Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Οι νέες προτάσεις του Υπουργείου για τις αποσπάσεις των επιτυχόντων του 2002

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Η τελευταία κίνηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων όσον αφορά στην ενίσχυση ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ήταν να προτείνει στους επιτυχόντες του πρώτου διαγωνισμού(2002), οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις τους με παράταση ενός χρόνου, να παραμείνουν ακόμη ένα χρόνο αλλά χωρίς επιμίσθιο. Σε περίπτωση μη αποδοχής αυτής της πρότασης, προτίθεται να καλύψει όπως-όπως τις θέσεις αυτές με προσωπικό από τα κοντινά Γραφεία Εκπαίδευσης.

 

Η επιλογή των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια εξωτερικού έχει γίνει ως τώρα επί τη βάσει πολύχρονης εργασίας στην ελληνική εκπαίδευση, μεταπτυχιακών σπουδών και άλλων αυξημένων προσόντων, και η 9χρονη θητεία τους σ’ αυτά συνιστά πρόσθετο εργασιακό προσόν που για να αποκτηθεί χρειάστηκε χρόνο και κόπο. Σχετικά με το οικονομική πλευρά των αποσπάσεων, οι περισσότεροι απ’ αυτούς μπορούν να βεβαιώσουν ότι τα ήδη κουτσουρεμένα επιμίσθιά τους δεν επαρκούν για την κάλυψη ούτε των βασικών τους αναγκών κι ότι ξόδευαν κι ένα μεγάλο μέρος του επίσης κουτσουρεμένου ελληνικού μισθού τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής των χωρών όπου υπηρέτησαν. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι θα ενδιαφέρονταν για τη συνέχιση του έργου τους, δε σημαίνει ότι είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν με κάθε κόστος, ηθικό προπάντων, μια και η συγκεκριμένη πρόταση υποτιμά το μέχρι τώρα έργο τους και αντιμετωπίζει σαν προσωπική χάρη την πιθανότητα συνέχισης της παραμονής τους.

 

Ειδικότερα:

 

Η συνέχιση της παραμονής μας με τους όρους που θέτει το Υπουργείο, θα μας έβαζε στη διαδικασία αναζήτησης και δεύτερης εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα προς το ζην, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της δουλειάς μας στα πανεπιστήμια, τις σχέσεις μας με τους κατά τόπους φορείς του ελληνισμού καθώς και με τον κοινωνικό και επαγγελματικό μας περίγυρο. Σε ορισμένες χώρες κάτι τέτοιο δεν είναι καν δυνατό, αφού η άδεια για δεύτερη εργασία προϋποθέτει την απόκτηση τοπικής ιθαγένειας. Είναι επίσης γνωστό ότι σε άλλες χώρες(π.χ. ΗΠΑ, Αυστραλία), η δήλωση επαρκούς μισθού και επιμισθίου σε αναλογία με το τοπικό όριο διαβίωσης, είναι ήδη προϋ πόθεση για τη χορήγηση βίζας παραμονής στους αποσπασμένους όλων των βαθμίδων.

 

Προτείνουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να επανεξετάσει το ζήτημα, δίνοντας μια λύση που δεν θα ακυρώνει το έργο που έγινε μέχρι τώρα, δεν θα αποτελεί τη χαριστική βολή για τη διδασκαλία των ελληνικών σε μια περίοδο που συνεχώς κλείνουν έδρες νεοελληνικών σπουδών και δε θα ανατρέπει τη θετική εικόνα που έχει μέχρι τώρα δημιουργηθεί σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για τη διεθνή θέση της πατρίδας μας.

 

Το αίτημα δημοσιοποιούν οι υπογράφοντες/ουσες:

1. Αθανασοπούλου Αθανασία, Università degli Studi di Napoli «Suor Orsola Benincasa», Ιταλία

2. Βασιλειάδου Άννα Leiss, Muenchen Universitaet, Γερμανία

3. Κατσέλου Γεωργία, Πανεπιστήμιο Άγιος Κλήμεντας, Βουλγαρία

4. Κοκκινίδου Δήμητρα, Universidad Autοnoma de Madrid, Ισπανία

5. Λιβέρη Αγγελική, Universitaet Zu Koeln, Γερμανία

6. Οικονομίδης Βασίλης, University of Jordan, Ιορδανία

7. Περτσούνης Κωσταντίνος, Πανεπιστήμιο . Καῒρου, Αίγυπτος

8. Φραντζή Κυριακή, Macquarie University, Αυστραλία

 

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα