Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Οι φοιτητές της νέας ελληνικής

Hope and futility in the poetry of G. Seferis

tzanidaki writes, "Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
Department of Classics
University of Reading
Dissertation supervisor

James Stewart, a 3rd year student of mine, followed my 'Introduction to Modern Greek Literature' courses and was fascinated enough to produce an excellent essay on last year, also on Seferis, and this hearfelt and sophisticated dissertation "an excellent piece of work, particularly sophisticated discussion of time and temporality in Seferis" in the external examiner's own words."

29 Μαΐου 2009

Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά

Ονομάζομαι Άννα Δημητρακοπούλου και εργάζομαι στο ΕλληνοβρετανικόΚολλέγιο στο τμήμα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο οργανισμός μας έχει συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η ανάπτυξη του υλικού γίνεται από το Σχολείο Ελληνικών Μέγας Αλέξανδρος, το οποίο είναι τμήμα του Κολλεγίου, και από άλλασυνεργαζόμενα ιδρύματα και πανεπιστήμια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

In memory of Steven Hawley

tzanidaki writes, "

Δήμητρα - Ειρήνη Τζανιδάκη - Kreps

Introduction to Modern Greek Literature

Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps

University of Reading, Department of ClassicsSteven Hawley was a 3rd year Classics student of mine who enjoyed immensely my Modern Greek literature course and produced a beautiful essay on Vizyenos which he wrote sensitively and insightfully using minimal bibliography. I gave it a clear first before the news of his tragic death last Spring reached me. Losing a young bright student was deeply upsetting for me but rereading his essay was consoling; in Steven’s own words: “The Only Journey of His Life is a story very much concerned with death, but it is also a story concerned with life and new beginnings. Every time something ‘dies’ in the story – be it a way of life, a point of view, or a person – something else begins.” Steven clearly had found some comfort in writing this essay. It has been a pleasure teaching him and I am proud of his work.


"

22 Σεπτεμβρίου 2008

Μια βόλτα στο ελληνικό τραγούδιΓεωργία Κατσέλου

Βραδιά ελληνικής μουσικής από τους φοιτητές του St Kliment Ohridinski της Σόφιας

27 Μαΐου 2008

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

lectrice writes, "Ευδοκία Παπαγιαννοπούλου
To άρθρο της κας Ιωάννας Σουφλέρη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της 17ης Φεβρουαρίου 2007.

Introduction to Modern Greek Literature (Cavafy)

tzanidaki writes, "Ergasia tis Gemma Lock, 2etous foititrias sto mathima:
Introduction to Modern Greek Literature
Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps, University of Reading, Department of Classics
"

22 Απριλίου 2008

Introduction to Modern Greek Literature (Seferis)

tzanidaki writes, "Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
University of Reading, Department of Classics

"

22 Απριλίου 2008

Introduction to Modern Greek Literature (Ritsos)

tzanidaki writes, "Ergasia 2etous

Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
University of Reading, Department of Classics
"

22 Απριλίου 2008

Notre petite ville- Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ

lectrice writes, "
Ευδοκία Παπαγιαννοπούλου
La présente traduction en français de l’article de Kosmas Vidos intitulé « Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ » publié dans ΒΗΜagasino, le 25 novembre 2007, a été effectuée par Mme Monique Clotuche en collaboration avec Mme Jeannine Monnoye dans le cadre du cours de Traduction de Madame Evi Papayannopoulou à l’ Ecole d’Interprètes Internationaux de l’Université de Mons-Hainaut, Belgique.

Για τον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα - παρουσίαση από τον φοιτητή F. Vassalo

sissiatha writes, "Αγαπητοί συνάδελφοι,
συχνά οι μαθητές των τμημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, γίνονται, με το δικό τους τρόπο, οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας και μάλιστα χωρίς υστεροβουλία. Το λέω αυτό γιατί χρειάζεται κάποτε να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα είδος "επαγγελματικού" φιλελληνισμού και ενός ανυστερόβουλου θαυμασμού, που πηγάζει από διαφορετικές πηγές, αλλά συγκλίνει πάντα σε ένα σημείο:την προβολή της Ελλάδας με έναν τρόπο που πολλές φορές θα τον ζήλευαν κι οι ίδιοι οι Έλληνες.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα