Πρόσφατα άρθρα

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Απρίλιος 2008

Το δοβλέτι

Vassilis writes, "Βιωματικό κείμενο πολυπαθούς δασκάλου, για όσους αγαπούν αυτήν την ποικιλία λόγου. Εξιστορώ όσα παρατηρώ εδώ και λίγα χρόνια να συμβαίνουν στη συμπεριφορά διαφόρων υπευθύνων, αρμοδίων και αριστογειτόνων απέναντι στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Η μελέτη περίπτωσης αφορά βέβαια την Ιορδανία, αλλά μπορεί να έχει και άλλους χώρους εφαρμογής.

Βασίλης Οικονομίδης, Τομέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας
"

4 Απριλίου 2008

Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα ελληνικά

Το κείμενο που επισυνάπτουμε αναφέρεται στο πρόγραμμα "Διαδρομές από τα αρχαία στα νεά ελληνικά", το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της ελληνικής μέσω των αρχαίων ελληνικών.

4 Απριλίου 2008

Πλάνο διαλέξεων ακαδ. έτους 2007-8 για το μάθημα Έισαγωγή στη ΝΕ λογοτεχνία'

tzanidaki writes, "Το μάθημα απευθύνεται στους 2ετείς, University of Reading, department of Classics

Introduction to Modern Greek Literature
Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
Department of Classics, Reading University"

10 Απριλίου 2008

Θέματα εργασιών για το μάθημα 'Εισαγωγή στη ΝΕ λογοτεχνία'

tzanidaki writes, "Οι εργασίες εκπονήθηκαν από 2ετείς του τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας υπό την επίβλεψή μου στο παν/μιο του Reading

Introduction to Modern Greek Literature
Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
Department of Classics, Reading University"

13 Απριλίου 2008

Βασικές έννοιες στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Introduction to Modern Greek Literature
Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
Department of Classics, Reading University

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ μια επισκόπηση των εννοιών - κλειδιών (βασικών εννοιών) που αφορούν την ύλη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας που διδάσκω

15 Απριλίου 2008

 

Introduction to Modern Greek Literature (Ritsos)

tzanidaki writes, "Ergasia 2etous

Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
University of Reading, Department of Classics
"

22 Απριλίου 2008

Introduction to Modern Greek Literature (Seferis)

tzanidaki writes, "Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
University of Reading, Department of Classics

"

22 Απριλίου 2008

Introduction to Modern Greek Literature (Cavafy)

tzanidaki writes, "Ergasia tis Gemma Lock, 2etous foititrias sto mathima:
Introduction to Modern Greek Literature
Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps, University of Reading, Department of Classics
"

22 Απριλίου 2008

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα