοελληνικός διαφωτισμός, Αθήνα, Ερμής, 1977
31. Κ. Δημαράς, Ελληνικός Ρομαντισμός, εκδ. Ερμής
32. Η βυζαντινή παράδοση μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Επιμ. Ιωάννης Γιαννιάς, Αθήνα, Μορφωτ. Ίδρ. Εθν. Τραπέζης, 1997.
33. Ι. Ιατρίδης, (επιμ.), Η Ελλάδα, 1936-44, Αθήνα, Θεμέλιο, 1989.
34. Π. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδΜορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
35. Ι. Κολιοπουλος, Λεηλασία φρονημάτων, Ι-ΙΙ τόμοι,
36. Β. Κόντης, Η αγγλοαμερικανική πολιτική και ελληνικό πρόβλημα, 1945-1949, Θεσ/νίκη, Παρατηρητής, 1986.
37. Π. Κονδύλης, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι φιλοσοφικές ιδέες, εκδ. Θεμέλιο.
38. Ν. Κρανιδιώτης, Η Κύπρος στην Ευρώπη
39. Σπ. Λουκάτος, Σχέσεις Ελλήνων μετά Σέρβων και Μαυροβουνίων κατά την
ελληνικήν επανάστασην (123-1826), Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1970, σσ. 183.;
40. Χ. Μπαρτικιάν, Ελληνισμός και Αρμενία, Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν,1991,
41. Β. Πρόντζας, Οικονομία και γεωκτησία στη Θεσσαλία (1881-1912),Τόμοι 2, Αθήνα, Μορφωτ. Ίδρ. Εθν. Τραπέζης, 1997.
42. Κ. Σβολόπουλος, Κωνσταντινούπολη(1856-1908)Η ακμή του Ελληνισμού,
43. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας. Μετάφ. Α.Ασδραχά.
Βιβλιογραφικός οδηγός Σπύρου Ι. Ασδραχά, Θεμέλιο 1976
44. Ν. Σβορώνος, .Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, Αθήνα, 1982
45. Ν. Σβορώνος - Fleischer, H. (επιμ.),Η Ελλάδα, 1936-44, Αθήνα 1989
46. Ε. Σκοπετέα , Το πρότυπο Βασίλειο
47. Κ. Σινόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 333μ.Χ.-1700: δημόσιος και ιδιωτικός βίος, λαϊκός πολιτισμός, Εκκλησία και οικονομική ζωή, από τα περιηγητικά χρονικά / Κυρ.Σιμόπουλου, Αθήνα:[χ.ο],1990,
48. Κ. Σιμόπουλος, Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ΄21: απομνημονεύματα, χρονικά, ημερολόγια, υπομνήματα, αλληλογραφία, εθελοντών διπλωματών, ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρακτόρων κ α, Αθήνα:[χ.ε], 1979
49. Λ. Τρίχα, Διπλωματία και πολιτική: Χαρίλαος Τρικούπης - Ιωάννης Γεννάδιος,
Αλληλογραφία (1863-1894), Αθήνα , Ε.Λ.Ι.Α., 1991.
50. Τ. Χαρλαύτη, Ιστορία της Ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19ος – 20ος αιώνας, Νεφέλη,
Αθήνα 2001
51. Ι. Χασιώτης, Επισκόπηση της ιστορίας της Νεοελληνικής Διασποράς, Θεσ/νίκη, εκδ. Βάνιας, 1993, σσ.231.
52. Ι. Χασιώτης - Ι. Σ.Κολιόπουλος, (επιμ.), Νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός, τόμ. 1-2, Θεσ/νίκη, Παρατηρητής-Παπαζήσης, 1992, σσ. 527+454 (να ζητηθεί δωρεάν από τον εκδότη Πέτρο Παπασαραντόπουλο, εκδόσεις Παρατηρητής, #Σταύρου, Θεσ/νίκη.
53. Ι. Χασιώτης, Αναζητώντας την ενότητα στην πολυμορφία. Οι απαρχές της ευρωπαϊκής ενότητας, Θες/νίκη, Παρατηρητής,
54. Ι. Χασιώτης, Μεταξύ οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001
55. Κ. Χατζόπουλος, Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας,
Θεσ/νίκη, Βάνιας
56. Π. Χιδίρογλού, Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τουρκικής διπλωματικής συμπεριφοράς έναντι της Ελλάδος, Θες/νίκη, Βάνιας,
57. A. Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relation 1918-1974, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1983
58. G. Augustinos, The Greek in Asia Minor. Confession, Community, and Ethnicity
in the Nineteenth Century, Kent, Ohio, 1992 ;
59. Ed. H. Bierstadt, Η Μεγάλη Προδοσία (Ο πόλος του ιμπεριαλισμού στη Μικρασιατική καταστροφή και στη Συνθήκη της Λοζάννης),Μεταφρ. Ι. Γ. Κασσεσιάν, Αθήνα, χ.χ.(1982);
60. D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770 - 1923, Μορ. Ίδρ. Εθν. Τρ., 1989
61. R. Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας, εκδ. Ιστορητής 1995
62.G. Fuller - I. Lesser (και Paul B. Henze, J. F. Brown), Turkey’s New Geopolitics
from the Balkans to Western China, Westview Press (Boulder, Colorado), 1993.
63. M. Housepian, Η Σμύρνη στις φλόγες, μετάφρ. Θ. Καρζή, Αθήνα 1972
(και νεότ. Έκδ. με επιμ. Γ. Καψή).
64. E. Kofos, Greece and the Eastern Crisis, 1875-1878, Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1975.
65. B. Kondis, Greece and Albania, 1908-1914, Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1976.
66. J. Landau, Παντουρκισμός. Το δόγμα του τουρκικού επεκτατισμού, ελλήν.
Μετάφραση Ε. Νατσίου, Αθήνα, Θετίλη, 1985.
67. H. Morgenthau, Η αποστολή μου στην Αθήνα. 1922: Το έπος της εγκατάστασης, Μετάφραση, Σήφη Κασεσιάν, Αθήνα, Τροχαλία, 1994 .
68. Th. Papadopulos, Social and Historical Data on Population (1570-1881),
Λευκωσία, Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών, 1965. ;
69. J. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843), τόμ. 1-2, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
70. Petsalis-Diomidis., Greece at the Paris Conference (1919), Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1978
71. P. Sugar, Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από οθωμανική κυριαρχία (1354-1804), μετάφρ. Χρ. Μπαλουξή, τόμ. 1-2, Αθήνα. 1994.
72. A. Toynbee, Οι Έλληνες και οι κληρονομιές τους, Αθήνα, 1992
73. F. Weber, Ο επιτήδειος ουδέτερος. Η τουρκική πολιτική κατά τοΒ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετάφρ. Εύη Νάντσου, Αθήνα, εκδ. Θετίλη, 1983.

ΙΙΙ - Ιστορία της Θεσσαλονίκης
74. Α. Βακαλόπουλος, Θεσσαλονίκεια και άλλα μακεδονικά μελετήματα, δημοσιευμένα μεταξύ 1981 και 1990, Θεσ/νίκη, Βάνιας, 1991.
75. Τ. Καζαντζής, Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης (Αρχές 20ού έως σήμερα), Βάνιας,
76. Μ. Μαραβελάκη-Α. Βακαλοπούλου, Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις, Βάνιας,
77. Ρ. Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης,
78. Ι. Χασιώτης, Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα: Θεσσαλονίκη, ιστορία και πολιτισμός, τόμ. 1-2, Θεσ/νίκη, έκδ. Παρατηρητής, 1997. Και αγγλική έκδοση: Queen of thWorthy: Thessaloniki, History and Culture, edited by I. K. Hassiotis, Thessaloniki, Paratiritis, 1997. (Να ζητηθεί από τον εκδότη).
79. Κ. Χατζόπουλος, (επιμ.),Βιβλιογραφία της Θεσσαλονίκης. Κοινωνικός, οικονομικός και πολιτικός βίος, τέχνη και πολιτισμός, Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1987. ;
80. Ν. Σβορώνος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18 ο αιώνα, Αθήνα, Θεμέλιο, 1997.
IV – Ελληνική Διασπορά στη Ρωσία/ ΕΣΣΔ 81. Κ. Αυγητίδης, Ο Ελληνικός εμπορικός κόσμος της Οδησσού και η Ελλάδα
(1794-1900), εκδ. Δωδώνη, 1998.
82. Μ. Καραβία, Οδησσός – Η λησμονημένη πατρίδα, Εκδόσεις Άγρα, 1998
83. Β. Καρδάσης, Έλληνες ομογενείς στη Νότια Ρωσία 1775-1861, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1998
84. Π. Κιτρομηλίδης, (επιμ.), Χίλια χρόνια Ελληνισμού - Ρωσίας. Hellas - Russia. One Thousand Years of Bonds, εκδ. Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνική Εθνική Επιτροπή, Αθήνα, Εκδόσεις «Γνώση», 1994.
85. Χ. Λασκαρίδης, Το καταστατικό της Ελληνικής Εμπορικής Κοινότητας στη Νίζνα της Ουκρανίας, Ιωάννινα, 1997
86. Κ. Τσαλαχούρης, Ο Ελληνισμός της Σοβιετικής Ένωσης (1750-1939), Αθήνα, Λιβάνης, 1991.
87. A. Ζapantis, Greek - Soviet Relations, 1917-1941, Νεα Υόρκη 1982. (και ελλην. εκδ., Αθήνα, Εστία, 1989).
88. Γ. Ζαφειρόπουλος, Ρωσία, ΕΣΣΔ, Κοινοπολιτεία: Η γέννηση και ο θάνατοςμιας αυτοκρατορίας, Αθήνα, 1992.
89. Ι. Χασιώτης, (επιμ.),Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Μετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, Θεσ/νίκη, University Studio Press, 1997,

V - Οικουμενικό Πατριαρχείο
90. Βαρνάβας μητροπ. Κίτρους ( Δ. Τζωρτζάτος),Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως τωνΟρθοδόξων Πατριαρχείων, μετά ιστορικών ανασκοπήσεων, Αθήνα (εκδ. ΙΜΧΑ, αριθ. 126), 1972.
91. C. Frazee, Catholics and Sultans. The Church and the Ottoman Empire, 1453-1923, Cambridge University Press, 1983.
92. G. Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική, Μορφωτ. Ίδρ. Εθν. Τρ.,1996.
93. Σ. Κεκρίδης, Εκκλησία και λογοκρισία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1700-1850), Καβάλα, εκδ. «Παρουσία», 1995, σσ. 123.
94. S .Runciman, The Great Church in Captivity. A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek Warof Independence, Cambridge Univ. Press, 1968. Και ελλην. μεταφρ.
95. Β. Σταυρίδης, Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι: 1800 - σήμερον, Α’, Ιστορία, Θεσ/νίκη 1997,(βιβλιοπωλείο Παναγ. Πουρναρά, Καστριτσίου 8, Θεσ/νίκη).

VI - Βαλκανική Ιστορία 96. Σπ. Ασδραχάς, Η οικουμενική δομή των βαλκανικών χωρών (15ος-19ος), Αθήνα, Μέλισσα, 1979
97. Σ .Βαλντέν, Βαλκανική συνεργασία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ΕΚΕΜ, αριθ. 10, Αθήνα, Παπαζήσης, 1994.
98. Π. Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί στοχαστές των νεότερων χρόνων, Αθήνα 1989.
99. Π. Κιτρομηλίδης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης
τον 18 ο αιώνα, Αθήνα, Μορφωτ. Ίδρυμα Εθν. Τραπέζης, 1985.
100. Μ. Νυσταζοπούλου -Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί από την τούρκικη κατάκτηση, στην εθνική αποκατάσταση, 14 ος-19ος αι., Θεσ/νίκη, Βάνιας,
101. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Πηγές της βαλκανικής Ιστορίας, Θεσ/νίκη, Βάνιας,
102. T. Stoianovich, Between East and West. The Balkan and Mediterranean Worlds, τόμ. 1-2,New Rochelle, N. Y., Karatzas Bros., 1992.( μπορεί ναζητηθεί από το Βρυώνειο Ίδρυμα, Dr. Spyros Vryonis, Jr. Direktor of Studies, Vryoni Center, 3140 Gold Camp Drive, Suite #50, Rancho Cordova, CA (5670-6023, USA, fax916-631-71 75). ;
103. N. Todorov, (Τοντόροφ Νικολάι),Η βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας. Κοινωνική
οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη, Τόμοι 2, Μεταφρ. Έφη Αβδελά – Γεωργία Παπαγεωργίου, Αθήνα, Θεμέλιο, 1986.

18 Δεκεμβρίου 2002
Πρόσφατη ανανέωση: 6 Μαρτίου 2008
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα