Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Παν/μιο του Reading, εξετάσεις για τη γλώσσα (2008): Β επίπεδο (Δήμητρα Τζανιδάκη)

Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps

Lecturer, department of Classics

University of ReadingCandidate Examination Number ………………..

Seat Number …………….

You are allowed ten minutes before the start of the examination to acquaint yourself with the instructions below and to read the question paper.

Do not write anything until the invigilator informs you that you may start the examination. You will be given five minutes at the end of the examination to complete the front of any answer books used.

May 2008

THE UNIVERSITY OF READING

Institution-Wide Language Programme

MODERN GREEK LANGUAGE: Level 2

Answer ALL questions.

Answers should be written on the question paper.

1. Rewrite the sentences below replacing the underlined words with weak personal pronouns, as in the example below:(10%)

Η Μαρία είδε τoν Κώστα.

Η Μαρία τον είδε.

a)Οι φοιτητές παρέδωσαν τα γραπτά τους στον καθηγητή.

b)Ποιοι θέλουν να στείλουν τις ευχές τους στους φίλους τους ταχυδρομικά;

c)Μην επιστρέψεις τους μαρκαδόρους στη Μαρία! Είναι δικοί μου.

d)Να αγοράσουμε καινούργιες καρέκλες για τους μαθητές;

2.Fill in the gaps in the following passage by choosing one of the words given in brackets following each gap:(20%)

Example: Αύριο το πρωί θα γράψω την εργασία μου. (θα γράφω, να γράφω, θα γράψω)

Η πόλη της Καστοριάς ............................... (θα πάρει, πήρε, έπαιρνε) το όνομά της από τον Κάστορα, τον ήρωα ................................... (η μυθολογία, τη μυθολογία, της μυθολογίας). Βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, 555 χλμ. από την Αθήνα. Η πόλη ............................. (στολίζει, στολίζεται, να στολισθεί) με ................. (πολλούς, πολλά, πολλές) αξιοθέατα, ένα των οποίων είναι και η λίμνη της που κάνει τον επισκέπτη .......................... (να νιώσει, να νιώθει, νιώθει) …………. (ό,τι, ότι, που) βρίσκεται ...................... (μέσα, κοντά, απέναντι) στη θάλασσα. Μέσα στην πόλη μπορεί κανείς ................................ (να δει, να βλέπει, είδε) ....................... (όμορφες, όμορφα, όμορφους) βυζαντινές εκκλησιές με θαυμάσιες εικόνες καθώς και αρχοντικά σπίτια.

Στο προϊστορικό χωριό Δισπηλιό ............................. (ηλικία, ηλικίας, ηλικίες) 8000 ................ (έτους, έτη, ετών) ............................... (να βρεθεί, βρίσκει, βρέθηκε) μια ξύλινη πινακίδα με μια επιγραφή 7250 χρονών. Πρώτα το πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ................................................ (ξεκινά, ξεκινούσε, ξεκίνησε) ....................................... (να ερευνά, να ερευνήσει, να ερευνηθεί) την περιοχή ……..... (το, στο, του) 1992. Οι αρχαιολόγοι ………………… (βρίσκουν, βρίσκανε, βρήκαν) πληροφορίες για τον τρόπο που ................................ (έζησαν, ζούσαν, ζουν) οι κάτοικοι του Δισπηλιού, πώς ........................ (κατασκευάζουν, κατασκεύασαν, κατασκεύαζαν) τα σπίτια τους και ................... (ποιες, ποιοι, ποια) ήταν οι ασχολίες τους. Το Δισπηλιό αξίζει ............................... (να το επισκεφτεί, να την επισκεφτεί, να τον επισκέπτεται) κανείς, γιατί είναι μοναδικό στον κόσμο.


3. Read the following text and answer ALL questions IN GREEK. (25%)

Κάποιοι έχουν γατάκια στο σπίτι τους. Στην Αμερική δεν τα έχουν μόνο για παρέα. Ανακάλυψαν κι άλλες χρήσεις. Δε βάζουν τις γάτες να κυνηγάνε τα ποντίκια. Για τα ποντίκια υπάρχουν τα δηλητήρια. Χρησιμοποιούν τις γάτες για να φυλάνε βιβλιοπωλεία ή μαγαζιά. Για την εκπαίδευσή τους οι γάτες περνούν από τεστ. Οι γάτες είναι τώρα εργάτριες. Οι γάτες είναι πιο χαρούμενες όταν έχουν κάτι να κάνουν, γιατί βαριούνται εύκολα. Δε θέλουν να κάθονται σε μια γωνιά. Θέλουν να δουλεύουν. Τους αρέσει.

Οι γάτες δε χρειάζονται διακοπές. Είναι ζώα του σπιτιού. Δεν τους αρέσει η αλλαγή. Όταν η οικογένεια πηγαίνει διακοπές, η γάτα δε θέλει να πάει. Δεν περνάει καλά μακριά από το σπίτι. Αν πάρετε μαζί σας τη γάτα στις διακοπές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας φύγει. Η πιο καλή λύση είναι ένας καλός γείτονας. Αν του έχετε εμπιστοσύνη, αφήστε τη γάτα σας σε αυτόν. Πρέπει να τη φροντίζει, να της δίνει τροφή, να της δίνει νερό. Ακόμη, η γάτα θέλει συντροφιά. Αν δεν έχετε κάποιο καλό γείτονα, αφήστε την σε ένα ξενοδοχείο για ζώα. Υπάρχουν αρκετά. Μη διαλέξετε στην τύχη. Προσέξτε. Πρέπει να είναι καθαρό και υγιεινό. Να υπάρχουν μεγάλοι χώροι. Στην αρχή οι γάτες θα είναι ήσυχες. Δε θα τους αρέσει το νέο τους σπίτι. Όμως θα συνηθίσουν. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν να τις φροντίζουν. Θέλουν να σας ευχαριστήσουν, για να ξαναπάτε. Δώστε στη γάτα ένα παιχνίδι, για να παίζει. Πείτε στους ανθρώπους του ξενοδοχείου το αγαπημένο της φαγητό, τις αρρώστιες της, κλπ. Μη φοβάστε να τους την εμπιστευτείτε! Αν στέλνετε τα παιδιά σας διακοπές σε κατασκήνωση, γιατί να φοβηθείτε για τη γάτα σας;

a) Γράψτε δυο λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, που κάποιοι έχουν γατάκια στην Αμερική;

i.

ii.

b) Τι αρέσει στις γάτες;

c) Γιατί οι γάτες δε χρειάζονται διακοπές;

d) Πότε μπορεί να φύγει μια γάτα;

e) Ποια είναι η καλύτερη λύση για τη γάτα σας, όταν φεύγετε για διακοπές;

f) Τι είναι τα ξενοδοχεία ζώων;

g) Πώς πρέπει να είναι τα ξενοδοχεία ζώων; Γράψτε δύο στοιχεία:

i.

ii.

h) Τι μπορείτε να δώσετε στη γάτα σας, όταν την αφήνετε σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο;

i) Γιατί δεν πρέπει να διστάζετε να αφήσετε τη γάτα σας σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο;

4.Write about 150 words on ONE of the following topics IN GREEK. (45%)

•EITHER(a) Your cousin, who lives abroad, does not want to learn a foreign language. Write a letter providing some good reasons to make him/her change his/her opinion.

•OR(b) A friend of yours wants to get some working experience by taking on a summer job before s/he starts his/her university degree. S/he has asked you for advice. Write to suggest a few jobs that might be suitable and also relevant to his/her chosen subject.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα