Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Πίνακες

Γιάννης Ζηκούδης: Ρήματα

Παρουσίαση των Ρημάτων Μέσης-Παθητικής Φωνής.
Για χρήση σε επίπεδο αρχαρίων. Απλοποιημένη παρουσίαση ρημάτων που λήγουν σε -μαι. Δείτε εδώ

Πίνακες αρχαίων ελληνικών ρημάτων που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική: Τα ρήματα Βάλλω και Θέτω

Γιάννης Ζηκούδης: Αντιστοιχία Ερωτηματικών Επιρρημάτων και Αντωνυμιών με Αναφορικά Επιρρήματα και Αντωνυμίες

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ (Με παραδείγματα και ασκήσεις)

εδώ

Γιάννης Ζηκούδης: Εισαγωγή στο ρήμα της νέας ελληνικής (2009)

Αυτή η παρουσίαση ρημάτων είναι εισαγωγή στα Ρηματα της Ν. Ελληνικής ειδικά για αγγλόφωνους και φοιτητές χωρίς γνώση πολλών γραμματικών όρων.

Πίνακας Ρημάτων

Πίνακες για την ορθογραφία - Γιάννης Ζηκούδης

SPELLINGRULES / ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

PROBLEM  AREAS 1) -o- 2) -e- 3) -i-

-o-

ο

neuter nouns / adj

Πίνακες για την αιτιατική - Ιωάννης Ζηκούδης

MDGK 101

I. ZIKOUDIS

THE USE OF NOMINATIVE AND ACCUSATIVE

NOMINATIVE (ονομαστική)

αυτός ο

αυτός ο

αυτός ο

αυτός ο

αυτός ο

- ος ο

Οικογένειες Λέξεων - Ιωάννης Ζηκούδης

ΤΟ ΣΠΙΤΙ

 

THE HOUSE

Η ΠΟΛΗ

THE CITY

Αλυσίδες Λέξεων - Γιάννης Ζηκούδης

Οι "αλυσίδες λέξεων" που χρησιμοποιεί ο κος Ζηκούδης για να διευκολύνει την εκμάθηση λέξεων...Με τον τρόπο που παρατάσσονται οι λέξεις είναι εύκολο να απομνημονευθούν μια και παραπέμπουν σε διαδοχές γεγονότων. Το ίδιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την σύνταξη σύντομων αφηγήσεων.

word chains   

 

Υποθετικοί λόγοι και χρονικές προτάσεις - Γιάννης Ζηκούδης

Συνάδελφοι,
στέλνω στις Φρυκτωρίες μια παρουσίαση των Υποθετικών Λόγων στα Νέα Ελληνικά ειδωμένη από τη σκοπιά της Αγγλικής, αντιπαραβάλοντας τις αντίστοιχες συντάξεις της αγγλικής.br> Οι τύποι είναι: το πραγματικό στο παρόν και μέλλον, το απίθανο στο παρόν, το απίθανο στο παρελθόν και τέλος οι μεικτοί ή σύνθετοι υποθετικοί λόγοι (απόδοση στο παρόν με υπόθεση αναφερόμενη στο παρελθόν).

Το ρήμα της νέας ελληνικής - Πίνακες

Γεωργία Κατσέλου

Το ΝΕ Ρήμα

Με αφορμή τους πίνακες του ΝΕ ρήματος της συναδέλφου Αρετής Πότσιου θα ήθελα να προτείνω κάποιους εναλλακτικούς -μορφολογικού1 κυρίως χαρακτήρα - πίνακες που περιγράφουν τη δομή του νεοελληνικού ρήματος με κάπως πιο «οικονομικό» τρόπο.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Πίνακες Γραμματικής και Διδασκαλία Γλώσσας

Αρετή Πότσιου
Φίλες και φίλοι,

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα