Πρόσφατα άρθρα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Ιούνιος 2003

Χίλια μύρια κύματα ..

errante writes, "Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Φρυκτωριανοί, σήμερα έχω να θίξω ένα θέμα που δεν είναι και τόσο ευχάριστο, γι’ αυτό και το ανέβαλλα ως τώρα. Πρόκειται για το αντικείμενο της δουλειάς μας και για το ωράριό μας. (Μάλιστα, τελικώς είναι δύο τα θέματα.) Κι αυτό, πρώτον γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι έχω καταλάβει καλά τι ήρθαμε να διδάξουμε, γλώσσα ή και γλώσσα, και δεύτερον γιατί προέκυψε ένα λυπηρό πρόβλημα, όσον αφορά τις διδακτικές ώρες που πρέπει να έχουμε."

12 Ιουνίου 2003

Η διδασκαλία ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Παν/μιο Πεκίνου

Στο πανεπιστήμιο του Πεκίνου, από το 2001, λειτουργεί, το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, που ιδρύθηκε, με χορηγία Έλληνος εφοπλιστού και στεγάζεται στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου.

Το κείμενο αυτό είχε δημοσιευτεί και παλαιότερα στις Φρυκτωρίες, αλλά δυστυχώς είχε χαθεί...Ευχαριστούμε τον κύριο Σιγάλα που φρόντισε να το στείλει ξανά με FAX από το Πεκίνο

Ευχές και απολογισμός

dimitris writes, "Αγαπητοί/ές συνάδελφοι.

Με την ευκαιρία του τέλους του ακαδημαϊκού έτους θα θέλαμε να σας στείλουμε τις ευχές για καλές διακοπές και να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό της όλης προσπάθειας.

Πολυβία Παραρά, Georgetown University, Washington, D.C.

Πρώτα θέλω να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους μου που εργάζονται για την ενίσχυση των Ελληνικών Σπουδών σε πολλές γωνιές της γης. Καθένας συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και προσαρμοζόμενος στις καταστάσεις που βρήκε. Στα πλαίσια αυτού του forum έκθεσης των διαφορετικών προγραμμάτων, εμπειριών και απόψεων, περιγράφω με τη σειρά μου τη διδακτική μου δραστηριότητα στο Georgetown University της Washington D.C.

24 Ιουνίου 2003

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα