Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Μαρία Πουρνάρα: Άσκηση με ρήματα παθητικής φωνής και αποθετικά

Άσκηση λεξιλογίου με ρήματα παθητικής φωνής και αποθετικά (κείμενο από το «Ελληνικά από κοντά» αλλαγμένο για τη συγκεκριμένη άσκηση)

Να αντικατασταθούν τα ρήματα και οι εκφράσεις που σημειώνονται με αστερίσκο από συνώνυμα ρήματα στην παθητική φωνή

Έχουν ανάγκη από* αγάπη και φροντίδα

Αν θέλετε να χαρίσετε ένα ζωάκι σε κάποιο φίλο σας πρέπει να το σκεφτείτε καλά. 'Ενα ζώο στο σπίτι μοιάζει* εύκολη υπόθεση, δεν είναι όμως καθόλου έτσι τα πράγματα. Όταν μια γάτα ή ένας σκύλος φτάνει* στο σπίτι, απαιτεί* αρκετό από το χρόνο μας, πολλή αγάπη και φροντίδα. Οι σημερινοί άνθρωποι που δουλεύουν* πολλές ώρες έξω από το σπίτι, συχνά δεν συμφωνούν* να αλλάξουν το καθημερινό τους πρόγραμμα. Τα ζώα όμως απαιτούν να τηρούμε* τις ώρες του φαγητού και του ύπνου τους. Αυτό, βέβαια, από τη μία πλευρά είναι καλό, γιατί οι άνθρωποι αναγκάζονται να μπουν* και οι ίδιοι σε ένα πρόγραμμα και έτσι καταλήγουν να είναι* πιο τακτικοί και οργανωμένοι.
Το πρόβλημα είναι ότι κάποιες φορές δεν νιώθουν* την ευθύνη που έχουν, πλήττουν* με το ζώο και το εγκαταλείπουν στο δρόμο μετά από λίγο καιρό. Γι αυτό και πρέπει να διαλέξετε τον άνθρωπο που θα υιοθετήσει το ζώο με βάση όχι μόνο το αν του αρέσει* να έχει ένα ζωντανό πλάσμα στο σπίτι αλλά και το αν έχει καιρό να το φροντίζει*.

Προτεινόμενες λύσεις:χρειάζονται, φαίνεται, έρχεται, χρειάζεται, εργάζονται, δέχονται, σεβόμαστε, προσαρμοστούν, γίνονται, αισθάνονται, βαριούνται, χαίρεται, ασχολείται μαζί του.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα