Πρόσφατα άρθρα

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Iphigenia in memoriam by Jean-Rene Lemoine concept, devising and performance by Dimitra Kreps

Iphigenia in memoriam ή 'στα φαγιούμ το βλέμμα είναι σώμα'

http://dimitrakreps.blogspot.co.uk/2014/11/iphigenia.html

text: Iphigenie and In Memoriam by Jean-Rene Lemoine
concept, devising and performance by Dimitra Kreps


King Agamemnon boasts after killing Artemis’ deer. To appease the goddess’ wrath he must sacrifice his daughter Iphigenia. Only then the Greek ships will be allowed to sail to Troy to revenge Paris’ seduction of Helen. Iphigenia’s myth long after Aeschylus, Sophocles, Euripides has moved Goethe, Racine, Ritsos to name but a few. Comédie-Française and multiple-award winning actor, director, playwright Jean-René Lemoine revisits this archetypal myth to create his own harrowing nocturnal tale of love and loss, innocence and war, eros and thanatos. Fascinated by Fayoums, the funerary portraits whose gaze physicalises the dignity of sadness and the aristocracy of soul, Dimitra Kreps’ site-specific performance conceives Iphigenia as a Fayoum who for the first time breaks the silence of her gaze to tell a powerful story with volcanic subversion that transgresses time and place, life and death.
 

The performance blooded principally by Maria Callas’ music is an English premiere. Photography and lighting design by London-based artist Yannis Katsaris. 

Conceived as a site-specific exploration, it will set off in London (in a gem of a space - a Mayfair gallery) next Spring; it will then voyage through Greece and France. (venues and dates tbc). Unlike Odysseus who reached his Ithaca, Iphigenia's voyage goes on and peripatetic always sympotic (like a Diotima?) she will be sharing her sacrificial beauty of a story and touch in some amazing (archeological or relic or...) sites beyond her dreams, well beyond..."η ζωή είναι ένα όνειρο που βλέπει ο θάνατος" (life is a dream seen by death, Dimitris Dimitriadis)

I am deeply grateful to Jean-Rene for entrusting/endowing me with his beautiful writing. About the author: http://www.mc93.com/fr/biographie/jean-rene-lemoine
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/03/14/jean-rene-lemoine-se-gl...

"Perhaps, the two of us, having found that there's no comfort in the
world,
perhaps, for that very reason, the two of us (though each in isolation)
may once more succeed in giving, and maybe getting, comfort." Ritsos' The return of Iphigenia

 

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα